1 I vidjeh ja u snu, i gle, podiže se sa mora orao koji imaše dvanaest krila pernatih i tri glave.

2 I vidjeh ja: Rasprostre on krila svoja nad svom zemljom, i svi vjetrovi nebeski duvaše na njega i sakupiše se oblaci.

3 I vidjeh ja kako iz pera njegovih izlaziše druga mala pera, a iz njih izlaziše još manja i kraća.

4 Glave njegove počinuše a srednja glava bi veća od drugih glava, ali isto počivaše sa njima.

5 I vidjeh ja: Kako orao letiše na krilima svojim i carevaše nad zemljom i nad svim stanovnicima njenim.

6 I vidjeh ja kako je sve pod nebesima bilo pokorno njemu, i niko se ne suprostavi njemu, ni jedna od tvari postojećih na zemlji.

7 I gle, orao stade na kandže svoje i ispusti glas ka perima svojim i reče:

8 Ne bdijte svi zajedno; spavajte svako na svom mjestu i bdijte jedno po jedno,

9 A glave neka se sačuvaju za posljednja vremena.

10 Vidjeh ja da glas njegov ne izlaziše iz glave njegove, nego iz sredine tijela njegovog.

11 Ja izbrojah mala pera njegova; njih bi osam.

12 I gle, sa desne strane podiže se jedno pero i zacari se nad svom zemljom.

13 I dok carevaše dođe kraj njegov, i nestade mjesta njegovog; zatim se podiže drugo pero i carevaše; to vladaše dugo vremena.

14 Kada ono carevaše i približi se kraj njegov, kako bi i ono nestalo kao i prvo,

15 i gle, začu se glas koji reče njemu:

16 Poslušaj ti, koje toliko vremena vladaš zemljom! Evo šta ću javiti tebi, prije nego što počneš nestajati:

17 Niko poslije tebe neće vladati toliko vremena kao ti, čak ni polovinu toga.

18 I podiže se treće pero i vladaše kao i ranije, ali nestade i ono.

19 Tako bi i sa svim drugim: Ona vladaše a potom isčezavaše zauvijek.

20 Ja vidjeh kako vremenom sa desne strane podizaše se sljedeća pera kako bi dobila vlast, i neka od njih vladaše ali iznenada nestajaše;

21 Ostali se poslije njih podigoše ali ne dobiše vlast.

22 Poslije ovoga ne pojavljivaše se više tih dvanaest pera, a ni dva mala pera;

23 I ne ostade na tijelu orla ništa, pored dviju glava počinuvših i šest malih pera.

24 Ja vidjeh, i gle, od šest malih pera odvojiše se dva i ostadoše pod glavom koja bi na desnoj strani, a četiri ostadoše na svom mjestu.

25 Potom pera ispod krila pokušaše da se podignu i zavladaju;

26 I gle, jedno se podiže ali u isti čas nestade;

27 A i sljedeća nestadoše još ranije nego prijašnja.

28 I vidjeh ja: Gle, dva pera koja ostadoše pokušaše takođe carevati.

29 Kada ona pokušaše, jedna od počinuvših glava koja bi srednja probudi se, i ona bi veća od ostalih dviju glava.

30 I vidjeh ja kako se druge dvije glave sjediniše sa njom.

31 I ta glava, obrativši se onim koje bijahu sjedinjene sa njom, poždera dva pera pod krilom koja pokušaše carevati.

32 Ta glava prestraši svu zemlju i vladaše nad stanovnicima zemlje sa velikim ugnjetavanjem, i držaše vlast nad zemaljskim svjetom više od svih krila, koja bijahu.

33 Poslije toga vidjeh kako i srednja glava odjednom nestade kao i krila;

34 Ostadoše dvije glave koje na sličan način carevaše na zemlji i nad njenim stanovnicima.

35 I gle, glava sa desne strane proždra tu koja bi na lijevoj.

36 I slušah glas koji govoraše meni: Gledaj pred sobom i razmišljaj o tome što vidiš.

37 I vidjeh ja: Gle, kao da lav istrčavši iz šume ričući, ispusti čovječiji glas ka orlu i reče:

38 Slušaj šta ću ja govoriti tebi i šta ti govori Svevišnji:

39 Nisi li ti koji ostade od četiri zvijeri, koje Ja postavih da caruju u vijeku Mom, kako bi kroz njih došao kraj vremenu tom?

40 I četvrti koji od njih dođe, pobijedi sve prijašnje zvijeri i držaše vijek u velikom trepetu i svu vaseljenu u ljutom ugnjetenju, i sa tegobnim stegama podvlašćene, i tako dugo vremena obitavaše na zemlji u kurvarstvu.

41 Ti si sudio zemlji ne po pravdi;

42 Ti si pritjesnio krotke, uvrijedio miroljubive, ljubio si lažljive, razorio šatore onih koji donosiše korist, i razrušio zidove onih koji ne činiše tebi štetu.

43 I dođe do Svevišnjeg nepravda tvoja, i gordost tvoja – ka Silnome.

44 I pogleda Svevišnji na vremena i godine, i evo, oni se završiše, i ispuni se mjera zlodjela tvojih.

45 Zato nestani ti orle, sa strašnim krilima tvojim, sa gnusnim perima tvojim, sa zlim glavama tvojim, sa žestokim kandžama tvojim i sa svim beskorisnim tijelom tvojim,

46 Kako bi odahnula sva zemlja i oslobodila se tvog nasilja, i nadala se sudu i milosrđu svog Tvorca.

Analiza
Pretraga