1 A govorahu i neki od mačenosaca (vojnika) da, kada je trebalo da i ona bude uhvaćena na smrt, da je, da ne bi neko dotakao telo njeno, sama sebe bacila u oganj.

2 O majko, koja si sa sedmopo dece srušila nasilje tiranina i poništila njegove zle namisli i pokazala plemenitost vere!

3 Jer ti, kao krov na stubovima tvoje dece plemenito utvrđen, nepokolebljivo si podvela zemljotres nastao od mučenja.

4 Budi, zato, smela, o majko sveštenodušna (ίερόψυχέ) imajući sigurnu nadu trpljenja u Bogu.

5 Nije tako mesec sa zvezdama na nebu postao poštovan, kao ti, koja si jednake zvezde (ισαστέρους), sedmoro dece, svetlovodila (φωταγωγήσασά) ka pobožnosti, što si pošla časna pred Bogom i utvrdila se sa njima na nebu.

6 Jer tvoje rađanje dece beše od Avrama oca.

7 Kad bi nam bilo moguće da, kao na nekoj (tablici), živopišemo istoriju tvoje pobožnosti (την της ευσέβειας σου ίστορίαν - vidljivu sliku tvoje pobožnosti), zar ne bi gledaoci drhtali gledajući majku sedmoro dece kako radi pobožnosti do smrti podnosi različite muke?

8 A bilo bi dostojno i na nadgrobnoj ploči ispisati ovo, što bi pripadnicima našeg naroda bilo na spomen:

9 "Ovde su sahranjeni starac sveštenik i žena starica i sedmoro dece, zbog nasilja tiranina hotećeg da uništi jevrejski narod (πολιτείαν građanstvo)

10 Koji su opravdali narod (εξεδίκησαν το γένος - izborili pravdu naroda), gledajući u Boga i muke do smrti podnevši."

11 Jer zaista je božanski bio podvig (borba) koji su oni ostvarili.

12 Jer tada je vrlina bila podvigopoložnik, koja je isprobavala trpljenjem, a pobeda je - nepropadljivost u životu mnogovekom.

13 A Eleazar je prvi započeo podvig (borbu), a majka sedmoro dece se sapodvizavala, a braća su se podvizavala.

14 Tiranii se protivuborio, a svet i ljudski život (βίος istorija) su posmatrali.

15 Α pobeđivala je bogopobožnost (bogopoštovanje), uvenčavajući svoje borce!

16 Ko se to nije divio podvižnicima božanskog Zakonodavstva? Ko nije bio zapanjen?

17 Sam pak tiranii i svo njegovo veće divili su se njihovom trpljenju.

18 Radi kojeg (trpljenja), oni i sada predstoje božanskom Prestolu i žive blaženi vek.

19 Jer Mojsije veli: "I svi osvećeni, pod Tvojim su rukama."

20 I ovi, posvetivši se radi Boga, počastvovani su ne samo tom čašću, nego i time što neprijatelji nisu nadvladali naš Narod (το έθνος),

21 I što je tiranii kažnjen i otadžbina očišćena.

22 Kao da su postali životni otkup (άντίψυχον) za grehe nacije. I krvlju ovih pobožnih, i njihovom umilostivljujućom smrću, božanski Promisao spasao je prethodno stradajući Izrailj.

23 Jer, gledajući tiranin na njihovu hrabrost (izdržljivost) vrline i njihovo trpljenje u mukama, proglasio je Antioh (car) svojim vojnicima njihovo trpljenje za primer,

24 Pa ih je imao hrabre i junačne u pešadijskim borbama i u opsadama, i osvojivši (gradove) pobedno je sve neprijatelje.

Analiza
Pretraga