1 U drugoj godini carevanja Darija Agej i Zaharija, sin Adov, proroci, prorokovaše Judejcima, koji behu u Judeji i Jerusalimu, u ime Gospoda Boga Izrailjeva.

2 Tada ustadoše Zorovavelj, sin Salafije, i Isus, sin Josedeka, i počeše graditi dom Gospoda u Jerusalimu, u prisustvu proroka Gospodnjih, koji im pomagaše.

3 U to vreme javiše im se Sisinija, upravnik Sirije i Fenicije, i Safravuzan sa saradnicima svojim i rekoše im:

4 Sa čijom dozvolom gradite vi ovaj dom i ovaj krov, i sve drugo završavate? I ko su graditelji, koji to završavaju?

5 Ali starešine Judejske dobiše milost od Gospoda, na osnovu progonstva,

6 i ne bi im zabranjeno da grade, dok ne bude obavešten o tome Darije. I dobijen bi odgovor.

7 Evo sadržaja pisma, koje Sisinija napisa koje posla ka Dariju: Sisinija, upravnik Sirije i Fenicije, i Safravuzan sa ostalim, načelnicima u Siriji i Feniciji, caru Dariju – pozdravi.

8 Da obavestimo gospodina našeg i cara, da mi, došavši u oblast Judejsku i ušavši u grad Jerusalim, nađosmo u gradu Jerusalimu povratnike iz progonstva starešine Judejske,

9 koji grade novi veliki dom Gospodu od tesanog kamenja, polažući u zidine i drva;

10 i sav rad se provodi sa revnošću, i gradnja uspešno ide u rukama njihovim i završava se velelepno i brižljivo.

11 Tada mi upitasmo te starešine, govoreći: Sa čijom dozvolom gradite vi taj dom i radite taj posao?

12 I tako ih upitasmo mi, kako bismo obavestili tebe i pisali tebi o načelnicima njihovim, i tražismo mi od njih spisak imena predvodnika njihovih.

13 Oni nam rekoše u odgovor: Mi smo rabi Gospodnji, koji sazda nebo i zemlju.

14 I dom za pre mnogo godina bi sagrađen od cara Izrailjskog, velikog i silnog, i bi završen.

15 Ali pošto očevi naši gresima svojim izazvaše gnev nebeskog Gospoda Izrailjeva, On ih predade u ruke Navuhodonosora, cara Vavilonskog, cara Haldeja.

16 Oni razrušiše dom taj, spališe, a narod odvedoše i progonstvo u Vavilon.

17 Ali, prve godine carevanja Kira nad zemljom Vavilonskom, car Kir napisa da se sagradi dom taj.

18 I svešteni sasudi, zlatni i srebrni, koje Navuhodonosor odnese iz hrama Jerusalimskog i postavi u svome hramu, car Kir opet uze iz hrama Vavilonskog i preda ih knezu Samanasaru Zorovavelju.

19 I reče mu da odnese sve sasude i postavi u Jerusalimskom hramu i sagradi hram Gospoda na njegovom mestu.

20 Tada Samanasar došavši položi temelj doma Gospoda u Jerusalimu, i od tog vremena dalje on je u izgradnji ali još nije završen.

21 I tako, care, ako je potrebno, neka pretraže carske knjige arhive Kira,

22 i ako se pokaže, da se gradnja doma Gospodnjeg u Jerusalimu izvodi po volji cara Kira, i ugodno to bude gospodinu, caru našem, neka nam se to da na znanje.

23 Tada car Darije naredi pretragu u arhivama, koje se nalazaše u Vavilonu, i nađeno u Ekbatanu, u gradu, koji se nalazi u Midijskoj oblasti, na jednom mestu u zapisu, gde je zapisano:

24 U prvoj godini carevanja Kira, car Kir naredi da se sagradi dom Gospoda u Jerusalimu, gde se prinose žrtve na ognju koji se ne gasi.

25 Visina hrama je šezdeset lakata, širina šezdeset lakata, sa tri prostorije od tesanog kamena i sa jednom od novog prirodnog drveta, a troškovi da se plate iz doma cara Kira,

26 i svešteni sasudi doma Gospodnjeg, zlatni i srebrni, koje Navuhodonosor odnese iz doma Jerusalimskog i prenese u Vavilon, da se vrate u Jerusalim, i da se postave tamo, gde su se nalazili.

27 Naređeno je takođe Sisiniji, upravniku Sirije i Fenicije, i Safravuzanu sa ostalima i postavljenim u Siriji i Feniciji načelnicima, kako bi se oni držali po strani od tog mesta i pustili raba Gospoda Zorovavelja, kneza Judejskog, i starešine Judejske da grade taj dom Gospoda na njegovom mestu.

28 Ja naredih da se gradnja završi i nadgleda, i da se Judejcima povratnicima iz progonstva ukaže pomoć u završavanju i okončanju doma Dospodnjeg

29 i da se iz poreza od Kele-Sirije i Fenicije deo dadne za te ljude, na žrtvu Gospodu, knezu Zorovavelju, u teladima, ovnovima i jaganjcima.

30 Isto tako, da se stalno svake godine bezuslovno daje pšenica, so, vino i maslo, kako kažu sveštenici koji se nalaze u Jerusalimu, koliko je potrebno svaki dan;

31 kako bi se prinosile Svevišnjemu Bogu žrtve za cara i za decu njegovu i molili se za život njihov.

32 Potom je objavio, da ako neko prestupi ili naruši nešto od napisanog, da se uzme drvo iz njegovog obitavališta, i da se on obesi na njemu, a imanje njegovo da postane carsko.

33 Tako i Gospod, Čije ime se priziva tamo, da pogubi svakog cara i narod, koji pruži ruku svoju, koji bi ometao ili uradio bilo kakvo zlo tom domu Gospoda u Jerusalimu.

34 Ja, car Darije, odlučih, da se sve ovako uradi.

Analiza
Pretraga