1 Ako je, dakle, i žena i starica i sedmoro dece majka izdržala gledajući samrtne muke svoje dece, onda je opštepriznato da je pobožni razum samodržac nad strastima.

2 Dokazao sam, dakle, da su ne samo ljudi nadvladavali strasti, nego da se i žena digla mišlju iznad (υπερεφρόνησεν) najvećih muka.

3 I nisu tako oni lavovi oko Danila bili divlji, niti je (tako) bila raspaljena najvećim ognjem peć oko Misaila, kao što je ovu (majku) spalivala priroda detoljubiva, dok je gledala sedam sinova, tako raznovrsno mučene.

4 No razumom pobožnosti pogasila je majka tolike i tako velike strasti.

5 Jer zamislite i to: da je žena bila malodušna, pa budući majka, kukala bi nad njima i možda bi ovako govorila:

6 "O crna ja i mnogostruko nesrećna, koja sam rodila sedmoro dece, eto, kao da ne bejah majka ni jednoga!

7 O zaludnih sedam trudnoća, i neuspešnih sedam desetomesečja, i besplodnih dojenja, i nesrećnih sisanja!

8 Uzalud sam za vas, o deco, podvela mnoge porođajne bolove i teške brige odgajanja!

9 O deco moja, jedni neženjeni i drugi uzaludno ženjeni! Neću videti dece vaše, niti ćy se pohvaliti da se nazovem baba!

10 O ja mnogodetna i dobrodetna - žena udovica i jedina mnogoplačna!

11 I ako umrem, neću imati ni jednog sina da me sahrani!" - Ali, ova sveštena i bogopobožna majka nijednog (od sinova) nije oplakivala ovakvim plačem.

12 Niti, je nekoga od njih odvraćala da ne umre, niti ih je zažalila kada su umirali.

13 Nego kao imajući dijamantski um, i kao ponovo rađajući za besmrtnost broj sinova, većma ih je na smrt za pobožnost moleći podsticala.

14 O majko, radi pobožnosti, Božiji vojniče, starice i ženo! Zbog izdržljivosti, i tiranina si pobedila. I našla si se delima i rečima jača od muškaraca!

15 Jer i kada si uhvaćena sa decom, stajala si gledajući Eleazara mučenog, i govorila si deci jevrejskim jezikom:

16 "O deco (moja), plemenit je podvig na koji ste pozvani da budete svedoci nacije (υπέρ της διαμαρτυρίας του εθνονς). Podvizavajte se (borite se) s voljom za otački Zakon!

17 Jep je stidno da ovaj starac podnosi bolove za pobožnost, a da se vi mladići uplašite od muka.

18 Setite se da ste radi Boga došli na svet i života okusili,

19 I zato treba svaki bol da podnesete radi Boga.

20 Radi Kojega i otac naš Avram hitaše da oca nacije (τον έθνοπάτορά), sina Isaka, žrtvuje; a Isak, gledajući očevu ruku sa mačem nadnetu nad njime, nije se uplašio!

21 I Danilo pravednik, bačen među lavove; i Ananija, Azarija i Misail, bačeni u ognjenu peć, podnošahu to radi Boga.

22 I vi, dakle, imajući istu veru u Boga, nemojte nevoljstvovati.

23 Jep je nerazumno (άλόγιστον) da, znajući pobožnost, ne suprotstavite se bolovima."

24 Ovim rečina sedmomajka (ή έπταμήτωρ - sedmodeta majka), moleći svakog pojedinačno sina, uveri ga da umre pre negoli da prestupi zapovest Božiju.

25 A još, (dodade), i to da znate: "Oni koji su umrli radi Boga - žive Bogu, kao Avram i Isak i Jakov i svi patrijarsi."

Analiza
Pretraga