1 O znacima: Evo, doći će dani, u kojima će mnogi od onih koji žive na zemlji i poseduju znanje, biti uzeti, i put istine biće skriven, i vaseljena će oskudjevati vjerom,

2 I umnožiće se nepravda koju sada vidiš i o kojoj si odavno slušao.

3 I biće ova zemlja, koju ti sada vidiš da gospodari, podvrgnuta opustošenju.

4 A ako Svevišnji dadne tebi da doživiš, videćeš kako će poslije treće trube iznenada zasijati usred noći sunce i mjesec tri puta po danu;

5 I sa drveća će kapati krv, kamen pustiće glas svoj, a narodi će se pokolebati.

6 Tada će carevati onaj, kojeg oni koji žive na zemlji ne očekuju, i ptice će odletjeti na druga mjesta.

7 More sodomsko izmetnuće ribe, govoriće noću glas onog koji je nepoznat mnogima; a ipak će svi čuti glas njegov.

8 Biće pometnja u mnogim mjestima, često će sipati sa neba oganj; divlje zvijeri promjeniće mjesta svoja, i nečiste žene rađaće čudovišta.

9 Slatke vode će postati slane, i svi prijatelji okomiće se jedan na drugoga; tada će se sakriti um, a razum će se povući u svoje mjesto.

10 Mnogi će ga tražiti, ali ga neće naći, i umnožiće se na zemlji nepravda i neuzdržanje.

11 Jedna oblast pitaće drugu susjednu: Ne prođe li kroz tebe pravda, koja čini pravednim? I ona će reći: Ne.

12 Ljudi će se u ta vremena nadati, ali neće dostizati željeno, trudiće se, ali neće upravljati putevima svojim.

13 O tim znakovima meni je dozvoljeno da kažem tebi, a ako se ponovo pomoliš i zaplačeš kao sada, i ispostiš sedam dana, tada ćeš čuti više od ovoga.

14 I ja dođoh sebi, i tijelo moje jako drhtaše, a duša moja iznemože kao da će isčeznuti.

15 Ali anđeo koji dođe k meni podrža me i okrijepi me, i postavi me na noge.

16 I bi da druge noći dođe ka meni Salatilo, vođa naroda, i upita me: Gdje si bio, i od čega je lice tvoje tako tužno?

17 Da li ne znaš da je tebi povjeren Izrailj u zemlji izgnanstva njegovog?

18 Zato ustani i pojedi hljeba, i ne ostavljaj nas, kao pastir svoje stado u rukama lukavih vukova.

19 Tada rekoh ja njemu: Idi od mene i ne približavaj se ka meni. I on čuvši to, ode od mene.

20 A ja sedam dana postih, stenjah i plakah, kao što mi reče anđel Urilo.

21 I poslije sedam dana pomisli srca moga opet bijahu za mene krajnje tegobna;

22 Ali duša moja zadobi duh razumijevanja, i ja opet počeh govoriti pred Svevišnjim,

23 I rekoh: O, Vladiko Gospode! Ti iz svih šuma na zemlji i od svog drveća u njima izabra samo jednu vinogradsku lozu;

24 Ti iz sveg kruga zemaljskog izabra Sebi jednu pećinu, i od svih cvjetova u vaseljeni Ti izabra Sebi jedan ljiljan;

25 Ti od svih pučina morskih napuni za Sebe jedan izvor, a od svih sagrađenh gradova osveti za Sebe jedan Sion.

26 Od svih stvorenih ptica Ti nazva Sebi jednu golubicu, a od sve stvorene stoke Ti izabra sebi jednu ovcu;

27 Od svih bezbrojnih naroda Ti uze Sebi jedan narod, i omiljevši ga, dade mu zakon savršeni.

28 Ali sada, Gospode, zašto Ti predade jednoga mnogim, i na jednom korijenu Ti nasadi druge mnoge i rasija Tvoj jedini narod među mnogima drugim?

29 I pogazi ga protivnicima obećanja Tvojih i koji zavjetima Tvojim ne vjerovaše.

30 I ako Ti je još jako omrznuo narod Tvoj, neka bude Tvojim rukama kažnjen.

31 Kada ja izrekoh riječi ove, poslan bi ka meni anđeo, koji dođe ka meni prije noći,

32 I reče mi: Poslušaj me i ja ću te naučiti; razumi me i ja ću reći tebi još više.

33 Govori, rekoh ja, gospodine moj. I on reče meni: Ti si suviše daleko zašao pitljivošću uma tvog o Izrailju; eda li ti više voliš njega, nego Onaj koji stvori njega?

34 Ne, gospodine moj, odgovorih ja, nego govorih iz velike muke. Unutrašnjost moja muči mene svaki čas, kada ja pokušavam dokučiti puteve Svevišnjega i kada hoću istražiti dio suda Njegovog.

35 On odgovori: Ne možeš. Zašto to gospodine moj? Upitah ja. Bolje da se nisam ni rodio i bolje da je utroba maternja postala moj grob, nego da vidim muku Jakova i mučenje roda Izrailjevog.

36 A on reče meni: Izbroj mi ono što još nije došlo, i saberi mi rasute kapljice, i oživi isušene cvjetove;

37 Otvori zaključane riznice i uvedi i zaključaj u njih vjetrove, i pokaži mi sliku glasa: i tada ću ti pokazati to što se ti upinješ da vidiš.

38 Vladiko Gospode! Odgovorih ja, ko može znati to, možda samo onaj koji ne živi sa ljudima?

39 Ja sam bezuman, i kako mogu govoriti o tom o čemu Ti upita mene?

40 Tada On reče meni: Kao što ne možeš uraditi ništa od rečenog, tako ne možeš poznati ni sudove Moje, ni granicu ljubavi koju obećah Ja narodu.

41 Ali Gospode, Ti si uz one koji se približavaju kraju, i šta će učiniti oni koji bijahu prije mene, ili mi, ili oni koji poslije mene budu?

42 On mi reče: Kao vijenac biće sud Moj; tako da neće biti kašnjenja za posljednje, niti žurbe za prve.

43 Odgovorih ja i rekoh: Ne možeš li Ti sačiniti odjednom one koji bijahu stvoreni prije, kao i one koji su sada i koji će biti, kako bi im ranije objavio sud Tvoj?

44 On odgovori meni: Ne možeš ubrzati stvaranje Tvorca svoga, niti vijek ovaj može smjestiti u sebe sve zajedno, koji bijahu stvoreni.

45 I rekoh ja: Kao što si rekao slugi Tvome, da ćeš Ti oživjeti sazdana stvorenja zajedno, i po tome ako stvoreno može izdržati to, onda bi moglo ponijeti i sada sve zajedno.

46 On mi reče: Upitaj ženu, i reci joj: Ako rađaš desetoro, zašto rađaš po vremenima?, i upitaj je, zašto ne rodi desetoro odjednom.

47 Ja rekoh Njemu: To nije moguće, nego mora biti po vremenima.

48 Tada On reče meni: I Ja dadoh njedrima zemlje sposobnost da posijano na njoj vraća po vremenima.

49 Kao što dijete ne može proizvesti ništa što je svojstveno starcima, tako sam Ja postavio i sazdani od Mene vijek.

50 Tada ja upitah Njega i rekoh: Pošto si Ti otkrio meni puteve, dozvoli mi da Te upitam: Mati naša, o kojoj si Ti govorio meni, mlada li je još, ili se približava ka starosti?

51 Upitaj to onu koja rađa, i ona će ti reći.

52 Reci joj: Zašto oni koje si rodila sada nisu jednaki onima koji bijahu rođeni ranije, nego su manji rastom?

53 A ona će ti reći: Jedni su rođeni od mene u snazi mladosti i sile, a druge rodih pod starost, kada materica poče gubiti svoju silu.

54 Razmisi sada: Vi ste sada manji stasom, nego oni koji bijahu prije vas;

55 I oni koji se poslije vas rode, biće još manji od vas, kao da su od stvorenja već ostarjelog, kod koga je snaga mladosti već minula.

56 I rekoh ja: Ako sam našao milost pred očima Tvojim, pokaži slugi Tvome, kroz koga Ti posjećuješ stvorenje Tvoje?

Analiza
Pretraga