1 Ali kada sin moj uđe u ženidbenu sobu svoju, on pade i umre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I upalismo svi mi svjetiljke, i svi susjedi moji dođoše da utješe mene, i ja počinuh u noć drugoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kada svi prestadoše da tješe mene, kako bi me prepustili počinku, ja ustadoh u noći, pobjegoh i dođoh kao što vidiš na ovo polje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I mislim da se ne vraćam u grad, nego da ostanem ovdje i ne jedem, niti pijem, nego da neprestano plačem i postim dok ne umrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Napustivši razmišljanja kojima sam se zanimao, ja joj sa gnjevom odgovorih i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 O, najbezumnija od svih ženo! Ne vidiš li našu tugu i šta nas snađe, -
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer Sion, mater naša, tuguje neizmjerno, krajnje ponižena, i plače gorko?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I sada kada svi mi tugujemo i žalostimo, jer smo svi ožalošćeni, hoćeš li ti tugovati za jednim sinom tvojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Upitaj zemlju i ona će ti reći, koliko je ona dužna oplakivati pad toliko mnogo onih koji se rodiše na njoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer svi se rodiše iz nje od početka, i drugi koji će tek izaći, a jedva svi da neće poginuti, i tolika množina njih se predaje na istrebljenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato ko je dužan više tugovati, ako ne ona koja izgubi toliko mnogo, a ne ti koja tuguješ nad jednim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ako kažeš meni: Plač moj nije jednak plaču zemlje, jer se ja oslobodih ploda utrobe moje koji ja nosih sa brigom i rodih u bolovima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A zemlja – po svojstvu zemlje; na njoj sadašnje mnoštvo kako odlazi, tako i dolazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ja kažem tebi da kao što si ti teško rodila, tako i zemlja daje plod svoj čovjeku koji je od početka obrađuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato se uzdrži sada od tuge tvoje i snažno nosi gubitak koji ti se desio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer ako ti priznaješ za pravedne odluke Božje, u svoje vrijeme ćeš dobiti sina i bićeš među ženama proslavljena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Zato se vrati u grad mužu tvome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali ona reče: Neću uraditi tako, neću se vratiti u grad, nego ću ovde umrijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Produžih da govorim sa njom i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne radi to nego poslušaj savjet moj. Jer kolika je bijeda Siona? Utješi se radi žalosti Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer ti vidiš da je svetište naše opustošeno, oltar naš prevrnut, hram naš razrušen,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Psaltir naš uništen, pjesma umukla, radost naša isčezla, svjetlost svjetiljki naših ugašena, kovčeg zavjeta našeg opljačkan, Sveto naše oskvrnavljeno, i ime koje nam je dato izrugano, djeca naša pretrpješe sramotu, sveštenici naši pretučeni, leviti naši odvedeni u ropstvo, djevice naše oskvrnavljene, žene naše pretrpješe nasilje, pravednici naši odvučeni, dječica naša izginuše, mladići naši u ropstvu, snažni naši iznemogoše;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I što je od svega najteže, zastava Siona lišena je slave svoje, jer je predana u ruke neprijatelja naših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Zbog toga ostavi veliku tugu tvoju, i odloži množinu žalosti tvoje, kako bi pomilovao tebe Silni, i Svevišnji darovao tebi uspokojenje i olakšao težinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Dok govorih riječi moje njoj, odjednom sinu lice i pogled njen, i gle, vid postade blistav, tako da sam ja ustrašen njom, razmišljao šta bi to moglo biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I gle, ona iznenada ispusti toliko glasni i toliko strašan zvuk glasa, da se od tog zvuka žene potrese zemlja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I ja vidjeh, i gle, žena se više ne ukaza meni, nego sazidani grad, i mjesto njegovo ukaza se na širokim temeljima, i ja ustrašen jako uzviknuh i rekoh:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Gde je anđeo Urilo koji u početku dođe meni? Jer on dovede mene u takvo stanje uma u kome cilj moga stremljenja nestade, i molitva moja pretvori se u sramotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Dok ja govorih to on dođe ka meni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I ja vidjeh sebe, i gle, ja ležah kao mrtav i u besvjesnom stanju; on uze mene za desnu ruku, ojača me i postavivši na noge reče mi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Šta je sa tobom? Od čega se muti razum tvoj i osjećanja srca tvoga? Od čega se muti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Od toga, odgovorih ja njemu, što ti ostavi mene, i ja postupah po riječima tvojim izađoh na polje, i vidjeh i još vidim to što ne mogu objasniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A on reče meni: Stoj kao čovjek, i ja ću ti objasniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Govori mi gospodine moj, rekoh ja, samo me ne ostavljaj kako ne bih iznenada umro:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Jer ja vidjeh što ne znadoh, i slušah što ne znam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Osjećaj moj obmanjuje mene, ili duša moja sanjari u snu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Zato te molim da objasniš meni, slugi tvome, ovaj zanos uma mog. Odgovarajući mi reče on:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Poslušaj pažljivo mene, i ja ću naučiti tebe, i objasniću tebi to što te je ustrašilo: Jer Svevišnji otkriva tebi mnoge tajne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 On vidi prav put tvoj, kako ti neprestano tuguješ zbog naroda tvog i jako se žalostiš zbog Siona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Ovakvo je značenje utvare koja se ovdje javila tebi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Žena koju si vidio uplakanu i pokušao da utješiš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Koja poslije postade nevidljiva, ali se pojavi tebi grad sazidani,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I koja tebi ispriča o smrti sina svoga, evo šta znači:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Žena koju si vidio, to je Sion. A što reče tebi ta koju si vidio je grad samo što je sazidan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Kako je ona trideset godina bila neplodna, tim ukazuje na to da u narednih trideset godina u Sionu ne bi prinesena žrtva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Po isteku trideset godina neplodna rodi sina: To je bilo onda kada Solomon sazida grad i prinese žrtve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A što ona reče tebi kako je sa mukom vaspitala njega, to bješe život u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A to što je sin njen kako je ona rekla tebi, ulazeći u ženidbenu sobu svoju pao i umro, to je bio pad Jerusalima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I eto, ti vidje sličnost njenu, kako ona tugovaše za sinom, pokušao si da utješiš nju za ono što se desilo: Zato je trebalo otkriti tebi sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Sada Svevišnji, videći kako ti tuguješ dušom i svim srcem boluješ za njim (Jerusalimom), pokazaće tebi svjetlost slave njegove i ljepotu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Zbog svega toga ja rekoh tebi da živiš u polju gdje nema kuća.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Ja sam znao da će Svevišnji pokazati tebi to;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Zbog toga ti i rekoh da dođeš u polje gdje nema temelja zdanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Jer ne može djelo čovječijeg sazdanja preživjeti ondje gdje će se ukazati grad Svevišnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Zato ne boj se, i da se ne straši srce tvoje, nego izađi i pogledaj na svjetlost i velelepnost zdanja, koliko mogu vidjeti oči tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Poslije toga poslušaj koliko mogu slušati uši tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Ti si blaženiji od mnogih i prizvan si ka Svevišnjemu, kao nekolicina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 I sutrašnju noć ostani ovde,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 I Svevišnji će pokazati tebi u viđenju veličanstvena djela, koje On stvori za stanovnike zemlje u posljednje dane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I spavah ja tu noć i sljedeću kako on reče meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga