1 U tridesetoj godini nakon razorenja grada bih u Vavilonu, i preplaših se ležavši na postelji mojoj, i pomisli uđoše u srce moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 jer ja vidjeh opustošenje Siona i bogatstvo onih koji živeše u Vavilonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I odvrže se duh moj, i ja počeh sa strahom govoriti Svevišnjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I rekoh: Vladiko Gospode! Ti reče s početka, kada si sam stvorio zemlju, i zapovijedio prahu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dao Adamu tijelo beživotno, koje bi takođe sazdano rukama Tvojim, i udahnuo u njega duh životni, i on postade živ pred Tobom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I uveo ga u raj, koji posadi desnica Tvoja, prije nego zemlja proizvede plodove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti mu reče da drži zapovijest Tvoju, ali on je pogazi, i Ti osudi na smrt i njega i rod njegov, i izrodiše se od njega pokoljenja i plemena, narodi i domovi otački, kojima nema broja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Svaki narod iđaše po svojoj volji, činiše pred Tobom djela nerazumna i preziraše zapovijesti Tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 U svoje vrijeme, Ti posla potop na stanovnike zemlje i istrijebi ih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I ispuni se na svakom od njih, kao na Adamu smrt, tako na njima svima potop.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jednog od njih Ti ostavi – Noja sa domom njegovim, i od njega se rodiše svi pravednici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada se počeše razmnožavati stanovnici zemlje, i umnožiše se sinovi i narodi i pokoljenja mnoga, i opet se počeše predavati besčašću, više nego prethodni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kada počeše činiti pred Tobom bezakonje: Ti odabra Sebi jednog od njih, kojem bi ime Avraam,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I omilje ti, i otkri njemu jedinom volju Tvoju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I utvrdi sa njim zavjet vječni, i reče mu da nikada nećeš ostaviti sjeme njegovo. I dade mu Isaka, i Isaaku dade Jakova i Isava;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ti izabra sebi Jakova a Isava odbaci. I umnoži se Jakov većma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kada Ti izvede iz Egipta sjeme njegovo i dovede ka gori sinajskoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 tada spusti nebesa, postavi zemlju, pomjeri vaseljenu, ustrepta bezdane i cijeli svijet smete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I dođe slava Tvoja u četiri javljanja: u ognju, zemljotresu, jakom vjetru i mrazu, kako bi bio dat zakon sjemenu Jakova i radost rodu Izrailjevom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali ne uze se od njih srce lukavo, kako bi zakon Tvoj urodio plodovima kod njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Sa srcem lukavim prvi Adam prekrši zapovijest, i poražen bi; tako i svi koji se od njega izrodiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Osta bolest i zakon u srcu naroda sa zlim korijenom, i odstupi dobro, a ostade zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Prođe vrijeme i svršiše se godine, i Ti uze Sebi slugu po imenu David;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I zapovijedi njemu da sagradi grad u ime Tvoje i da u njemu prinosi Tebi kad i žrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Mnogo godina se to ispunjavalo, ali i tada griješiše stanovnici grada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 u svemu postupaše onako kako postupi Adam i svi njegovi potomci; jer i u njih bi srce lukavo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Ti predade grad Tvoj u ruke neprijatelja Tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Eda li bolje živješe stanovnici Vavilona i zbog toga ovladaše Sionom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kada ja dođoh ovamo, vidjeh zla kojima nema broja, i u tridesetoj godini ropstva vidje duša moja mnoge grešnike, - i iznemože srce moje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer ja vidjeh, kako Ti podržavaš te grešnike i pošteđuješ nečastive, a narod Tvoj pogibe, neprijatelje Tvoje sačuva i ne javi o tome nikakve znake.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ne razumijem, kako se ti putevi mogoše izmjeniti. Eda li Vavilon postupaše bolje nego li Sion?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Da li ijedan narod poznade Tebe, osim Izrailja? Ili, koje pleme vjerovaše zavjetima Tvojim kao Jakovljevo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ni plata im jednaka, ni trud njihov ne donese ploda, jer ja prođoh među narodima, i vidjeh, da oni žive u izobilju, iako i ne spominju zapovijesti Tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ako izmjerimo težine naših bezakonja i djela stanovnika na zemlji, nigdje se neće naći ime Tvoje, koliko u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Kada nisu griješili pred Tobom stanovnici na zemlji? Ili, koji narod je tako čuvao zapovijesti tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Među nekima ipak poimenice naći će se čuvari zapovijesti Tvojih, ali u naroda se neće naći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga