1 Kada ja završih sa izgovaranjem ovih riječi, poslan bi ka meni anđeo, koji bi poslan ka meni i prijašnjih noći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče meni: Ustani Jezdra i poslušaj riječi koje ja dođoh da ti kažem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja rekoh: Govori gospodine moj. I on reče meni: More je rasprostrto na širokom mjestu, kako bi bilo duboko i neizmjerno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali ulaz u njega nalazi se na uzanom mjestu, koje je slično rijekama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ko poželi da ide na more i da ga vidi, ili da gospodari nad njim, taj, ukoliko ne prođe kroz tjesnace, kako može doći do širine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ili druga sličnost: Grad izgrađen i postavljen na ravnici, i napunjen svakojakim blagom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali je ulaz i njega tijesan i postavljen na litici, tako da je na desnoj strani oganj, a na lijevoj strani duboka voda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Između njih, to jest između ognja i vode, leži samo jedna staza na kojoj može da se smjesti, ne više nego samo stopa čovječija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako grad taj bude dat u nasljedstvo čovjeku, kako će on primiti svoje nasljedstvo, ako nikada ne prođe opasnosti koje ga čekaju na prilazu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ja rekoh: Tako je Gospode. I On reče meni: Takva su i djela Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Za njih Ja stvorih vijek; ali kada Adam naruši Moje uredbe, određeno je prema onome što je urađeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I napravljeni su ulazi u vijek ovaj tjesnim, bolešljivim, tegobnim, takođe uskim, lukavim, ispunjeni bijedom i zahtijevaju veliki trud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ulazi budućega vijeka su prostrani, bezopasni, i donose plod besmrtnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tako, ukoliko oni koji hode, koji žive, ne prođu kroz to tijesno i bijedno, ne mogu dobiti ono što je pripremljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zašto si klonuo što si prolazan, i zašto se buniš što si smrtan?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zašto nisi stavio u srce svoje ono što će biti, nego si stavio ono što je sada?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ja odgovorih i rekoh: Vladiko Gospode! Evo, Ti odredi zakonom Tvojim, da će pravednici naslijediti to, a grešnici poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Pravednici izdržavaju tjesnoću, nadaju se prostranome, a nečastivi žive ne pretrpjevši tjesnoću, i neće vidjeti prostranoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I On reče meni: Nema sudije poviše Boga, i nema onog koji bolje razumije od Svevišnjeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ginu mnogi u ovom životu, zato što ne rade po postavljenom im zakonu Božjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer strogo zapovijedi Bog onima koji dođoše, kada su oni došli, šta da rade da bi živjeli, i šta da drže da ne bi bili kažnjeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A oni ne poslušaše i usprotiviše se Njemu, postavivši u sebe pomisli sujetne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Polakomiše se i grešno zavedoše, govoraše o Svevišnjem da Njega nema, i ne poznaše puteve Njegove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Prezreše zakon Njegov, odbaciše zavjete Njegove, ne imadoše vjere da vrše obrede postavljene od Njega, i ne činiše djela Njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I zato Jezdra, pustima pusto, a punima puno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Evo ide vrijeme kada će doći znaci, koje Ja predskazah tebi, i pojaviće se mlada, i javivši se pokazaće, - skrivenu njenu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I svako ko se spase od prije nabrojanih zala, vidjeće čudesa Moja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer će se pojaviti Sin Moj Isus sa onima koji su sa Njim, i oni koji su ostali uživaće četiri stotine godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A poslije tih godina zamuknuće Sin Moj Hristos i svi ljudi, koji budu disali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I obratiće se vijek u drevni muk na sedam dana, jedanko onome kako je bilo u početku, tako da neće ostati niko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Poslije tih sedam dana, ustaće uspavani, i umrijeće pokvareni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I predaće zemlja one koji u njoj spavaju, i prah one koji tiho u njemu obitavaju, a riznice predaće povjerene im duše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada će se pojaviti Svevišnji na prijestolu suda, i nestaće nevolje, i okončaće se trpljenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sud će biti jedan, istina će se uspostaviti, vjera ojačati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Potom će slijediti djela, otkriće se nagrade, ostaće pravda, a prestaće gospodarenje nepravde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ja rekoh: Avraam se prvi moljaše za Sodomljane; Mojsije – za oce, koji sagriješiše u pustinji;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Isus (Navin) poslije njega – za Izrailj u dane Ahana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Samuilo i David – za pogubljene, Solomon – za one koji dođoše na osvećenje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ilija – za one koji donesoše dažd, i za mrtvaca kako bi on oživeo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jezekija – za narod u dane Senahirima, i mnogi – za mnoge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ako su se tada, kada je ojačala trulež i umnožila se nepravda, pravedni molili za nepravedne, zašto toga nema i sada?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 On odgovori meni i reče: Sadašnji vijek nije krajnji; slave u njemu često nema, i zato se moliše za nemoćne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Dan suda biće kraj vremena ovog i početak vremena buduće besmrtnosti, kada prođe truljenje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Skrati neuzdržavanje, prekine nevjerje, a uzraste pravda, osnaži istina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada niko neće moći spasiti onog koji gine, niti pogubiti onog koji je pobjednik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Ja odgovorih i rekoh: Evo moje riječi prve i posljednje: Bolje je bilo ne davati zemlje Adamu, ili, kada je već dana, spriječiti ga kako ne bi sagriješio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Kakva je korist ljudima – u sadašnjem vijeku živjeti u žalosti, a po smrti očekivati kaznu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 O, šta uradi ti Adame? Kada ti sagriješi, tada se desio pad ne tebe samo jednoga, nego i nas koji se od tebe izrodismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Kakva je korist nama, ako nam je obećano vrijeme besmrtnosti, a mi činismo smrtna djela?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Nama je predskazana vječna nada, a mi nepotrebno postadosmo sujetni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Nama su pripremljena boravišta zdravlja i spokoja, a mi živjesmo rđavo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Pripremljena slava Svevišnjega, kako bi pokrila one koji živješe krotko, a mi hodismo po putevima zlim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Pojaviće se Raj, plod u kome prebivaju netruležni i u kojem je pokoj i iscjeljenje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Ali mi nećemo ući u njega, zato što se obraćasmo ka mjestima neplodnim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Svijetla zvijezda obasjava lica onih koji imaše uzdržanja, a naša lica – u crnoj su tami.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Mi ne pomišljasmo u životu kada činismo bezakonje, da ćemo po smrti postradati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 On odgovori i reče: To je – razmišljanje o borbi, koju je dužan voditi na zemlji rođeni čovjek,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Kako bi, ako bude pobjeđen pretrpio to o čemu ti govori, a ako pobijedi dobije ovo o čemu Ja govorih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 To je taj život o kojem je govorio Mojsije, kada živeše i narodu govoraše: Izaberi sebi život, kako bi živio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 Ali oni mu ne vjerovaše, ni prorocima poslije njega, ni Meni koji govorih njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Da neće biti žalosti zbog pogibelji njihove, kao što će biti radosti zbog onih kojima je pripremljeno spasenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 Ja odgovorih i rekoh: Znam Gospode da se Svevišnji naziva milosrdnim, zato što pomiluje one koji još ne nađoše mir,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I miluje one koji provode život u zakonu Njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 On je dugotrpeljiv, jer pokazuje dugotrpeljivost prema grešnicima, kao prema Svojim stvorenjima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 On je darežljiv, jer daje po potrebi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I mnogomilostiv, jer uvećava milost Svoju prema onima koji žive sada i koji živješe, i ka onima koji će živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Jer ako ne bi uvećavao On svoju milost, ne bi mogao vijek da živi sa onima koji obitavaju u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 On dijeli darove; jer ako ne bi darivao po blagosti Svojoj, da olakša počiniteljima besčašća od njihovog bezakonja, ne bi ostao u životu ni deset-hiljaditi dio ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 On je sudija, i ako ne bi opraštao onima koji su stvoreni riječju Njegovom, i ne istrijebi njihovu množinu prestupa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Može biti da bi od bezbrojne množine ostalo samo njih nekoliko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga