1 Radi toga od sebi sličnih primjerno biše kažnjeni i od mnoštva zvjerinja namučeni.

2 A umjesto tog mučenja obasuo si dobročinstvom narod svoj za zadovoljenje želje pripremio si hranu čudnog ukusa - prepelice,

3 kako bi oni, takođe željni hrane, zbog odvratnosti prema onome što im je poslano, okrenuli se i od nužnog zadovoljenja, a ovi, za malo postavši oskudni, dobili da jedu čudesnu hranu.

4 Jer je trebalo da na one nasilnike obavezno naiđe bijeda, a ovima samo da se pokaže kako su se mučili neprijatelji njihovi.

5 Jer kad je one snašla žestoka jarost zvjerinja, i kad se istrebljivahu ujedima svirepih zmija, nije se do kraja zadržao gnjev Tvoj:

6 za pouku biše malo smućeni, imajući znamenje spasenja radi sjećanja na zapovijesti Zakona Tvoga;

7 jer koji se obrnuo, nije se iscjeljivao onim što je vidio, no Tobom Spasiteljem svih.

8 A time si uvjerio neprijatelje naše da si Ti onaj koji izbavlja od svakog zla.

9 Jer dok one skakavci i muve pobiše ujedima i ne nađe se lijeka duši njihovoj, pošto su bili zaslužili da ih takvi muče,

10 dotle sinovima Tvojim ni zubi otrovnih zmija ništa ne mogoše; jer milost Tvoja naiđe i iscijeli ih.

11 Bijahu utvrđeni u sjećanju na riječi Tvoje i brzo se iscjeljivahu, da ne bi upavši u dubinu zaborava lišili se Tvojega dobročinstva.

12 Jer ih nije liječilo ni bilje ni melem, nego riječ Tvoja, Gospode, koja sve iscjeljuje.

13 Jer Ti imaš vlast života i smrti, i nizvodiš do vrata pakla i uzvodiš;

14 a čovjek ubija zlobom njegovom, izašli duh neće vratiti, niti izbaviti dušu oduzetu.

15 Od Tvoje ruke nemoguće je pobjeći;

16 jer koji odbijaju da Tebe poznaju, bezbožnici, snagom mišice Tvoje bijeni biše, čudnim kišama i gradom, i burama gonjeni neizbježnim, i ognjem spaljivani.

17 A što je još čudnije: u vodi koja sve gasi još više dejstvovaše oganj, jer je svijet pobornik pravednicima.

18 Nekad se plamen ukroćivao da ne sažeže životinje poslane na bezbožnike, da bi oni gledajući znali da su od Božijeg suda gonjeni;

19 nekad opet i posred vode, preko moći ognja goreše, da uništi bezakoni porod zemljin.

20 Namjesto toga anđelskom hranom hranio si narod svoj i prigotovljeni hljeb poslao si im s nebesa bez napora, koji je svaku slast u sebi imao i ugađao svačijem ukusu.

21 Jer lice Tvoje otkrivalo je sladost Tvoju djeci, po želji onoga kome je prinošen mijenjao se u ono u šta je ko htio.

22 Snijeg i led odolijevahu ognju i ne rastapahu se, kako bi poznali da plodove neprijateljske istrebljivaše plamen ognjeni, u gradu i kišama blistajući.

23 A ovo opet da bi se hranili pravednici, sakrio je i sopstvenu silu.

24 Jer tvar koja Tebi Tvorcu služi, ispruža se na kaznu protiv nepravednika i okreće na dobročinstvo onima koji se u Tebe nadaju.

25 Radi toga i onda kada se u sve mijenjala, svehraniteljki blagodati je služila, po volji potrebitih,

26 da se nauče sinovi Tvoji, koje si zavolio, Gospode, da čovjeka hrani ne rađanje plodova, no riječ Tvoja one koji u Tebe vjeruju čuva.

27 Jer ono što oganj ne sažiže prosto obasjano malim sunčevim zrakom se topi,

28 da bi bilo znano kako treba pohitati prije sunca na blagodarenje Tebi, i pri izlasku svjetlosti sa Tobom se sresti;

29 a neblagodarnoga nadanje kao zimsko inje će se istopiti i prosuti se kao voda nepotrebna.

Analiza
Pretraga