1 I vidjeh ja u snu, i gle, podiže se sa mora orao koji imaše dvanaest krila pernatih i tri glave.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I vidjeh ja: Rasprostre on krila svoja nad svom zemljom, i svi vjetrovi nebeski duvaše na njega i sakupiše se oblaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I vidjeh ja kako iz pera njegovih izlaziše druga mala pera, a iz njih izlaziše još manja i kraća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Glave njegove počinuše a srednja glava bi veća od drugih glava, ali isto počivaše sa njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vidjeh ja: Kako orao letiše na krilima svojim i carevaše nad zemljom i nad svim stanovnicima njenim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I vidjeh ja kako je sve pod nebesima bilo pokorno njemu, i niko se ne suprostavi njemu, ni jedna od tvari postojećih na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I gle, orao stade na kandže svoje i ispusti glas ka perima svojim i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne bdijte svi zajedno; spavajte svako na svom mjestu i bdijte jedno po jedno,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A glave neka se sačuvaju za posljednja vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Vidjeh ja da glas njegov ne izlaziše iz glave njegove, nego iz sredine tijela njegovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ja izbrojah mala pera njegova; njih bi osam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I gle, sa desne strane podiže se jedno pero i zacari se nad svom zemljom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I dok carevaše dođe kraj njegov, i nestade mjesta njegovog; zatim se podiže drugo pero i carevaše; to vladaše dugo vremena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kada ono carevaše i približi se kraj njegov, kako bi i ono nestalo kao i prvo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 i gle, začu se glas koji reče njemu:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Poslušaj ti, koje toliko vremena vladaš zemljom! Evo šta ću javiti tebi, prije nego što počneš nestajati:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Niko poslije tebe neće vladati toliko vremena kao ti, čak ni polovinu toga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I podiže se treće pero i vladaše kao i ranije, ali nestade i ono.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tako bi i sa svim drugim: Ona vladaše a potom isčezavaše zauvijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ja vidjeh kako vremenom sa desne strane podizaše se sljedeća pera kako bi dobila vlast, i neka od njih vladaše ali iznenada nestajaše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ostali se poslije njih podigoše ali ne dobiše vlast.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Poslije ovoga ne pojavljivaše se više tih dvanaest pera, a ni dva mala pera;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ne ostade na tijelu orla ništa, pored dviju glava počinuvših i šest malih pera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ja vidjeh, i gle, od šest malih pera odvojiše se dva i ostadoše pod glavom koja bi na desnoj strani, a četiri ostadoše na svom mjestu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Potom pera ispod krila pokušaše da se podignu i zavladaju;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I gle, jedno se podiže ali u isti čas nestade;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A i sljedeća nestadoše još ranije nego prijašnja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I vidjeh ja: Gle, dva pera koja ostadoše pokušaše takođe carevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kada ona pokušaše, jedna od počinuvših glava koja bi srednja probudi se, i ona bi veća od ostalih dviju glava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I vidjeh ja kako se druge dvije glave sjediniše sa njom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I ta glava, obrativši se onim koje bijahu sjedinjene sa njom, poždera dva pera pod krilom koja pokušaše carevati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ta glava prestraši svu zemlju i vladaše nad stanovnicima zemlje sa velikim ugnjetavanjem, i držaše vlast nad zemaljskim svjetom više od svih krila, koja bijahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Poslije toga vidjeh kako i srednja glava odjednom nestade kao i krila;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ostadoše dvije glave koje na sličan način carevaše na zemlji i nad njenim stanovnicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I gle, glava sa desne strane proždra tu koja bi na lijevoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I slušah glas koji govoraše meni: Gledaj pred sobom i razmišljaj o tome što vidiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I vidjeh ja: Gle, kao da lav istrčavši iz šume ričući, ispusti čovječiji glas ka orlu i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Slušaj šta ću ja govoriti tebi i šta ti govori Svevišnji:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Nisi li ti koji ostade od četiri zvijeri, koje Ja postavih da caruju u vijeku Mom, kako bi kroz njih došao kraj vremenu tom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I četvrti koji od njih dođe, pobijedi sve prijašnje zvijeri i držaše vijek u velikom trepetu i svu vaseljenu u ljutom ugnjetenju, i sa tegobnim stegama podvlašćene, i tako dugo vremena obitavaše na zemlji u kurvarstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ti si sudio zemlji ne po pravdi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Ti si pritjesnio krotke, uvrijedio miroljubive, ljubio si lažljive, razorio šatore onih koji donosiše korist, i razrušio zidove onih koji ne činiše tebi štetu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I dođe do Svevišnjeg nepravda tvoja, i gordost tvoja – ka Silnome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I pogleda Svevišnji na vremena i godine, i evo, oni se završiše, i ispuni se mjera zlodjela tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Zato nestani ti orle, sa strašnim krilima tvojim, sa gnusnim perima tvojim, sa zlim glavama tvojim, sa žestokim kandžama tvojim i sa svim beskorisnim tijelom tvojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Kako bi odahnula sva zemlja i oslobodila se tvog nasilja, i nadala se sudu i milosrđu svog Tvorca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga