1 Jao tebi Vavilone i Azijo, jao tebi Egipte i Sirijo!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Pripašite kostrijet i vreće, oplakujte sinove vaše i patite, jer se približi vaša pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Poslan je na vas mač, - i ko će ga otkloniti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Poslan je na vas oganj, - i ko će ga ugasiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Poslane su na vas nesreće, - i ko će ih odvratiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Progoni li iko gladnoga lava po šumi, ili ugasi li se brzo oganj u slami, kada se počne razgorijevati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Vrati li iko strijelu, otpuštenu od jakog strijelca?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod silni šalje nesreće, - i ko će ih odvratiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Izaći će oganj od gnjeva Njegovog, - i ko će ga ugasiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 On će bljesnuti munjom, - i ko se neće preplašiti? Zagrmjeće, - i ko se neće užasnuti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Gospod izgleda strašno, - i ko se neće srušiti do temelja od lica Njegovog?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Potresla se zemlja i temelji njeni, mora se ustalasaše do dna, i talasi njegovi smešće se i ribe njegove pred licem Gospoda i od veličine sile Njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer je silna Njegova desnica koja nateže luk, oštre Njegove strijele, otpuštajući ih neće oslabiti dok ih bude odašiljao do kraja zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Evo poslane su nesreće, i neće se vratiti dok ne dođu na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Raspaljuje se oganj, i neće se ugasiti dok ne spali temelje zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kao što se strijela otpuštena od silnog strijelca ne vraća, tako se neće vratiti nesreće koje su poslane na zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jao meni, jao meni! Ko će me izbaviti u te dane?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Počeće bolesti, - i mnogi će stenjati; počeće glad, - i mnogi će poginuti; počeće ratovi, - načelnicima će ovladati strah; počeće nevolje, - i svi će ustreptati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Šta da radim tada, kada dođu nevolje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Evo, glad i kuga, i muka i tjeskoba poslani su kao bičevi za ispravljanje:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali i pored svega toga ljudi se ne obraćaju od bezakonja svojih i bičeva se nikada neće sjetiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Evo, na zemlji će biti jevtinoća u svemu, i pomisliće da je nastao mir; ali tada će zemlju stići nevolje – mač, glad i velika pometnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Od gladi će poginuti veoma mnogo stanovnika zemlje, a ostali koji prežive glad, pašće od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A tjelesa, kao gnojivo biće razbacana i nikoga neće biti da ih oplače, jer će zemlja opustjeti i gradovi njeni biće razrušeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neće biti nikoga ko bi uzorao zemlju i sijao po njoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Drveće će davati plodove, a ko će ih sakupljati?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Viogradi će sazrijeti, a ko će ih gaziti? Jer će posvuda biti velika zapuštenost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Teško će biti čovjeku da ugleda čovjeka ili posluša glas njegov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer će od stanovnika grada da ostane ne više od njih deset, a od seljana – čovjeka dva, koji će se sakriti u guste šumarke i razdijeljene stijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kao što u maslinovom vrtu ostanu ponekada na drveću tri ili četiri masline,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Ili kao što u vinogradu obranom ne vidješe nekoliko grozdova oni koji pažljivo beru vinograd:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Tako će u te dane ostati troje ili četvoro poslije obilaska domova njihovih onih sa mačom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Zemlja će ostati u zapuštenju, polja njena biće zanemarena, putevi njeni i stazice njene zarašće trnjem, zato što niko neće hoditi po njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Plakaće djevice ne imajući ženika; plakaće žene ne imajući muževa; plakaće kćeri njihove ne imajući pomoći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Ženici njihovi poginuće u ratu, a muževi njihovi poginuće od gladi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Slušajte ovo i urazumite se sluge Gospodnje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Ovo je riječ Gospodnja: primite je i ne vjerujte bogovima o kojima govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Evo, približavaju se nesreće i neće okasniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Kao u trudne žene kada deveti mjesec nastane i vrijeme da rodi sina, dva ili tri časa do rođenja bol obuhvati utrobu njenu, i izlazak djeteta iz utrobe ne okasni ni za jednu minutu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tako neće okasniti da dođe na zemlju nesreća, i ljudi u to vrijeme će zastenjati; bol će ih obuzeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Slušaj riječi narode moj: spremi se na odbranu, i usred nevolje budite kao došljaci na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Koji prodaju neka budu kao oni koji se okupljaju za bjekstvo, a oni koji kupuju – kao oni koji se spremaju na pogibao;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Trgovci – kao oni koji neće imati nikakve dobiti, a koji gradi dom – kao onaj koji se ne nada da će živjeti u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Koji sije neka misli da neće požnjeti, a vinogradar – da neće pobrati vinograd;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Koji se ženi, - da neće rađati djecu, a koji se ne ženi, - kao udovac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Zato što svi koji se trude, bez koristi se trude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Jer plodovima truda njihovih okoristiće se stranci, i imovinu njihovu raznijeće, domove njihove razrušiti a sinove njihove porobiti, i zato će u ropstvu i u gladi oni rađati djecu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Oni koji se bave pljačkom, oni više ukrašavaju svoje gradove i domove, imanja i lica svoja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 To ću više omrznuti na grijehe njihove, govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Kao što bludnica mrzi ženu čestitu i uvijek milu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Tako pravda omrznu nepravdu koja ukrašava sebe, i optužiće je u lice kada dođe Onaj koji će zaštititi isljednika svakog grijeha na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Zato se ne ugledavajte na nepravdu i djela njena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Jer nema još mnogo, i nepravda će biti udaljena sa zemlje, a pravda će zavladati nad vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Neka ne govori grešnik kako nije sagriješio, jer će plamteći ugljen gorjeti na glavi onoga, koji govori: ja ne sagriješih pred Gospodom Bogom i slavom Njegovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Gospod zna sva djela ljudi i maštarije njihove i pomisli njihove i srca njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 On reče: neka bude zemlja, - i bi zemlja; neka bude nebo, - i bi nebo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Riječju Njegovom stvorene su zvijezde i On zna broj zvijezda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 On vidi bezdane i ono što je sakriveno u njima, mjeri more i ono što je u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Riječju svojom On zatvori more usred vode i zemlju objesi nad vodama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 On prostra nebo kao šator, na vodama osnova njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 On postavi u pustinji istočnike vode i jezera na vrhovima gora, da spusti rijeke sa visina, kako bi napajale zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 On stvori čovjeka i postavi srce njegovo u sredinu tijela, i dade u njega duh, život i razum,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I disanje Boga svemogućeg, Koji stvori sve i vidi sve skriveno u skrovištima zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 On zna namjere vaše i šta pomišljate vi u srcima vašim, kada griješite i hoćete da sakrijete grijehe vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Pošto Gospod savršeno jasno vidi sva djela vaša, osudiće vas;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I vi ćete biti posramljeni kada se grijesi vaši otkriju pred ljudima a bezakonja postanu optužbe u taj dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Šta ćete raditi i kako ćete sakriti grijehe vaše pred Bogom i anđelima Njegovim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 Evo Boga – Sudije; bojte se Njega; ostavite grijehe vaše i zauvijek prestanite činiti bezakonja, i Bog će vas izvesti i spasiti od svake nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 Jer evo, pali se za vas gnjev bezbrojne pljačkaške horde, i uhvatiće neke od vas i usmrtiće za prinošenje na žrvu idolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
70 Koji budu istomišljenici sa njima, te će izložiti oni podsmijehu, sramoćenju i gaženju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 Jer po svim mjestima i u okolnim gradovima mnogi će se podići protiv onih koji se boje Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 Biće kao pomamljeni, bespoštedno će raznijeti i opustošiti sve od onih koji se boje Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 Opustošiti i raznijeti imovinu njihovu, i iz domova njihovih izgoniće ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 Tada će početi ispit za izabranike Moje, kao što se zlato ispituje ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 Poslušajte ljubazni Moji, govori Gospod: evo pred vama su dani tuge, i od njih Ja ću vas izbaviti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
76 Ne bojte se i ne sumnjajte, jer je vođa vaš – Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
77 Ako budete ispunjavali zapovijesti i naredbe Moje, govori Gospod Bog, grijesi vaši neće biti teški, i neće vas udaviti, i bezakonja vaša neće nadvladati vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
78 Jao onima, koji su svezani grijesima svojim i prekriveni bezakonjima svojim! Eno, polje koje je zaraslo u grmlje i kroz koje su putevi prekriveni trnjem, tako da čovjek koji bi prošao ne može: ono se ostavlja i daje se ognju na istrebljenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga