1 Ovako govori Gospod: Ja izvedoh narod ovaj iz ropstva, dadoh im zapovijesti preko sluga Mojih proroka, koje oni ne htjedoše slušati, nego odbaciše Moje savjete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Mater, koja ih rodi, govori im: Idite djeco, jer sam udovica i zaboravljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja vas vaspitah sa radošću, a poslah vas sa plačom i žalosti, zato što ste sagriješili pred Gospodom Bogom vašim, i počinili zla pred Njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Sada šta da uradim za vas? Udovica sam i zaboravljena: idite djeco i izmolite od Gospoda milosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Tebe Oče, prozivam kao svjedoka pored matere sinova, koji ne htjedoše držati zavjeta moga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Predaj ih na sramotu, i mater njihovu – da je plijene, da nestane rod njihov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Neka se rasiju imena njihova po narodima i nestanu sa zemlje, jer oni prezreše zavjet moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jao tebi Asirijo, koja skrivaš u sebi nečastive! Rod lukavi! Sjeti se šta Ja učinih Sodomu i Gomori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zemlja njihova leži u rupama smole i humovima pepelnim. Tako postupih ja sa onima, koji Mene ne slušaše, govori Gospod Svedržitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ovako govori Gospod Jezdri: Prenesi narodu Mome, da ću im dati carstvo jerusalimsko, koje obećah Izrailju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I primiću slavu od njih i daću im prebivališta vječna, koja pripremih za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Drvo života biće za njih ulje mirisno; i neće biti iznureni radom i neće iznemoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Dođite i primite; tražite sebi dana malo, da se ne bi usporili. Već je spremno za vas carstvo: pazite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Svjedoči nebo i zemlja da sam Ja istjerao zlo i stvorio dobro. Živ sam Ja! Govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Majko! Obgrli sinove tvoje, vaspitavaj ih sa radošću; kao golubica ojačavaj noge njihove, jer Ja izabrah tebe, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I vaskrsnuću mrtve iz mjesta njihovih i iz grobova izvešću ih, jer ja poznadoh ime Moje u Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne boj se matero sinova, što Ja izabrah tebe, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ja ću poslati tebi u pomoć sluge Moje Isaiju i Jeremiju, sa savjetom koji Ja osvetih i pripremih tebi dvanaest drveta, otežalih različitim plodovima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 i isto toliko i izvora, iz kojih teče mlijeko i med, i sedam gora veličanstvenih, obraslih ružama i ljiljanima, kroz koje ću ispuniti radošću sinove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Opravdaj udovicu, podaj sud bijednome, pomozi siromašnog, zaštiti sirotinju, obuci gologa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 O slabima i nemoćnima brini se, nad hromim ne smij se, one bez ruku zaštiti, i slijepoga privedi ka viđenju svijeta Moga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Starca i mladića u zidinama tvojim zaštiti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Mrtve na koje naiđeš, sahrani i obilježi grob, i Ja ću ti dati prvo mjesto u Mome vaskrsenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Odmori i uspokoji se narode Moj, jer će doći počinak tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Doji sinove tvoje dobra dojiljo, ojačaj noge njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Od slugu koje Ja dadoh tebi, niko da ne pogine, jer Ja ću ih uzeti od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ne popuštaj. Kada dođu dani tuge i tjeskobe, drugi će plakati i žalostiti se, a ti ćeš biti vesela i u izobilju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Narodi će zavidjeti tebi, ali ništa protiv tebe neće moći uraditi, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ruke Moje pokriće tebe, kako sinovi tvoji ne bi vidjeli pakao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Tješi se, matero, sa sinovima tvojim, jer Ja ću spasiti tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sjeti se sinova tvojih usnulih. Ja ću ih izvesti iz krajeva zemlje i ukazaću im milost, jer sam Ja milostiv, govori Gospod Svedržitelj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Prigrli djecu tvoju, dok ja ne dođem i učini im milost, jer izvori Moji obilni su i blagodati Moje neće oskudijevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ja, Jezdra, dobih na gori Horiv poruku od Gospoda da odem u Izrailj. Kada dođoh ka njima, oni me otjeraše i prezreše zapovijed Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Zato vam govorim, narodi, koji možete slušati i razumjeti: Čekajte Pastira vašega, daće vam On pokoj vječni, jer je blizu Onaj koji će doći na svršetku vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Budite spremni na nagrade carstva, jer će svjetlost neizmjerna da vam sija vavijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Bježite od sijenki vijeka ovoga, primite slatkost slave vaše. Ja otvoreno svjedočim o Spasitelju mome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Povjereni dar primite, i nasladite se blagodati te, koja vas prizva u carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Ustanite i stojte, i gledajte, koliki je broj zapečaćenih na večeri Gospodnjoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Koji, napustivši sijenke vijeka ovoga, dobiše od Gospoda svijetlu odjeću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Primi broj tvoj, Sione, i zaključaj tvoje, obučene u bijelu odjeću, koji ispuniše Zakon Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Broj željenih sinova tvojih pun je. Traži državu Gospoda, kako bi se osvetio narod tvoj, pozvani od početka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ja, Jezdra, vidjeh na gori Sion gomilu veliku, koju ne mogoh izbrojati, i svi oni pjesmama proslavljaše Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 U sredini njih bi mladić veličanstveni, najviši od svih njih, i stavljaše vijence na glavu svakog od njih i time se još više uzdizavaše; i ja se oduzeh od divljenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Tada ja upitah anđela: Ko su oni, gospodine moj?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 On mi u odgovor reče: To su oni, koji skinuše smrtnu odjeću i obukoše se u besmrtnu i ispovijediše ime Božje; oni se sada ovjenčavaju i primaju pobjedničke palme.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Ja upitah: A ko je taj mladić, koji stavlja na njih vijence i uručuje im palme?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 On mi odgovori: Sin Božji, koga oni proslavljaše u vijeku tome. I ja počeh da hvalim one koji hrabro stajaše uz ime Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Tada mi anđeo reče: Idi i reci mome narodu kakva si divna djela Gospoda Boga vidio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga