1 Zato su čak i dečaci, filosofirajući pobožnim razumom, nadvladali i najstrašnija mučenja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer, pošto pri prvom pokušaju javno bi pobeđen tiranii ne mogući prinuditi starca da jede oskrnavljeno, tada veoma ostrašćeno zapovedi da dovedu druge od ulovljenih Judeja, pa ako budu jeli oskrnavljeno, otpustiti ih pošto pojedu, a ako se suprotstave, brutalnije ih mučiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Kada to tiranin naredi, pojaviše se vođeni sa starom majkom sedam braće, lepi i čedni i junačni i u svemu umilni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koje kad tiranii vide, kako kao u horu okružuju majku u sredini, trže se zbog njih, i zadivivši se lepoti i plemenitosti, nasmeši im se, pa prizvavši ih bliže, reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 "O mladići, ja vam se s naklonošću svakome posebno divim, ceneći lepotu i brojnost tolike braće; i ne samo da vam savetujem da ne manitate istom manijom kojom i prethodno mučeni starac, nego još i molim da mi priđete i uživate moje prijateljstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer mogu kako kažnjavati one koji ne slušaju moje naredbe, tako i nagrađivati one koji mi se povinuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Poverujte, dakle, i dobićete rukovodeće vlasti (položaje) nad mojim (državnim) stvarima, odrekavši se vašeg otačkog pravila življenja (τον πάτριο ν ... πολιτείας θεσμόν).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I uzevši udela u Jelinskom životu (βίου) i promenuvši (svoj) način života, uživajte u vašoj mladosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer, ako me zbog nepokornosti navedete na gnjev, prinudićete me da vas svakoga pojedinačno strašnim kaznama na mučenjima pogubim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato, smilujte se na sebe, a ja vas, iako neprijatelj, sažaljevam zbog uzrasta i lepote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zar ne zaključujete da, ako se ne povinujete, ne predstoji vam ništa drugo nego da umrete na mukama?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I govoreći to, zapovedi da istaknu napred sprave za mučenje, da bi ih i strahom ubedio da jedu oskrnavljeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kada mačenosci izneše napred točkove i čengele za čerečenje, čekrke i zupčanike, katapulte i kazane, tiganje i mengele i gvozdena klešta i klinove i mehove za raspaljivanje ognja, uzevši reč tiranii reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 "Dečaci, bojte se, i Pravda (Božanska) koju poštujete biće vam milostiva ako iz nužde prestupite Zakon."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A oni, čuvši primamljive (reči) i videći strahote (kazni), ne samo da se ne uplašiše, nego i uzvratno filosofiraše (άντεφιλοσόφησαν) tiraninu i svojom blagorazumnošću (δια της εύλογιστίας) njegovu tiraniju razoriše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako bismo zamislili da su neki među njima bili plašljivci i nejunačni, kojim bi se poslužili rečima? Zar ne ovim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 "O, mi nesrećni i vrlo nerazumni! Kada nas car poziva i na dobročinstvo podstiče ako mu se povinujemo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zašto se ispraznim namerama veselimo i rizikujemo smrtonosnu neposlušnost?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zar se, ljudi braćo, nećemo uplašiti sprava za mučenje i uzeti u obzir pretnje mukama, te napustiti ovu sujetnu i pogibeljnu nadmenost?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Smilujmo se na svoj uzrast i sažalimo se na majčinu starost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I shvatimo da, ako se ne pokorimo, umrećemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A oprostiće nam i Božanska Pravda što smo se iz nevolje uplašili cara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zašto sebe izvodimo iz ovog najslađeg života i lišavamo se slatkoga sveta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nemojmo prisiljavati nužnost, niti budimo sujetni nad svojim mučenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Neće nas ni sam Zakon olako (εκουσίως) osuditi na smrt, ako se uplašimo mučilišta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Otkud nam dođe takva svadljivost da nam se dopada smrtonosno podnošenje, umesto toga da poslušavši cara živimo bezbrižno?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ali, ništa tako ne rekoše niti pomisliše Mladići kojima predstojaše mučenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer behu prezritelji strasti i samovladari (αυτοκράτορες) bolova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tako da čim tiranin presta da im savetuje da jedu oskrnavljeno, svi jednim glasom kao iz jedne duše rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga