1 I poslije sedam dana ja usnuh noćni san:

2 Gle, podiže se vjetar sa mora kako bi pomutio sve talase njegove.

3 Ja pogledah, i gle, izađe silni čovjek sa vojskom nebeskom, i kuda god on okrenu lice svoje da pogleda, sve treptaše što se nađe od pogledom njegovim;

4 I kuda god izađe glas iz usta njegovih, izgorješe svi koji čuše glas njegov, slično kao kad se topi vosak koji se izloži ognju.

5 I poslije toga vidjeh ja: gle, sakupi se mnoštvo ljudi kojim ne bi broja, od četiri vjetra nebeska kako bi savladali tog čovjeka koji se podiže sa mora.

6 Vidjeh ja, i gle, on izvaja sebi veliku goru i uzleti na nju.

7 Ja se trudih da vidim taj kraj ili mjesto, otkud izvajana bi ta gora, ali ne mogoh.

8 Poslije toga vidjeh ja da svi koji se sakupiše da pobijede njega, veoma se uplašiše ali jednako se osmjeliše da ratuju.

9 On onda, kada uvidje množinu ustremljenih koji iđaše, ne podiže ruku svoju ni koplja ne držaše ni nikakvog oružja ratnog;

10 Nego samo, kako ja vidjeh, ispuštaše iz usta svojih kao što bi bilo duvanje ognja i iz usana svojih – kao što bi bilo disanje plamena, sa jezika svoga puštaše bure iskri, i sve se to pomiješa zajedno: i duvanje ognja i disanje plamena i silna bura.

11 I usmjereno napade na tu množinu koju se spremi da porazi, i sažeže sve, tako da ništa ne ostade da se vidi od bezbrojne množine sem praha, i bi samo zadah od dima; vidjeh ja to, i uplaših se.

12 Poslije svega vidjeh tog čovjeka da silazi sa gore i kako doziva ka sebi drugo mnoštvo, smireno.

13 I mnogi pristupiše ka njemu, neki sa licem veselim a neki sa tužnim, neki bijahu svezani, neke prinosiše, - i ja iznemogoh od velikog straha, probudih se i rekoh:

14 Ti od početka pokaza sluzi Tvome čudesa ova i odredi mene dostojnim da se primi molitva moja;

15 Pokaži mi i značenje sna ovog,

16 Zato što, kako ja razumijem umom mojim, loše je onima koji budu ostavljeni do tih dana, a još je gore onima koji ne budu ostavljeni.

17 Jer oni koji nisu ostavljeni bijahu tužni.

18 Sada ja razumijem šta je to, što je ostavljeno za posljednje dane, što će da ih snađe, ali i one koji su ostavljeni.

19 Jer oni dođoše u velike opasnosti i velike poteškoće, kako pokazaše snovi.

20 Ali je bolje naći se u opasnosti i pretrpjeti je, nego prijeći poput oblaka iz svijeta ovog i ne vidjeti ovo što će biti u posljednja vremena. On odgovori meni i reče:

21 I značenje priviđenja Ja ću reći tebi, i o čemu si govorio otkriću tebi.

22 To kako si govorio o onima koji su ostavljeni, evo objašnjenja:

23 Koji je izdržao opasnost u ono vrijeme, taj se sačuvao, a oni koji upadoše u opasnost, to su oni koji imaše djela i vjeru Svemogućeg.

24 Zato znaj, da su oni koji su ostavljeni blaženiji od umrlih.

25 Evo objašnjenja priviđenja: to što si vidio čovjeka koji izađe iz sredine mora,

26 To je Onaj, kog Svevišnji čuvaše dugo vremena, koji će sam sobom da izbavi stvorenja svoja i usmjeri one koji su ostavljeni.

27 A što si vidio da izlazi iz usta njegovih kao vjetar, oganj i bura,

28 I što nije držao ni koplja ni nikakvog ratnog oružja, nego je usmjerenje Njegovo porazilo mnoštvo koje je došlo da pobijedi Njega, evo objašnjenje:

29 Evo, dolaze dani kada će Svevišnji početi da izbavlja one koji su na zemlji,

30 I dovodi u zaprepašćenje živuće na zemlji.

31 I pripremaće ratove jedni protiv drugih, grad protiv grada, jedno mjesto protiv drugog, narod protiv naroda, carstvo protiv carstva.

32 Kada to bude i jave se znaci koje Ja pokazah tebi ranije, tada će se otkriti Sin Moj kog ti vidje kao čovjeka koji izlazi.

33 I kada svi narodi čuju glas Njegov, svaki ostavi ratovanje u svom sopstvenom kraju koji imadoše među sobom.

34 I okupi se na jedan skup množina bezbrojna koja bi željela da ide i pobijedi Ga.

35 On će stati na vrhu gore Siona.

36 I Sion će doći i pokazati se svima spreman i izgrađen, kao što si vidio goru izvajanu bez ruku.

37 Sin će Moj osuditi nečastive, pronađene u onim narodima koji svojim zlim pomislima dozvaše buru i mučenja kojima se oni počeše mučiti,

38 Koje predstavlja oganj; i On će ih istrijebiti bez napora zakonom, koji predstavlja plamen.

39 A što si ti vidio da je On okupio oko sebe drugi, mirni zbor:

40 To je deset plemena koja odvedena bijahu u ropstvo iz zemlje svoje u dane cara Osije, koje odvede u ropstvo Salmanasar car Asirski, i prevede ih preko rijeke, i prevedeni bijahu u drugu zemlju.

41 Oni položiše u zavijetu svom da će napustiti mnoštvo naroda i otići u udaljene krajeve gdje nikada ne obitavaše rod čovječiji,

42 Kako bi tamo držali zakon svoj koji ne držaše u zemlji svojoj.

43 Tijesnim prolazima pođoše oni ka rijeci Eufratu;

44 Jer Svevišnji počini tog dana za njih čudesa i zaustavi tok rijeke dok su oni prolazili;

45 Jer kroz taj kraj hodiše oni dugo, godinu i po; taj kraj naziva se Arsaret.

46 Tamo živješe oni do posljednjeg vremena. I sada, kada oni počeše dolaziti,

47 Svevišnji opet zaustavi tok rijeke kako bi oni mogli proći; zato ti vidje množinu mirnu.

48 Ali koji su ostavljeni od naroda tvoga, to su oni koji se nalaze unutar krajeva Mojih.

49 Jer, kada poče On istrebljivati mnoštvo koje se sakupi iz svih naroda, On će zaštititi narod Svoj koji ostane.

50 I tada će im pokazati mnogo čudesa.

51 Ja rekoh: Vladiko Gospode! Objasni meni zbog čega sam vidio čovjeka koji izlazi iz sredine mora?

52 I on reče meni: kao što ne možeš ti istražiti i vidjeti ono što je u dubinama mora, tako niko ne može na zemlji vidjeti Sina Moga, ni oni koji su sa Njim, nego samo u vrijeme dana Njegovog.

53 To je tumačenje sna, koji ti vidje i sa kojim si ti jedini ovdje upoznat.

54 Ti ostavi djela tvoja i radio si po zakonu Mome, i istražio si ga,

55 I život svoj si postavio u mudrosti i razum si nazvao majkom svojom.

56 Zato Ja pokaza tebi nagradu Svevišnjega; nakon tri dana Ja ću ti pokazati drugo i otkriću tebi važno i čudesno.

57 Tada ja pođoh i izađoh na polje, mnogo spavah i blagodarih Svevišnjeg za čudesa koja On počini po vremenima,

58 I za to što On upravlja i sadašnjim i za ono što proizilazi vremenom, - i tamo sam sjedio tri dana.

Analiza
Pretraga