1 O deco Izrailjćani, potomci Avramovog semena, povinujte se Zakonu ovom i na svaki način blagočestvujte (budite pobožni)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Znajući da je pobožni razum gospodar strasti; i ne samo unutrašnjih nego i spoljašnjih bolova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato su oni, predajući tela zarad pobožnosti bolovima, imali ne samo divljenje od ljudi, nego su se udostojili božanskog udela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I zarad njih je narod (το έθνος) stekao mir, i obnovivši dobrozakonje u otadžbini, pobedite neprijatelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A tiranii Antioh i na zemlji bi kažnjen, i po smrti muči se. Jer kako niučemu nije nimalo uspeo da prisili Jerusalimljane da tuđinstvuju (άλλοφυλήσαΐ) i da promene otačke običaje, tada je otišao iz Jerusalima s vojskom na Persiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A govoraše majka sedmoro dece i ove zakonske savete (δικαιώματα) deci:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 "Ja se rodih devojka čedna, i ne prestupih očev dom, jep čuvah izgrađivano rebro!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nije me povredio kvaritelj u pustinji, ni oskvrnitelj u polju, niti mi je pokvario čednost devojaštva kvaritelj, zmija prevarna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ostala sam vreme zrelosti sa mužem. Kada ovi (deca) postadoše odrasli, skončao je otac njihov. I blažen je on, jep je doživeo rađanje dece, a vreme bezdetnosti nije prepatio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 On vas je učio, dok je još bio s vama, Zakon i Proroke:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 O Avelju ubijenom od Kaina; i čitao vam je o Isaku prinetom na žrtvu svespaljenicu; i o Josifu u zatvoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I govorio vam je o revnitelju Finesu; i učio vas je o Ananiji i Azariji i Misailu u ognju (peći).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A proslavljao je i Danila u jami s lavovima, kojega je i blaženim nazivao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Podsećao vas je i na Isaijino pisanje, koje govori: "Ako i kroz oganj prođeš, plamen te neće opaliti."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pevao vam je i pesmopisca Davida, koji govori: "Mnoge su nevolje pravednima, i od svih izbaviće ih Gospod."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I navodio vam je i Priče Solomonove, kad kaže: "Drvo je života svima koji čine volju Njegovu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Navodio je potvrđujući Jezekilja, koji kaže: "Hoće li oživeti ove suve kosti?"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A nije zaboravio naučavajući ni pesmu, koju je naučno Mojsije, koja kaže: "Ja ubijam i oživljujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 To je život vaš, i dužina dana!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 O gorkoga li tadašnjega dana, i ne gorkoga! Kada gorki tiranii jelinski, ugasivši oganj (ognjem) grubim kazanima i gorućim gnjevom, odvede na katapult (čekrk) i opet na svoje muke - sedmoro Avramićankine dece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I sprži zenice očiju njihovih, i jezike otseče, i raznoraznim mučenjima pobi ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Zbog kojih, božanska Pravda poseti i posetiće prokletoga tiranina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A avramovska deca sa podvigonosnom majkom u horove otaca pridruženi su, primivši duše čiste i besmrtne od Boga, Kojemu slava u vekove vekova. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga