1 O deco Izrailjćani, potomci Avramovog semena, povinujte se Zakonu ovom i na svaki način blagočestvujte (budite pobožni)

2 Znajući da je pobožni razum gospodar strasti; i ne samo unutrašnjih nego i spoljašnjih bolova.

3 Zato su oni, predajući tela zarad pobožnosti bolovima, imali ne samo divljenje od ljudi, nego su se udostojili božanskog udela.

4 I zarad njih je narod (το έθνος) stekao mir, i obnovivši dobrozakonje u otadžbini, pobedite neprijatelje.

5 A tiranii Antioh i na zemlji bi kažnjen, i po smrti muči se. Jer kako niučemu nije nimalo uspeo da prisili Jerusalimljane da tuđinstvuju (άλλοφυλήσαΐ) i da promene otačke običaje, tada je otišao iz Jerusalima s vojskom na Persiju.

6 A govoraše majka sedmoro dece i ove zakonske savete (δικαιώματα) deci:

7 "Ja se rodih devojka čedna, i ne prestupih očev dom, jep čuvah izgrađivano rebro!

8 Nije me povredio kvaritelj u pustinji, ni oskvrnitelj u polju, niti mi je pokvario čednost devojaštva kvaritelj, zmija prevarna.

9 Ostala sam vreme zrelosti sa mužem. Kada ovi (deca) postadoše odrasli, skončao je otac njihov. I blažen je on, jep je doživeo rađanje dece, a vreme bezdetnosti nije prepatio.

10 On vas je učio, dok je još bio s vama, Zakon i Proroke:

11 O Avelju ubijenom od Kaina; i čitao vam je o Isaku prinetom na žrtvu svespaljenicu; i o Josifu u zatvoru.

12 I govorio vam je o revnitelju Finesu; i učio vas je o Ananiji i Azariji i Misailu u ognju (peći).

13 A proslavljao je i Danila u jami s lavovima, kojega je i blaženim nazivao.

14 Podsećao vas je i na Isaijino pisanje, koje govori: "Ako i kroz oganj prođeš, plamen te neće opaliti."

15 Pevao vam je i pesmopisca Davida, koji govori: "Mnoge su nevolje pravednima, i od svih izbaviće ih Gospod."

16 I navodio vam je i Priče Solomonove, kad kaže: "Drvo je života svima koji čine volju Njegovu."

17 Navodio je potvrđujući Jezekilja, koji kaže: "Hoće li oživeti ove suve kosti?"

18 A nije zaboravio naučavajući ni pesmu, koju je naučno Mojsije, koja kaže: "Ja ubijam i oživljujem.

19 To je život vaš, i dužina dana!"

20 O gorkoga li tadašnjega dana, i ne gorkoga! Kada gorki tiranii jelinski, ugasivši oganj (ognjem) grubim kazanima i gorućim gnjevom, odvede na katapult (čekrk) i opet na svoje muke - sedmoro Avramićankine dece.

21 I sprži zenice očiju njihovih, i jezike otseče, i raznoraznim mučenjima pobi ih.

22 Zbog kojih, božanska Pravda poseti i posetiće prokletoga tiranina.

23 A avramovska deca sa podvigonosnom majkom u horove otaca pridruženi su, primivši duše čiste i besmrtne od Boga, Kojemu slava u vekove vekova. Amin.

Analiza
Pretraga