1 I poslije sedam dana ja usnuh noćni san:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gle, podiže se vjetar sa mora kako bi pomutio sve talase njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ja pogledah, i gle, izađe silni čovjek sa vojskom nebeskom, i kuda god on okrenu lice svoje da pogleda, sve treptaše što se nađe od pogledom njegovim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I kuda god izađe glas iz usta njegovih, izgorješe svi koji čuše glas njegov, slično kao kad se topi vosak koji se izloži ognju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I poslije toga vidjeh ja: gle, sakupi se mnoštvo ljudi kojim ne bi broja, od četiri vjetra nebeska kako bi savladali tog čovjeka koji se podiže sa mora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Vidjeh ja, i gle, on izvaja sebi veliku goru i uzleti na nju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ja se trudih da vidim taj kraj ili mjesto, otkud izvajana bi ta gora, ali ne mogoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Poslije toga vidjeh ja da svi koji se sakupiše da pobijede njega, veoma se uplašiše ali jednako se osmjeliše da ratuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 On onda, kada uvidje množinu ustremljenih koji iđaše, ne podiže ruku svoju ni koplja ne držaše ni nikakvog oružja ratnog;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nego samo, kako ja vidjeh, ispuštaše iz usta svojih kao što bi bilo duvanje ognja i iz usana svojih – kao što bi bilo disanje plamena, sa jezika svoga puštaše bure iskri, i sve se to pomiješa zajedno: i duvanje ognja i disanje plamena i silna bura.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I usmjereno napade na tu množinu koju se spremi da porazi, i sažeže sve, tako da ništa ne ostade da se vidi od bezbrojne množine sem praha, i bi samo zadah od dima; vidjeh ja to, i uplaših se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Poslije svega vidjeh tog čovjeka da silazi sa gore i kako doziva ka sebi drugo mnoštvo, smireno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I mnogi pristupiše ka njemu, neki sa licem veselim a neki sa tužnim, neki bijahu svezani, neke prinosiše, - i ja iznemogoh od velikog straha, probudih se i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti od početka pokaza sluzi Tvome čudesa ova i odredi mene dostojnim da se primi molitva moja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pokaži mi i značenje sna ovog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zato što, kako ja razumijem umom mojim, loše je onima koji budu ostavljeni do tih dana, a još je gore onima koji ne budu ostavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer oni koji nisu ostavljeni bijahu tužni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sada ja razumijem šta je to, što je ostavljeno za posljednje dane, što će da ih snađe, ali i one koji su ostavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Jer oni dođoše u velike opasnosti i velike poteškoće, kako pokazaše snovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali je bolje naći se u opasnosti i pretrpjeti je, nego prijeći poput oblaka iz svijeta ovog i ne vidjeti ovo što će biti u posljednja vremena. On odgovori meni i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I značenje priviđenja Ja ću reći tebi, i o čemu si govorio otkriću tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 To kako si govorio o onima koji su ostavljeni, evo objašnjenja:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Koji je izdržao opasnost u ono vrijeme, taj se sačuvao, a oni koji upadoše u opasnost, to su oni koji imaše djela i vjeru Svemogućeg.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zato znaj, da su oni koji su ostavljeni blaženiji od umrlih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Evo objašnjenja priviđenja: to što si vidio čovjeka koji izađe iz sredine mora,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 To je Onaj, kog Svevišnji čuvaše dugo vremena, koji će sam sobom da izbavi stvorenja svoja i usmjeri one koji su ostavljeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A što si vidio da izlazi iz usta njegovih kao vjetar, oganj i bura,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I što nije držao ni koplja ni nikakvog ratnog oružja, nego je usmjerenje Njegovo porazilo mnoštvo koje je došlo da pobijedi Njega, evo objašnjenje:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Evo, dolaze dani kada će Svevišnji početi da izbavlja one koji su na zemlji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I dovodi u zaprepašćenje živuće na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I pripremaće ratove jedni protiv drugih, grad protiv grada, jedno mjesto protiv drugog, narod protiv naroda, carstvo protiv carstva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Kada to bude i jave se znaci koje Ja pokazah tebi ranije, tada će se otkriti Sin Moj kog ti vidje kao čovjeka koji izlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I kada svi narodi čuju glas Njegov, svaki ostavi ratovanje u svom sopstvenom kraju koji imadoše među sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I okupi se na jedan skup množina bezbrojna koja bi željela da ide i pobijedi Ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 On će stati na vrhu gore Siona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I Sion će doći i pokazati se svima spreman i izgrađen, kao što si vidio goru izvajanu bez ruku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sin će Moj osuditi nečastive, pronađene u onim narodima koji svojim zlim pomislima dozvaše buru i mučenja kojima se oni počeše mučiti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Koje predstavlja oganj; i On će ih istrijebiti bez napora zakonom, koji predstavlja plamen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A što si ti vidio da je On okupio oko sebe drugi, mirni zbor:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 To je deset plemena koja odvedena bijahu u ropstvo iz zemlje svoje u dane cara Osije, koje odvede u ropstvo Salmanasar car Asirski, i prevede ih preko rijeke, i prevedeni bijahu u drugu zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Oni položiše u zavijetu svom da će napustiti mnoštvo naroda i otići u udaljene krajeve gdje nikada ne obitavaše rod čovječiji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Kako bi tamo držali zakon svoj koji ne držaše u zemlji svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Tijesnim prolazima pođoše oni ka rijeci Eufratu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Jer Svevišnji počini tog dana za njih čudesa i zaustavi tok rijeke dok su oni prolazili;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Jer kroz taj kraj hodiše oni dugo, godinu i po; taj kraj naziva se Arsaret.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Tamo živješe oni do posljednjeg vremena. I sada, kada oni počeše dolaziti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Svevišnji opet zaustavi tok rijeke kako bi oni mogli proći; zato ti vidje množinu mirnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Ali koji su ostavljeni od naroda tvoga, to su oni koji se nalaze unutar krajeva Mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Jer, kada poče On istrebljivati mnoštvo koje se sakupi iz svih naroda, On će zaštititi narod Svoj koji ostane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I tada će im pokazati mnogo čudesa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Ja rekoh: Vladiko Gospode! Objasni meni zbog čega sam vidio čovjeka koji izlazi iz sredine mora?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I on reče meni: kao što ne možeš ti istražiti i vidjeti ono što je u dubinama mora, tako niko ne može na zemlji vidjeti Sina Moga, ni oni koji su sa Njim, nego samo u vrijeme dana Njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 To je tumačenje sna, koji ti vidje i sa kojim si ti jedini ovdje upoznat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Ti ostavi djela tvoja i radio si po zakonu Mome, i istražio si ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I život svoj si postavio u mudrosti i razum si nazvao majkom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Zato Ja pokaza tebi nagradu Svevišnjega; nakon tri dana Ja ću ti pokazati drugo i otkriću tebi važno i čudesno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Tada ja pođoh i izađoh na polje, mnogo spavah i blagodarih Svevišnjeg za čudesa koja On počini po vremenima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I za to što On upravlja i sadašnjim i za ono što proizilazi vremenom, - i tamo sam sjedio tri dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga