1 Dok je lav govorio orlu te riječi ja vidjeh,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Da se ne pojavljuje više glava koja ostade zajedno sa četiri krila, koja pređoše kod nje i podigoše se kako bi carevali, a čije carstvo bi slabo i ispunjeno pobunama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I ja vidjeh, i gle, i ona nestadoše i cijelo tijelo orla sagori, i užasnu se zemlja i ja od uznemirenosti i opijenosti uma, i od velikog straha probudih se i rekoh duhu mome:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Eto šta si učinio sebi, jer ispitivah puteve Svevišnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Evo ja još treptim srcem i veoma iznemogoh duhom mojim, i nema u meni nikakve snage od velikog straha koji me porazi te noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato ću se sada pomoliti Svevišnjemu, kako bi me On ojačao do kraja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I rekoh ja: Vladiko Gospode! Ako sam našao blagodat pred očima Tvojim, ako me Ti nađe pravednim među mnogima, i ako je molitva moja zaista izašla pred lice Tvoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ojačaj me i pokaži meni, sluzi Tvome, značenje tog strašnog priviđenja, kako bi se potpuno smirila duša moja:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer Ti presudi da sam dostojan da mi se pokažu posljednja vremena. I On reče meni:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ovakvo je značenje priviđenja tog:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Orao kojeg si vidio da uzlazi od mora je carstvo, pokazano u priviđenju Danila, brata tvoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali njemu ne bi objašnjeno ovo što Ja sada objašnjavam tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Evo dolaze dani kada će se podići na zemlji carstvo veće i strašnije nego sva carstva, koja bijahu prije njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 U njemu će carevati, jedan poslije drugog, dvanaest careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Drugi od njih će početi carevati, i držaće vlast veću dužinu vremena nego ostali od dvanaest.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Takvo je značenje dvanaest krila koje si vidio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A što si čuo glas koji govoraše, koji ne dolaziše od glava orla, nego iz sredine tijela njegovog,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 To označava da će u vrijeme tog carstva nastati nemale svađe, i carstvo će se podvrgnuti opasnosti pada; ali neće pasti tada i ostaće u prvobitnom obliku svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A što si vidio osam malih pera ispod krila, sjedinjenih sa krilima, to znači,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Da će ustati u carstvu osam careva, čija će vremena biti laka i godine kratkotrajne, i dva od njih će poginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kada se približe srednja vremena, četiri će se sačuvati za to vrijeme, kada bude blizu kraj njegov; a dva će se sačuvati za kraj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A što si vidio tri glave da odmaraju, to znači,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Da će u posljednje dane carstva Svevišnji podići tri carstva i pokoriti im mnoge druge, i oni će vladati nad zemljom i stanovnicima njenim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sa većim stegama nego sva koja bijahu prije; i zato su i nazvani glavama orla,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer su ona ta koja će dovršiti bezakonja njegova i postaviti kraj njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A što si vidio da se velika glava više ne javljaše, to znači da će jedan od careva umrijeti na postelji svojoj, svakako u mukama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A dvojicu ostalih proždrijeće mač;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Mač jednog proždijreće onog koji je sa njim, ali će i on u posljednje vrijeme umrijeti od mača.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 A što si vidio dva pera ispod krila da su prešla na glavu, nalazeći se sa desne strane,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 To su oni koje Svevišnji sačuva na kraju carstva, to je carstvo siromašno i ispunjeno nespokojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Lav kog si vidio da se pojavio iz šume ričući, i govoreći ka orlu i osuđujući ga za nepravde njegove svim riječima njegovim koje si slušao,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 To je – Pomazanik, čuvan od Svevišnjeg za kraj protiv njih i besčašća njihovih, Koji će ih osuditi i postaviti pred njih stege njihove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 On će ih staviti na sud živih, i osudivši ih, kazniti ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 On će po milosrđu izbaviti ostatak naroda Moga, one koje sačuvah u predjelima Mojim, i obradovaće ih sve dok ne dođe kraj, dan suda o kojem Ja rekoh tebi u početku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Takav je san, koji si vidio, i takvo je značenje njegovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Ti si jedini bio dostojan da saznaš tu tajnu Svevišnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sve to što si vidio, zapiši u knjigu i stavi na skriveno mjesto;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I nauči tome mudre iz naroda tvoga, čija srca nalaziš da su sposobna da im se to prinese i da se nahrane tom tajnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A ti prebivaj ovdje još sedam dana, kako bi ti pokazano bilo sve što je Svevišnjemu ugodno da pokaže tebi. I ode od mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Kada po isteku sedam dana sav narod saznade da se nisam vratio u grad, okupiše se svi i mali i veliki, i dođoše ka meni govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Šta smo sagriješili mi tebi? I čime uvrijedismo tebe, tako da ti, ostavivši nas, sjediš na ovom mjestu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ti si jedini od sveg naroda ostao nama, kao grozd od vinograda, kao svjetiljka u tamnom mjestu i kao pristanište za brod, spasen od nevremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Eda li su male nevolje kojima dopadosmo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ako nas ti ostaviš, bolje bi bilo za nas da smo izgorjeli kada je gorio Sion.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Jer mi nismo bolji od onih koji umriješe tamo. I plakaše oni sa velikim vapajima. Odgovarajući im rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Nadaj se Izrailju, i ne tuguj dome Jakovljev;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Jer se sjeti vas Svevišnji, i Silni ne zaboravi vas u nevolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I ja ne ostavi vas i ne otiđoh od vas, nego dođoh na ovo mjesto kako bi se pomolio za razoreni Sion i da zatražim milosrđe za poniženu svetinju vašu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Sada idite svaki domu svome, a ja ću doći ka vama poslije ovih dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I pođe narod, kao što sam mu rekao u grad,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 A ja ostadoh u polju u narednih sedam dana kako mi je rečeno, i jedoh u te dane samo cvijeće poljsko, a trava mi bi hrana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga