1 Tada odgovori meni anđeo poslan ka meni, kome je ime Urilo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče: Srce tvoje je suviše daleko otišlo za ovim vijekom, ili ti misliš da možeš razumjeti puteve Svevišnjega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja odgovorih: Da gospodine moj. A on reče meni: Poslan sam da ti pokažem tri puta i tri problema da izložim tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako mi i jedan od njih objasniš, ja ću ti pokazati put, koji želiš da vidiš, i naučiću tebe otkuda proizađe srce lukavo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tada ja rekoh: Govori gospodine moj. I on mi reče: Idi i izmjeri mi težinu ognja, ili izmjeri mi duvanje vjetra, ili vrati mi dan koji je već prošao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji čovjek, odgovorih ja, može učiniti to, što ti tražiš od mene?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A on reče meni: Da sam upitao tebe, koliko je stanovnika u srcu morskom, ili koliko je izvora u samoj osnovi bezdana, ili koliko ih je na čvrstom, ili kakvi su predjeli raja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 ti bi, može biti, rekao meni: Po bezdanu nisam hodio, i po adu takođe, i na nebo nikada ne uzlazih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sada ja pitam tebe samo o ognju, vjetru i danu, koje si proživio, i o onome bez čega ni postojati ne možeš, i ni na to ti ne odgovori meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče mi: Ti i ovo, što je tvoje i sa tobom od djetinjstva, ne možeš poznati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kako bi sasud tvoj mogao staviti u sebe puteve Svevišnjega i u ovom već primjetno pokvarenom vijeku razumjeti pokvarenost, koja je očigledna u očima mojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Na to rekoh ja: Bolje bi nam bilo ovdje ne biti, nego živjeti u besčašću i stradati, ne znajući zašto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 On mi onda u odgovor reče: Evo, ja otiđoh u šumu u polju, i zatekoh drveća kako drže skupštinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ona govoraše: Hajde da odemo i objavimo rat moru, kako bi ono odstupilo pred nama, i mi ćemo tamo da porastemo sebi još šume.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Na isti način i talasi morski držaše savjetovanje: Hajde, rekoše oni, podignimo se i osvojimo šumu poplavom, kako bi i tamo pridobili za sebe još prostora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali zamisao šume se pokaza uzaludnom, jer dođe oganj i sažeže je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Na isti način se okonča i zamisao talasa morskih, jer se postavi pijesak, i zaustavi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ako bi ti bio sudija njihov, koga bi opravdavao a koga optužio?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Podjednako, odgovorih ja, zamisli njihove bijahu sujetne, jer je zemlja data šumi, dato je mjesto i moru, kako bi nosilo svoje talase.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 On u odgovor reče meni: Pravedno si presudio; zašto nisi sudio na takav način i sebe samog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer kao što je zemlja šumi, a more talasima njegovim, tako i stanovnici zemlje mogu razumjeti samo ono što je na zemlji; a koji obitavaju na nebesima mogu razumjeti, što je u visinama nebesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I odgovorih ja i rekoh: Molim te, Gospode, da mi daš moć razumjevanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Nisam htio ja da pitam Tebe o visinama, nego o ovome, što se svakodnevno dešava oko nas: Zašto je Izrailj predan na porugu narodima? Zašto je narod koji Ti je omiljeo, predan nečastivim plemenima, i zakon otaca naših doveden do ništavila, i zapisanog zavjeta nigdje nema?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Prelazimo iz vijeka ovog, kao skakavci, život naš prolazi u strahu i užasu, i mi postadosmo nedostojni milosrđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ali šta uradi On sa imenom Svojim, koje je nadjenuto nama? O tome ja pitah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 On odgovori meni: Što više budeš ispitivao, to ćeš se više diviti; zato što će brzo doći vijek ovaj ka svome kraju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer ne može primiti ono što je obećano pravednima u buduća vremena, jer je vijek ovaj ispunjen nepravdom i iznurenošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A o tome, o čemu ti ispituješ mene, reći ću ti: Zlo je posijano, a još nije došlo vrijeme iskorjenja njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Zato, dok posijano ne sazri, i mjesto po kome je posijano zlo ne nestane, - neće doći mjesto na kome je posijano dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer zrno zlog sjemena je posijano u srce Adama od početka, i koliko besčašća izrodi ono do sada i rađaće do onog vramena, dok ne počne vršidba!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Prosudi sa sobom, koliko je zrno zlog sjemena izrodilo plodova nečasnih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Kada budu požnjevena nebrojena klasja njegova, koliko ogromno trebaće za sve to gumno!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Kako i kada će se to zbiti? Upitah ja njega; Zašto su male naše godine i nečasne?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ne žuri da se uzdigneš, odgovori on, poviše Svevišnjega; jer uzaludno žuriš da budeš poviše Njega: suviše daleko zalaziš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Nisu li o tome pitale duše pravednih u zatvorima svojim, govoreći: Dokle ćemo se na ovaj način nadati? Kada će plod naše odmazde?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Na to odgovori meni Jeremilo Arhanđel: Kada se ispuni broj sjemena vašeg, jer Svevišnji na mjerilima izmjeri vijek ovaj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I mjerom izmjeri vrijeme, i brojem izbroja časove, i neće pomaknuti niti ubrzati to vrijeme, dok se ne ispuni određena mjera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ja u odgovor na to rekoh njemu: O, Vladiko Gospode! A mi smo svi prepuni besčašća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I može biti, zbog nas se ne pune žitnice pravednima, zarad grijehova onih koji žive na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Na to on odgovori meni: Idi, upitaj trudnu ženu, može li, po navršenju devetomjesečnog roka, materica njena zadržati u sebi plod?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ja rekoh: Ne može. Tada on reče meni: Slično materici su i prebivališta duša u paklu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Kao što porodilja hoće roditi, kako bi se oslobodila od bolova porođajnih, tako i on hoće predati povjereno mu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Prvo će ti biti pokazano to što ti želiš vidjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ako sam našao blagodat pred očima tvojim, odgovorih ja, i ako je to moguće, i ako sam sposoban za to,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Pokaži mi: Ono što ima doći veće li je od onog što je prošlo, ili što se zbilo veće li je od onog što će biti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Što je prošlo, ja to znam, a što će doći, ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 On reče meni: Stani na desnu stranu, i ja ću ti objasniti značenje slično.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I ja stadoh, i vidjeh: Kako goruća peć prolazi preda mnom; i kada plamen prođe, ja vidjeh: Ostade dim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Poslije toga prođe preda mnom oblak, napunjen vodom, i proli se iz njega silna kiša; no nakon što je naglo prestala kiša, ostadoše kapi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Tada on reče meni: Razmisli za sebe: Kako je kiša više od kapi, a oganj više od dima, tako i količina koja je prošla bi velika, a ostadoše kapi i dim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Tada ja umolih njega i rekoh: Misliš li ti da ću živeti do tih dana? I šta će biti u te dane?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Na to odgovori on, i reče: O znacima o kojima ti pitaš mene, ja dio mogu reći tebi, a o životu tvome nisam poslan da govorim sa tobom, a i ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga