1 O razume, vladaoče nad strastima (majke) o deci! I pobožnosti željenija majci od dece!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Majka, kada (joj) je predstojalo dvoje: pobožnost ili privremeno spasenje sedam sinova po obećanju tiranina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ona je većma zavolela pobožnost, koja spasava za večni život po Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 O, kako bih moralno okarakterisao (ήθικολογήσαιμι etikologizirao) detoljubive strasti roditelja! Sličnost i duše i lika (μορφής) upečaćujemo divno u crte lika malog deteta. I majke, zbog strasti prema rođenoj deci, više od otaca bivaju sastradalnije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer koliko su mekodušnije i višedetnije majke, utoliko su više detoljubivije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A od svih majki postade detoljubivija majka sedmoro dece, koja je kroz sedam začeća (i trudnoća) imala usađivanu detoljubivost prema njima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I zbog mnogih, pri svakome od njih, porođajnih muka, prinuđena je bila da prema njima ima sastradalnost;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 (Pa ipak), radi straha Božijeg prezrela je privremeno spasenje dece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ne samo to, nego i zbog savršene vrline (καλοκαγαθίαν lepodobrote) sinova, i poslušnosti njihove prema Zakonu, veću je prema njima imala detoljubivost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer behu pravedni, i mudri (σώφρονες čedni), i junačni, i velikodušii, i bratoljubivi, i zaista majkoljubivi, tako da su je poslušali da će do smrti čuvati Zakon (τα νόμιμα).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Pa ipak, mada je toliko stvari odnosno detoljubivosti privlačilo majku ka sastradavanju, ni u jednoj od njih nisu uspele raznovrsne muke da joj promene razum;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Nego je i svako dete (ponaosob) i sve njih zajedno majka podsticala na smrt za pobožnost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 O prirode sveštena! I ljubavi roditeljska! I rođenje ispunjeno jake ljubavi! I neukrotive strasti majki!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Gledajući majka svakog pojedinačno mučenoga i spaljivanoga (sina), ne menjaše se u sled pobožnosti!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gledaše tela dece sagorevana na ognju, i prete nogu i ruku rasejavane po zemlji, i kože sa glava i brada gde vise kao maske!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 O majko, koja si sada iskusila teže bolove od onih pri njihovom rađanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 O jedina ženo, koja si celovitu (όλόκληρον) pobožnost rodila.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Nije te preokrenuo prvenac sin izdišući, niti drugi gledajući u mukama u tebe sa sažaljenjem, niti treći ispuštajući dušu!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nisi plakala videći oči svakoga od njih kako u mukama iskolačeno gledaju svoje mučenje, i nozdrve koje već označavahu njihovu smrt!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Gledajući preko mesa (već postradale) dece, meso (sledeće) dece kako gori; i preko ruku, (druge) ruke otsečene; i preko glava, (sledeće) glave skalpirane i otsecane; i kako na već mrtve (sinove), padaju (novi) mrtvi; i gledajući hor dece svoje kako kroz mučenja postaje groblje (πολυάνδριον) - nisi zasuzila!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne privlače tako slušaoce pesme sirena (vila), ni prijatni za slušanje labudovi glasovi, kao što privlače glasovi dece koja iz muka prizivaju majku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Kolikim li se, po veličini i po broju, mukama mučaše tada majka, kad joj sinovi behu mučeni tolikim čekrcima i kazanima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ali je pobožni razum njenu utrobu u samim stradanjima osokolio, i pojačao je da prezre privremenu detoljubivost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Mada je gledala pogibiju sedmoro dece i raznovrsnu mnogost mučenja, plemenita majka je sve to prevazišla zbog vere u Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Ter, kao da je u savetovalištu svoje duše gledala strašne savetnike: prirodu, i rođenje, i detoljubivost, i mučenje dece.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kao majka imala je za decu dva glasa (na raspolaganju): smrtonosni i spasonosni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 (Ipak), nije glasala za spasenje koje za kratko vreme spasava sedam sinova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Nego se setila ova kći Avramova njegove bogopobožne izdržljivosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 O majko nacije! Branioče Zakona, i zaštitniče pobožnosti, i strastoterpče borbe u (materinskoj) utrobi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 O plemenitija od muškaraca u izdržljivosti, i od muževa muževnija u trpljenju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer, kao što je Nojev kovčeg u potopu, koji potapaše svet, noseći svet u sebi, junački izdržao burne valove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Tako si ti, čuvarko Zakona, odasvud oblivana potopom stradanja, i udarana jakim vetrovima, sinovskim mukama, plemenito podnosila sve bure radi pobožnosti!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga