1 Ako je, dakle, i žena i starica i sedmoro dece majka izdržala gledajući samrtne muke svoje dece, onda je opštepriznato da je pobožni razum samodržac nad strastima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Dokazao sam, dakle, da su ne samo ljudi nadvladavali strasti, nego da se i žena digla mišlju iznad (υπερεφρόνησεν) najvećih muka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I nisu tako oni lavovi oko Danila bili divlji, niti je (tako) bila raspaljena najvećim ognjem peć oko Misaila, kao što je ovu (majku) spalivala priroda detoljubiva, dok je gledala sedam sinova, tako raznovrsno mučene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 No razumom pobožnosti pogasila je majka tolike i tako velike strasti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer zamislite i to: da je žena bila malodušna, pa budući majka, kukala bi nad njima i možda bi ovako govorila:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 "O crna ja i mnogostruko nesrećna, koja sam rodila sedmoro dece, eto, kao da ne bejah majka ni jednoga!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 O zaludnih sedam trudnoća, i neuspešnih sedam desetomesečja, i besplodnih dojenja, i nesrećnih sisanja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Uzalud sam za vas, o deco, podvela mnoge porođajne bolove i teške brige odgajanja!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 O deco moja, jedni neženjeni i drugi uzaludno ženjeni! Neću videti dece vaše, niti ćy se pohvaliti da se nazovem baba!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 O ja mnogodetna i dobrodetna - žena udovica i jedina mnogoplačna!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ako umrem, neću imati ni jednog sina da me sahrani!" - Ali, ova sveštena i bogopobožna majka nijednog (od sinova) nije oplakivala ovakvim plačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Niti, je nekoga od njih odvraćala da ne umre, niti ih je zažalila kada su umirali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Nego kao imajući dijamantski um, i kao ponovo rađajući za besmrtnost broj sinova, većma ih je na smrt za pobožnost moleći podsticala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 O majko, radi pobožnosti, Božiji vojniče, starice i ženo! Zbog izdržljivosti, i tiranina si pobedila. I našla si se delima i rečima jača od muškaraca!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer i kada si uhvaćena sa decom, stajala si gledajući Eleazara mučenog, i govorila si deci jevrejskim jezikom:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 "O deco (moja), plemenit je podvig na koji ste pozvani da budete svedoci nacije (υπέρ της διαμαρτυρίας του εθνονς). Podvizavajte se (borite se) s voljom za otački Zakon!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jep je stidno da ovaj starac podnosi bolove za pobožnost, a da se vi mladići uplašite od muka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Setite se da ste radi Boga došli na svet i života okusili,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I zato treba svaki bol da podnesete radi Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Radi Kojega i otac naš Avram hitaše da oca nacije (τον έθνοπάτορά), sina Isaka, žrtvuje; a Isak, gledajući očevu ruku sa mačem nadnetu nad njime, nije se uplašio!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I Danilo pravednik, bačen među lavove; i Ananija, Azarija i Misail, bačeni u ognjenu peć, podnošahu to radi Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I vi, dakle, imajući istu veru u Boga, nemojte nevoljstvovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Jep je nerazumno (άλόγιστον) da, znajući pobožnost, ne suprotstavite se bolovima."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ovim rečina sedmomajka (ή έπταμήτωρ - sedmodeta majka), moleći svakog pojedinačno sina, uveri ga da umre pre negoli da prestupi zapovest Božiju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A još, (dodade), i to da znate: "Oni koji su umrli radi Boga - žive Bogu, kao Avram i Isak i Jakov i svi patrijarsi."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga