1 I bi poslije tri dana, dok sam sjedio pod hrastom, i gle, glas izađe iz grma preko puta mene i reče: Jezdra, Jezdra!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ja rekoh: Evo me Gospode. I ustadoh na noge moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada reče On meni: U grmu Ja se otkrih i govorih Mojsiju, kada narod Moj bi na robovanju u Egiptu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I poslah ga i izvedoh narod Moj iz Egipta, i dovedoh ga ka gori Sinaju i držah ga kod Sebe mnogo dana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I otkrih njemu mnoga čudesa i pokazah tajne vremena i svršetka, i zapovijedih njemu rekavši:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ove riječi objavi a ostale sakrij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I sada tebi govorim:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Znakove koje Ja pokazah tebi, i snove koje ti vidje, i priče koje si slušao, stavi u srce svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer ćeš biti uzet od ljudi i obraćaće se Sinu Mome i sličnima tebi dok se ne svrše vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer vijek izgubi svoju mladost i vremena se približavaju ka starosti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer je vijek podijeljen na dvanaest dijelova, i devet dijelova njegovih i polovina desetog dijela već su prošli,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I ostalo je to, što je poslije polovine desetog dijela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato sada uredi dom svoj i urazumi narod svoj, utješi unižene i oslobodi se trulog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I odagnaj od sebe smrtne misli, odbaci bremena ljudska, skini sa sebe nemoći prirode i odloži u stranu tegobne za tebe pomisli, i spremi se da se preseliš iz vremena ovih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer će poslije biti još više bijede, nego što si vidio sada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koliko bude slabio vijek od starosti, toliko će se umnožavati zlo živućih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Još će se dalje udaljiti istina a približiti laž; već se sprema da dođe priviđenje koje si vidio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tada odgovorih ja i rekoh: Evo me – pred Tobom Gospode;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ja ću poći kako Ti reče meni, i urazumiću sadašnji narod; ali ko će naučiti one koji će se poslije roditi?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer vijek u tami leži a koji žive u njemu – bez svjetla su;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zato što je zakon Tvoj sažežen i stoga niko ne zna šta si Ti učinio ili šta im je dužnost raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ako sam ja dobio milost kod Tebe, pošalji na mene Duha Svetog, kako bih ja napisao sve što je bilo urađeno u svijetu od početka, što je bilo napisano u zakonu Tvome, kako bi ljudi mogli naći stazu i kako bi oni koji požele da žive u posljednja vremena mogli živjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I On u odgovor reče meni: Idi, okupi narod i reci mu kako ne bi tražili tebe u narednih četrdeset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ti spremi sebi poprilično tablica za pisanje i uzmi sa sobom Sariju, Davrija, Salemija, Ehana i Asiela, tih pet sposobnih da pišu brzo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I dođi ovamo i Ja ću zapaliti u srcu tvome svjetla razuma koja se neće ugasiti dok se ne završi to što počneš pisati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kada završiš to, nešto objavi, a nešto tajno predaj mudrima. Sutra u ovo vrijeme ćeš početi pisati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Tada ja pođoh kako On reče meni, i okupih sav narod i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Slušaj Izrailju riječi ove:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Oci našu bijahu stranci u Egiptu, i oslobođeni bijahu otuda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I dobiše zakon života koga ne sačuvaše, koji i vi poslije njih narušiste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I dana vam bi zemlja u naslijeđe i gora Sion; ali očevi vaši i vi počiniste bezakonje i ne držaste se puteva koje vam Svevišnji zapovijedi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I On kao pravedni sudija, uze od vas sada ono što vam je darovao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I sada ste vi ovdje i braća vaša među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ako budete upravljali umovima vašim i oblikujete srca vaša, sačuvaćete život i poslije smrti zadobićete milost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer po smrti nastaće sud kada mi oživimo; i tada će imena pravednih biti objavljena i pokazana djela nečastivih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Niko da ne dolazi kod mene sada i da me ne traži četrdeset dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I uzeh ja pet ljudi kako On zapovijedi meni, i pođosmo u polje i ostasmo tamo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I gle, drugog dana glas me pozva: Jezdra! Otvori usta svoja i popij ovo čime ću te Ja napojiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ja otvorih usta moja, i gle, puna čaša mi bi data koja bi napunjena kao sa vodom, ali boja tog bi slična ognju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I uze ja i popi; i dok sam pio srce moje poče da diše razumom a u grudima mojim narastala je mudrost, jer se duh moj potkrijepi sjećanjem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Usta moja bijahu otvorena i više se ne zatvoriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Svevišnji darova razum petorici ljudi, i oni noćima pisaše naizmenično ono što im je bilo govoreno i što nisu znali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Noću jedoše hljeb; a ja govorah danju i ne ćutah noću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Napisane bijahu za četrdeset dana devedeset četiri knjige.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I kada se napuni četrdeset dana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Svevišnji reče: Prve koje si napisao postavi javno, kako bi mogli čitati i dostojni i nedostojni,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Ali posljednjih sedamdeset sačuvaj kako bi ih predao mudrima iz naroda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Jer je u njima vodič razuma, istočnik mudrosti i rijeka znanja. Tako ja i uradih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga