1 Govori da posluša narod Moj riječi proročke koje stavih Ja u usta tvoja, govori Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I učini da se one zapišu na hartiji, jer su one vjerodostojne i istinite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne boj se što smišljaju protiv tebe, i da ne pomete tebe nevjerstvo onih koji će govoriti protiv tebe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer svaki koji ne vjeruje u nevjeri svojoj će umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo Ja donosim, govori Gospod, na krug zemaljski nevolje: mač i glad, i smrt i pogibao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato što nečastivi ljudi oskvrnaviše svu zemlju i pogibeljnih djela njihovih se prepuniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato govori Gospod:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Neću više ćutati o bezakonju koje počiniše oni nečastivo, neću trpjeti kod njih to što oni rade i prestupaju: evo, krv nevina i pravedna vapi ka Meni, i duše pravednih vapiju neprestano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Osvetiću ih, govori Gospod, i uzeću od njih ka Sebi svaku krv nevinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Evo, narod Moj vode kao stado na klanje; neću trpjeti više da žive u Egiptu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego ću izvesti njega rukom silnom i mišicom uzdignutom, i poraziću Egipat kaznom kao prije, i pogubiću svu zemlju njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zaplakaće Egipat i temelji njegovi poraženi kaznom i osvetom koje će navesti na njega Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zaplakaće zemljoradnici koji rade na zemlji, jer će ponestati u njih sjemena od rđe i od grada i od strašnog nevremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nesreća ovom vijeku i onima koji žive u njemu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer se približi mač i istrebljenje njihovo, i ustaće narod na narod da ratuje sa mačevima u rukama njihovim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ljudi će postati nestalni i jedni druge savlađivaće, neće mariti za cara svoga i načelnike – u toku djelova svojih u predjelima svoje vlasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Poželjeće čovjek da ide u grad ali neće moći,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer iz razloga njihove gordosti, gradovi će se uzbuniti, domovi će biti razoreni a na ljude će napasti strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Neće se sažaliti čovjek nad bližnjim svojim, predavaće domove njihove na razaranja oružjem, raznijeće se imovina njihova iz razloga gladi i mnogih nedaća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Evo Ja sazivam, govori Bog, sve careve zemlje od istoka i juga, sa sjevera i Livana, kako bi se bojali Mene i okrenuli ka sebi samim, i kako bi im dao ono što su uradili tamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kako su postupali oni do sada sa izabranicima Mojim, tako ću postupiti sa njima i dati im u njedra njihova, govori Gospod Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Neće poštedjeti desnica Moja grešnike, i mač neće prestati da poražava one koji prolivaju na zemlju nevinu krv.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Izaći će oganj od gnjeva Njegovog i istrijebiće temelje zemlje i grešnika, kao zapaljenu slamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Propast grešnicima i onima koji se ne pridržavaju zapovijesti Mojih! Govori Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neću ih poštedjeti. Idite sinovi nevjerni, ne skvrnavite svetinje Moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Gospod zna sve koji zgriješiše protiv Njega; i zato će ih predati na smrt i pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Na krug zemaljski dođoše već nesreće, i vi ćete biti u njima. Bog vas neće izbaviti jer vi sagriješiste protiv Njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Evo priviđenja strašnog i lica njegovog sa istoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Doći će porodi zmajeva arabijskih na mnogim kolima i brzinom vjetra ponijeće se po zemlji, i donijeće strah i trepet na sve koji čuju za njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Izaći će kao veprovi iz šume Karmonjani u ljutnji i gnjevu, i doći će sa velikom silom, i stupiće u borbu sa njima i opustošiti dio zemlje asirske.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Zatim će zmajevi, sjetivši se korijena svojih održati se na vrhu, i ovladavši velikom silom krenuće u potjeru njihovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Oni će se pomesti i zaćutaće pred silom njihovom i okrenuće noge svoje u bjekstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Ali oni koji će se nalaziti u zasjedi sa strane asirske okružiće ih i ubiće jednog od njih; u vojsci njihovoj proizvesti će strah i trepet i roptanje careva njihovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Evo oblaka od istoka i od sjevera do juga, i izgled njihov je veoma grozan, ispunjen svirepošću i burom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Oni će se sukobiti između sebe i srušiti mnogo zvijezda na zemlju i zvijezde njihove; i biće krvi od mača do stomaka,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I balega čovječija – do sedla kamila; strah i trepet veliki biće na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Užasnuće se svi koji vide tu svirepost i ustreptaće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Poslije toga mnogo puta podizaće se bure sa juga i sjevera a dijelom sa zapada,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I vjetrovi silni podignuće se sa istoka i otkriće ga i oblak koji Ja podignuh u gnjevu; a zvijezda postavljena da zastrašuje pri istočnom i zapadnom vjetru biće oštećena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I podignuće se oblaci, veliki i silni puni svireposti, i zvijezda, kako bi ustrašili svu zemlju i stanovnike njene; i proliće na svako mjesto, visoko i uzvišeno, strašnu zvijezdu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Oganj i grad, mačeve leteće i silnu vodu, koja će napuniti sva polja i sve istočnike silnim vodama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I poplaviće grad, i zidove, i gore, i brda, i drveće u šumama, i travu na livadama, i hljebno rastinje njihovo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I proći će bez zaustavljanja do Vavilona i skršiće ga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Sabirući se ka njemu i okružavajući ga; prosuće zvijezdu i gnjev na njega. I podići će se pepeo i dim do samoga neba, i svi izokola će oplakivati njega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A oni koji ostanu u vlasti njegovoj, služiće onima koji donesoše strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 A ti Azijo, koja sudjeluješ u nadi Vavilona i slavi njegovoj:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Jao tebi bijedna, jer si nalik njemu i što si ukrasila kćeri svoje za bludničenje, kako bi se svidjele i bile slavljene od ljubavnika tvojih, koji oduvijek želješe da bludniče sa tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ti si radila isto sa mržnjom sva djela i korake njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Zato govori Bog, dođe na tebe nevolja: udovištvo, neimaština, glad, mač, živa rana, kako bi opustošili domove tvoje nasiljem i smrću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I slava snage tvoje usahnuće, kao cijvet kada nastane vrućina poslana na tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Ti ćeš iznemoći kao prosjakinja, pretučena i ranjena žena, kako ljudi mnogi i ljubavnici ne bi mogli dolaziti tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Da li bih Ja tako mrzeo tebe, govori Gospod,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Da nisi ubijala izabranike Moje svo vrijeme i podizala ruku kako bi ih porazila i podsmijevala se nad smrću njihovom, kada si bila opijena?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Ukrasi svoje lice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Nagrada bludničenja tvoga u njedrima je tvojim; zato ćeš i primiti svoju platu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Kako si postupala ti sa izabranicima Mojim, govori Gospod, tako će sa tobom postupiti Bog, i podvrgnuti te nevoljama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Djeca tvoja poginuće od gladi, ti ćeš pasti od mača, gradovi tvoji biće razrušeni, i svi tvoji će pasti na poljima od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 A koji su na gorama, ti će poginuti od gladi, i ješće tijelo svoje u nedostatku hljeba i piti krv u nedostatku vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 U besčasti poći ćeš morima, - i tamo ćeš sresti nevolje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 U vrijeme odsustva tvoga oni će se baciti na opustošeni grad, i istrijebiće dio zemlje tvoje, i dio slave tvoje uništiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 Razorena, ti ćeš poslužiti njima kao slama, a oni će za tebe biti oganj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I istrijebiće te, i gradove tvoje, zemlju tvoju, gore tvoje, sve šume tvoje i drva plodonosna sažeće ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 Sinove tvoje odvešće u ropstvo, imovinu tvoju raznijeće sebi u dobit, i slavu tvoju uništiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga