1 A kada i on izmučen mukama umre, uskoči peti, govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 "Neću se, tiranine, odreći mučenja za vrlinu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nego sam od sebe dođoh, da bi i mene ubivši zaslužio, za veće nepravde, (veću) kaznu nebeske Pravde.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 O, vrlinomršče (μισάρετέ) i čovekomršče, šta smo to učinili da nas na ovaj način uništavaš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zato što blagočestvujemo (εύσεβοϋμεν pobožno poštujemo) Tvorca svih i živimo po Njegovom vrlinskom Zakonu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali to je dostojno počasti, a ne muka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Kada bi imao osećanje ljudskih čežnji (πόθων), imao bi i nadu spasenja kod Boga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sada, budući tuđ Bogu, boriš se protiv onih koji Boga blagočestvuju."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Dok on to govoraše, mačenosci ga svezaše i odvukoše na katapult (čekrk),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Na koji ga vezaše nateravši da klekne, i kolena pričvrstiše gvozdenim bukagijama, pa preko slabina ga saviše oko osovine točka, i tako potpuno savijenom, poput skorpije oko točka, otsecahu mu udove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Na taj način i duhom stešnjavan i telom stiskan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Govoraše: "Dobre nam, o tiranine, i ne hoteći daruješ darove: dajući nam da kroz junačkije bolove pokažemo našu izdržljivost u Zakonu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kada i on skonča, bi vođen i šesti dečak, koji kada ga tiranii pitaše da li hoće jesti da bude oslobođen, odgovori:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 "Ja sam po uzrastu mlađi od moje braće, ali sam po razumu (τη διανοίςχ mišlju) vršnjak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer u jednim i istim (zakonima) i rođeni i odgajeni, treba da jednako za iste (zakone) i umremo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Tako, da ako ti se hoće da (me) mučiš zato što nisam jeo poganštine, (onda) muči!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad on to reče, odvedoše ga na točak,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Na kojem rastezavan do pucanja udova i kičmenih pršljenova, bi paljen vatrom odozdo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I usijavši oštre šipke, pržahu mu leđa i probadahu rebra, spaljujući mu utrobu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A on mučen, govoraše: "O sveštenolepna borbo, na koju smo, zbog pobožnosti i na vežbanje bolova, tolika braća pozvani, i nismo pobeđeni!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer, o tiranine, nepobedivo je pobožno znanje (ή ευσεβής επιστήμη)!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Potpuno naoružan savršenom vrlinom (καλοκαγαθία) umreću i ja sa braćom mojom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A ti, o tiranine!, novoizmišljaču muka i neprijatelju istinski pobožnih, i sam si navukao na se velikog kaznitelja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Nas šest dečaka srušismo tvoju tiraniju!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Jer to što nisi mogao da preubediš razum naš, niti da nas prisiliš na skverno jedenje, zar to nije razrušenje tvoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Oganj tvoj nama je hladan, i čekrci bezbolni, i nemoćno je nasilje tvoje!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Oko nas ne stoje tiraninovi, nego mačenosci Božanskog Zakona (anđeli), zato imamo nepobediv razum."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga