1 U to vrijeme ne bješe cara u Izrailju, i u to vrijeme pleme Danovo tražaše sebi našljedstvo gdje bi nastavalo, jer mu do tada ne bješe dopalo našljedstvo među plemenima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zato poslaše sinovi Danovi iz porodice svoje pet ljudi između sebe, hrabre ljude od Saraje i Estaola, da uhode zemlju i dobro razmotre, i rekoše im: idite, razmotrite zemlju. I oni otidoše u goru Jefremovu u kuću Mišinu i zanoćiše ondje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I kad bijahu kod kuće Mišine, poznaše glas onoga mladića Levita, i svrativši se onamo rekoše mu: ko te dovede ovamo? i šta radiš tu? i šta ćeš tu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A on im reče: tako i tako učini mi Miha, i najmi me da mu budem sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A oni mu rekoše: upitaj Boga da znamo hoće li nam biti srećan put na koji pođosmo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A sveštenik im reče: idite s mirom; po volji je Gospodu put kojim idete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I tako pošavši onijeh pet ljudi dođoše u Lais, i vidješe tamošnji narod gdje živi bez straha po običaju Sidonskom, mirno i bez straha, i da nema nikoga u zemlji ko bi im čimgod dosađivao ili otimao vlast, i da su daleko od Sidonjana niti imaju šta s kim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pa kad se vratiše k braći svojoj u Saraju i Estaol, rekoše im braća: što je?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A oni rekoše: ustajte da idemo na njih; jer vidjesmo zemlju, i vrlo je dobra. I vi ne marite? nemojte se lijeniti, nego pohitajte da uzmete zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Kad dođete, doći ćete k narodu bezbrižnom i u zemlju prostranu; jer je predade Bog u vaše ruke; to je mjesto gdje nema nedostataka ni u čem što ima na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada pođoše odande iz Saraje i Estaola šest stotina ljudi od porodice Danove naoružanijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I otišavši stadoše u oko kod Kirijat-Jarima u Judi; zato se prozva ono mjesto Mahane-Dan do danas, i jest iza Kirijat-Jarima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A odande pošavši u goru Jefremovu dođoše u kuću Mišinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada progovoriše petorica što bijahu išli da uhode zemlju Laisku, i rekoše braći svojoj: znate li da u ovijem kućama ima oplećak i likova, i lik rezan i lik liven? Sada dakle gledajte što ćete raditi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A oni svrativši se onamo uđoše u kuću gdje bješe mladić Levit, u kuću Mišinu, i upitaše ga za zdravlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A šest stotina ljudi naoružanijeh od sinova Danovijeh stadoše pred vratima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A pet ljudi što bjehu išli da uhode zemlju otišavši uđoše i uzeše lik rezan i oplećak i likove i lik liven; a sveštenik stajaše na vratima sa šest stotina ljudi naoružanijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I oni što uđoše u kuću Mišinu kad uzeše lik rezani, oplećak, likove i lik liveni, sveštenik im reče: šta radite?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A oni mu rekoše: muči, metni ruku na usta, pa hajde s nama, i budi nam otac i sveštenik. Što ti je bolje, biti sveštenik kući jednoga čovjeka ili biti sveštenik plemenu i porodici u Izrailju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I sveštenik se obradova u srcu, i uze oplećak i likove i lik rezani, i uđe među narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I okrenuvši se pođoše pustivši djecu i stoku i zaklade naprijed.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad bijahu daleko od kuće Mišine, onda ljudi koji življahu u kućama blizu kuće Mišine skupiše se i pođoše u potjeru za sinovima Danovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I vikaše za sinovima Danovijem, a oni obazrevši se rekoše Miši: što ti je, te si skupio tolike ljude?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A on reče: uzeli ste moje bogove koje sam načinio, i sveštenika, pa otidoste. Šta još imam? pa još kažete: što ti je?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A sinovi Danovi rekoše mu: nemoj da ti se čuje glas za nama, da ne bi udarili na vas ljudi gnjevni, te ćeš izgubiti dušu svoju i dušu doma svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I sinovi Danovi otidoše svojim putem, a Miha videći da su jači od njega vrati se i otide kući svojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I oni uzevši što bješe načinio Miha, i sveštenika, kojega imaše, dođoše u Lais k narodu mirnom i bezbrižnom; pa ih isjekoše oštrijem mačem, a grad upališe ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I ne bješe nikoga da ih izbavi; jer bijahu daleko od Sidona i ne imahu ništa ni s kim; a grad bijaše u dolini koja je kod Vet-Reova. Poslije sazidaše grad i naseliše se u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I nazvaše grad Dan po imenu Dana oca svojega, koji se rodi Izrailju; a prije se grad zvaše Lais.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I sinovi Danovi namjestiše sebi onaj lik rezani; a Jonatan sin Girsona sina Manasijina i sinovi njegovi bijahu sveštenici plemenu Danovu dokle se god ne iseli iz zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 I namješten im stajaše onaj lik rezani, koji načini Miha, za sve vrijeme dokle dom Božji bijaše u Silomu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga