1 Ona pravosazdanog oca svijeta, jedinog stvorenog, sačuva i izbavi ga od njegova grijeha,

2 dade mu pritom moć da vlada svima.

3 Ali pošto nepravednik otpade od nje u gnjevu svom pogibe zajedno sa bratoubistvenim jarostima.

4 Radi njega opet spasi Premudrost potopljenu zemlju krhkim drvetom krmaneći pravednika.

5 Ona i kad su se smiješali narodi savezom lukavstva prepozna pravednika i sačuva ga Bogu neporočna a i u odnosu na ljubav prema djetetu sačuva ga jakim.

6 Ona pravednika pri pogibiji nečastivih izbavi dok je bježao od ognja palog s neba na Petograd,

7 čijeg lukavstva svjedočanstvo još uvijek stoji pusta zemlja koja se dimi, i rastinje koje u nevrijeme plod donosi, i nevjernoj duši podignuti spomenik - stub slani.

8 Jer oni time što Premudrost prezreše ne samo što sebi naškodiše nepoznanjem dobra, no i spomen svojega bezumlja ostaviše svijetu da se u onome što zgriješiše ni sakriti ne mogu.

9 Premudrost pak one koji joj služe iz nevolje izbavi.

10 Pravednika, koji je bježao od bratovljeva gnjeva, izvede na puteve prave; pokaza mu Carstvo Božje i podari mu znanje Svetih; obdari ga izobiljem u trudovima i umnoži podvige njegove;

11 kad su ga lakomošću nadmoćali, stade uza nj i obogati ga;

12 sačuva ga od neprijatelja i zaštiti od onih koji mu spremahu zamku, za krepki pak podvig nagradi ga da bi znao da je pobožnost od svega jača.

13 Ona ne ostavi prodanog pravednika, nego ga izbavi od grijeha;

14 siđe s njim u jamu i ne ostavi ga u okovima prije nego mu donese skiptar carski i vlast nad njegovim tiranima; lažnim pak pokaza njegove klevetnike i dade mu slavu vječnu.

15 Ona sveti narod i sjeme neporočno izbavi od plamena ugnjetačkih;

16 useli se u dušu sluge Gospodnjeg i oduprije se strašnim carevima znacima i čudesima.

17 Dade svetima nagradu za trudove njihove, povede ih putem čudesnim i postade im pokrivalo danju i sjaj zvjezdani noću.

18 Prevede ih preko Crvenog mora i provede između vode mnoge;

19 neprijatelje pak njihove potopi i iz dubine bezdana izrinu ih.

20 Zato pravednici oplijeniše bezbožnike i proslaviše, Gospode, Ime sveto Tvoje a nepobjedivu ruku Tvoju jednodušno pohvališe;

21 zato što Premudrost otvori usta nijemih i jezike djetinje učini jasnim.

Analiza
Pretraga