1 Ona blagoslovi djela njihova rukom proroka svetog.

2 Prođoše pustinju nenastanjenu i na nepristupačnim mjestima razapeše šatore;

3 odupriješe se protivnicima i odbraniše od neprijatelja.

4 Ožednješe i prizvaše Te i dade im se voda iz kamena cijelca i utoljenje žeđi iz stijene tvrde.

5 Jer ono čime biše kažnjeni neprijatelji njihovi

6 preko toga njima oskudnima bi učinjeno dobro.

7 Namjesto izvora vječne rijeke zamućene nečistom krvlju,

8 na izobličenje djetoubistvene naredbe, Ti im dade iznenada obilje vode

9 pokazavši im tadašnjom žeđu koliko si kaznio njihove protivnike.

10 Jer kada se nađoše u iskušenju, premda milostivo karani, razumješe kako su se u gnjevu suđeni bezbožnici mučili,

11 jer si njih (Izrailjce) kao otac isprobao radi poduke, a one (Egipćane) osudio kao strog car i kaznio.

12 Podjednako su stradali i odsutni i prisutni.

13 A dvostruka ih je žalost snašla i uzdisanje zbog sjećanja na prošlost;

14 jer kad čuše da je ono što je za njih bila kazna za one (Izrailjce) to bi dobročinstvo, osjetiše Gospoda.

15 Onome opet (Mojsiju) koga su nekad izložili poruzi i odrekli ga se, poslije svega što se dogodilo - zadiviše se, ožednjeli drukčije od pravednika.

16 Umjesto, pak, nerazumnih pomisli nepravde njihove, u kojima zabludjevši, obožavahu beslovesne gmizavce i bijedne zvjeri, Ti im posla mnoštvo beslovesnih životinja za kaznu,

17 kako bi znali da ono čime čovek griješi, time biva kažnjen.

18 Jer nije bilo teško da svemoćna Tvoja ruka koja je stvorila svijet iz bezoblične tvari pošalje na njih mnoštvo medvjeda i ljutih lava

19 ili novostvorenih nepoznatih zvijeri punih gnjeva, iz kojih ognjeni plamen liže ili se šire smrdljiva isparenja ili im iz očiju strašna vatra sijeva;

20 one bi mogle ne samo štetnim dejstvom da ih smožde, nego i svojim strašnim izgledom da ih unište.

21 No i bez toga, jednim dahom su mogli pasti gonjeni pravdom i razvijani Duhom sile Tvoje; ali Ti si sve uredio po mjeri, broju i ravnoteži.

22 Jer svemoć Tvoja je uvijek s Tobom, i snazi mišice Tvoje ko će se suprotstaviti?

23 Jer je cijeli svijet pred Tobom kao zrnce pijeska na terazijama i kao kap jutarnje rose na zemlju pale.

24 Ti pak sve miluješ, jer Ti se sve može, i previđaš grijehe ljudske radi pokajanja.

25 Zato što sva bića ljubiš i ništa nećeš prezreti od onoga što si sazdao pošto ih iz mržnje ni stvarao nijesi.

26 A kako bi nešto i opstalo, da to Ti nijesi htio, ili ono što Ti nijesi prizvao (u biće) kako bi se održalo?

27 Zato sve i sva poštedi, jer je Tvoje, Vladiko dušeljupče!

Analiza
Pretraga