1 I u taj dan pjeva Devora i Varak sin Avinejemov govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Blagosiljajte Gospoda što učini osvetu u Izrailju i što narod dragovoljno prista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Čujte carevi, slušajte knezovi; ja, ja ću Gospodu pjevati, popijevaću Gospodu Bogu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gospode! kad si slazio sa Sira, kad si išao iz polja Edomskoga, zemlja se tresijaše, i nebesa kapahu, oblaci kapahu vodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Brda se rastapahu pred Gospodom; taj Sinaj pred Gospodom Bogom Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Za vremena Samegara sina Anatova, za vremena Jailjina nesta putova, i koji iđahu stazama, iđahu krivijem putovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nesta sela u Izrailju, nesta ih, dokle ne nastah ja, Devora, dokle ne nastah majka Izrailju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On izabra nove bogove, tada rat bijaše na vratima; viđaše li se štit ili koplje među četrdeset tisuća u Izrailju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Srce se moje privilo k upraviteljima Izrailjevijem, koji dragovoljno pristaše između naroda. Blagosiljajte Gospoda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji jašete na bijelijem magaricama, koji sjedite u sudu i koji hodite po putovima, pripovijedajte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Prestala je praska streljačka na mjestima gdje se voda crpe; ondje neka pripovijedaju pravdu Gospodnju, pravdu k selima njegovijem u Izrailju; tada će narod Gospodnji slaziti na vrata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ustani, ustani, Devoro; ustani, ustani, zapjevaj pjesmu; ustani, Varače, vodi u ropstvo roblje svoje, sine Avinejemov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Sada će potlačeni obladati silnima iz naroda; Gospod mi dade da vladam silnima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Iz Jefrema izide korijen njihov na Amalike; za tobom bješe Venijamin s narodom tvojim; od Mahira izidoše koji postavljaju zakone, a od Zavulona pisari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I knezovi Isaharovi biše s Devorom, Isahar kao i Varak bi poslan u dolinu s ljudima koje vođaše. U dijelu Ruvimovu bijahu ljudi visokih misli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Što si sjedio među torovima slušajući kako bleje stada? U dijelu Ruvimovu bijahu ljudi visokih misli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Galad osta s onu stranu Jordana; a Dan što se zabavi kod lađa? Asir zašto sjede na brijegu morskom i u krševima svojim osta?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Zavulon je narod koji dade dušu svoju na smrt, tako i Neftalim, na visokom polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Dođoše carevi, biše se; biše se carevi Hananski u Tanahu na vodi Megidskoj; ali ni mrve srebra ne dobiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 S neba se vojeva, zvijezde s mjesta svojih vojevaše na Sisaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Potok Kison odnese ih, potok Kadimin, potok Kison; pogazila si, dušo moja, snažno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada izotpadaše konjma kopita od tjeranja junaka njihovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Proklinjite Miroz, reče anđeo Gospodnji, proklinjite stanovnike njegove; jer ne dođoše u pomoć Gospodu, u pomoć Gospodu s junacima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Da je blagoslovena mimo žene Jailja žena Evera Kenejina; mimo žene u šatorima da je blagoslovena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Zaiska vode, mlijeka mu dade, u gospodskoj zdjeli donese mu povlaku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Lijevom rukom maši se za kolac a desnom za malj kovački, i udari Sisaru, razmrska mu glavu; probode i probi mu slijepe oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Među noge njezine savi se, pade, leža; među noge njezine savi se, pade; gdje se savi, ondje pade mrtav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 S prozora gledaše majka Sisarina, i kroz rešetku vikaše: što se tako dugo ne vraćaju kola njegova? što se tako polako miču točkovi kola njegovijeh?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Najmudrije između dvorkinja njezinijeh odgovarahu joj, a i sama odgovaraše sebi:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Nijesu li našli? ne dijele li plijen? po jednu djevojku, po dvije djevojke na svakoga. Plijen šaren Sisari, plijen šaren, vezen; šaren, vezen s obje strane, oko vrata onima koji zaplijeniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Tako da izginu svi neprijatelji tvoji, Gospode; a koji te ljube da budu kao sunce kad izlazi u sili svojoj. I zemlja bi mirna četrdeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga