1 Ona pravosazdanog oca svijeta, jedinog stvorenog, sačuva i izbavi ga od njegova grijeha,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 dade mu pritom moć da vlada svima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali pošto nepravednik otpade od nje u gnjevu svom pogibe zajedno sa bratoubistvenim jarostima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Radi njega opet spasi Premudrost potopljenu zemlju krhkim drvetom krmaneći pravednika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ona i kad su se smiješali narodi savezom lukavstva prepozna pravednika i sačuva ga Bogu neporočna a i u odnosu na ljubav prema djetetu sačuva ga jakim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ona pravednika pri pogibiji nečastivih izbavi dok je bježao od ognja palog s neba na Petograd,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 čijeg lukavstva svjedočanstvo još uvijek stoji pusta zemlja koja se dimi, i rastinje koje u nevrijeme plod donosi, i nevjernoj duši podignuti spomenik - stub slani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer oni time što Premudrost prezreše ne samo što sebi naškodiše nepoznanjem dobra, no i spomen svojega bezumlja ostaviše svijetu da se u onome što zgriješiše ni sakriti ne mogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Premudrost pak one koji joj služe iz nevolje izbavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Pravednika, koji je bježao od bratovljeva gnjeva, izvede na puteve prave; pokaza mu Carstvo Božje i podari mu znanje Svetih; obdari ga izobiljem u trudovima i umnoži podvige njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 kad su ga lakomošću nadmoćali, stade uza nj i obogati ga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 sačuva ga od neprijatelja i zaštiti od onih koji mu spremahu zamku, za krepki pak podvig nagradi ga da bi znao da je pobožnost od svega jača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ona ne ostavi prodanog pravednika, nego ga izbavi od grijeha;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 siđe s njim u jamu i ne ostavi ga u okovima prije nego mu donese skiptar carski i vlast nad njegovim tiranima; lažnim pak pokaza njegove klevetnike i dade mu slavu vječnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ona sveti narod i sjeme neporočno izbavi od plamena ugnjetačkih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 useli se u dušu sluge Gospodnjeg i oduprije se strašnim carevima znacima i čudesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Dade svetima nagradu za trudove njihove, povede ih putem čudesnim i postade im pokrivalo danju i sjaj zvjezdani noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Prevede ih preko Crvenog mora i provede između vode mnoge;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 neprijatelje pak njihove potopi i iz dubine bezdana izrinu ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Zato pravednici oplijeniše bezbožnike i proslaviše, Gospode, Ime sveto Tvoje a nepobjedivu ruku Tvoju jednodušno pohvališe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 zato što Premudrost otvori usta nijemih i jezike djetinje učini jasnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga