1 Jao tebi Vavilone i Azijo, jao tebi Egipte i Sirijo!

2 Pripašite kostrijet i vreće, oplakujte sinove vaše i patite, jer se približi vaša pogibao.

3 Poslan je na vas mač, - i ko će ga otkloniti?

4 Poslan je na vas oganj, - i ko će ga ugasiti?

5 Poslane su na vas nesreće, - i ko će ih odvratiti?

6 Progoni li iko gladnoga lava po šumi, ili ugasi li se brzo oganj u slami, kada se počne razgorijevati?

7 Vrati li iko strijelu, otpuštenu od jakog strijelca?

8 Gospod silni šalje nesreće, - i ko će ih odvratiti?

9 Izaći će oganj od gnjeva Njegovog, - i ko će ga ugasiti?

10 On će bljesnuti munjom, - i ko se neće preplašiti? Zagrmjeće, - i ko se neće užasnuti?

11 Gospod izgleda strašno, - i ko se neće srušiti do temelja od lica Njegovog?

12 Potresla se zemlja i temelji njeni, mora se ustalasaše do dna, i talasi njegovi smešće se i ribe njegove pred licem Gospoda i od veličine sile Njegove.

13 Jer je silna Njegova desnica koja nateže luk, oštre Njegove strijele, otpuštajući ih neće oslabiti dok ih bude odašiljao do kraja zemlje.

14 Evo poslane su nesreće, i neće se vratiti dok ne dođu na zemlju.

15 Raspaljuje se oganj, i neće se ugasiti dok ne spali temelje zemlje.

16 Kao što se strijela otpuštena od silnog strijelca ne vraća, tako se neće vratiti nesreće koje su poslane na zemlju.

17 Jao meni, jao meni! Ko će me izbaviti u te dane?

18 Počeće bolesti, - i mnogi će stenjati; počeće glad, - i mnogi će poginuti; počeće ratovi, - načelnicima će ovladati strah; počeće nevolje, - i svi će ustreptati.

19 Šta da radim tada, kada dođu nevolje?

20 Evo, glad i kuga, i muka i tjeskoba poslani su kao bičevi za ispravljanje:

21 Ali i pored svega toga ljudi se ne obraćaju od bezakonja svojih i bičeva se nikada neće sjetiti.

22 Evo, na zemlji će biti jevtinoća u svemu, i pomisliće da je nastao mir; ali tada će zemlju stići nevolje – mač, glad i velika pometnja.

23 Od gladi će poginuti veoma mnogo stanovnika zemlje, a ostali koji prežive glad, pašće od mača.

24 A tjelesa, kao gnojivo biće razbacana i nikoga neće biti da ih oplače, jer će zemlja opustjeti i gradovi njeni biće razrušeni.

25 Neće biti nikoga ko bi uzorao zemlju i sijao po njoj.

26 Drveće će davati plodove, a ko će ih sakupljati?

27 Viogradi će sazrijeti, a ko će ih gaziti? Jer će posvuda biti velika zapuštenost.

28 Teško će biti čovjeku da ugleda čovjeka ili posluša glas njegov,

29 Jer će od stanovnika grada da ostane ne više od njih deset, a od seljana – čovjeka dva, koji će se sakriti u guste šumarke i razdijeljene stijene.

30 Kao što u maslinovom vrtu ostanu ponekada na drveću tri ili četiri masline,

31 Ili kao što u vinogradu obranom ne vidješe nekoliko grozdova oni koji pažljivo beru vinograd:

32 Tako će u te dane ostati troje ili četvoro poslije obilaska domova njihovih onih sa mačom.

33 Zemlja će ostati u zapuštenju, polja njena biće zanemarena, putevi njeni i stazice njene zarašće trnjem, zato što niko neće hoditi po njima.

34 Plakaće djevice ne imajući ženika; plakaće žene ne imajući muževa; plakaće kćeri njihove ne imajući pomoći.

35 Ženici njihovi poginuće u ratu, a muževi njihovi poginuće od gladi.

36 Slušajte ovo i urazumite se sluge Gospodnje!

37 Ovo je riječ Gospodnja: primite je i ne vjerujte bogovima o kojima govori Gospod.

38 Evo, približavaju se nesreće i neće okasniti.

39 Kao u trudne žene kada deveti mjesec nastane i vrijeme da rodi sina, dva ili tri časa do rođenja bol obuhvati utrobu njenu, i izlazak djeteta iz utrobe ne okasni ni za jednu minutu:

40 Tako neće okasniti da dođe na zemlju nesreća, i ljudi u to vrijeme će zastenjati; bol će ih obuzeti.

41 Slušaj riječi narode moj: spremi se na odbranu, i usred nevolje budite kao došljaci na zemlji.

42 Koji prodaju neka budu kao oni koji se okupljaju za bjekstvo, a oni koji kupuju – kao oni koji se spremaju na pogibao;

43 Trgovci – kao oni koji neće imati nikakve dobiti, a koji gradi dom – kao onaj koji se ne nada da će živjeti u njemu.

44 Koji sije neka misli da neće požnjeti, a vinogradar – da neće pobrati vinograd;

45 Koji se ženi, - da neće rađati djecu, a koji se ne ženi, - kao udovac.

46 Zato što svi koji se trude, bez koristi se trude,

47 Jer plodovima truda njihovih okoristiće se stranci, i imovinu njihovu raznijeće, domove njihove razrušiti a sinove njihove porobiti, i zato će u ropstvu i u gladi oni rađati djecu svoju.

48 Oni koji se bave pljačkom, oni više ukrašavaju svoje gradove i domove, imanja i lica svoja,

49 To ću više omrznuti na grijehe njihove, govori Gospod.

50 Kao što bludnica mrzi ženu čestitu i uvijek milu,

51 Tako pravda omrznu nepravdu koja ukrašava sebe, i optužiće je u lice kada dođe Onaj koji će zaštititi isljednika svakog grijeha na zemlji.

52 Zato se ne ugledavajte na nepravdu i djela njena,

53 Jer nema još mnogo, i nepravda će biti udaljena sa zemlje, a pravda će zavladati nad vama.

54 Neka ne govori grešnik kako nije sagriješio, jer će plamteći ugljen gorjeti na glavi onoga, koji govori: ja ne sagriješih pred Gospodom Bogom i slavom Njegovom.

55 Gospod zna sva djela ljudi i maštarije njihove i pomisli njihove i srca njihova.

56 On reče: neka bude zemlja, - i bi zemlja; neka bude nebo, - i bi nebo.

57 Riječju Njegovom stvorene su zvijezde i On zna broj zvijezda.

58 On vidi bezdane i ono što je sakriveno u njima, mjeri more i ono što je u njemu.

59 Riječju svojom On zatvori more usred vode i zemlju objesi nad vodama.

60 On prostra nebo kao šator, na vodama osnova njega.

61 On postavi u pustinji istočnike vode i jezera na vrhovima gora, da spusti rijeke sa visina, kako bi napajale zemlju.

62 On stvori čovjeka i postavi srce njegovo u sredinu tijela, i dade u njega duh, život i razum,

63 I disanje Boga svemogućeg, Koji stvori sve i vidi sve skriveno u skrovištima zemlje.

64 On zna namjere vaše i šta pomišljate vi u srcima vašim, kada griješite i hoćete da sakrijete grijehe vaše.

65 Pošto Gospod savršeno jasno vidi sva djela vaša, osudiće vas;

66 I vi ćete biti posramljeni kada se grijesi vaši otkriju pred ljudima a bezakonja postanu optužbe u taj dan.

67 Šta ćete raditi i kako ćete sakriti grijehe vaše pred Bogom i anđelima Njegovim?

68 Evo Boga – Sudije; bojte se Njega; ostavite grijehe vaše i zauvijek prestanite činiti bezakonja, i Bog će vas izvesti i spasiti od svake nevolje.

69 Jer evo, pali se za vas gnjev bezbrojne pljačkaške horde, i uhvatiće neke od vas i usmrtiće za prinošenje na žrvu idolima.

70 Koji budu istomišljenici sa njima, te će izložiti oni podsmijehu, sramoćenju i gaženju.

71 Jer po svim mjestima i u okolnim gradovima mnogi će se podići protiv onih koji se boje Gospoda.

72 Biće kao pomamljeni, bespoštedno će raznijeti i opustošiti sve od onih koji se boje Gospoda.

73 Opustošiti i raznijeti imovinu njihovu, i iz domova njihovih izgoniće ih.

74 Tada će početi ispit za izabranike Moje, kao što se zlato ispituje ognjem.

75 Poslušajte ljubazni Moji, govori Gospod: evo pred vama su dani tuge, i od njih Ja ću vas izbaviti.

76 Ne bojte se i ne sumnjajte, jer je vođa vaš – Bog.

77 Ako budete ispunjavali zapovijesti i naredbe Moje, govori Gospod Bog, grijesi vaši neće biti teški, i neće vas udaviti, i bezakonja vaša neće nadvladati vas.

78 Jao onima, koji su svezani grijesima svojim i prekriveni bezakonjima svojim! Eno, polje koje je zaraslo u grmlje i kroz koje su putevi prekriveni trnjem, tako da čovjek koji bi prošao ne može: ono se ostavlja i daje se ognju na istrebljenje.

Analiza
Pretraga