1 A bijaše jedan čovjek iz gore Jefremove po imenu Miha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 On reče materi svojoj: tisuća i sto srebrnika, što su ti ukradeni, za koje si klela i govorila preda mnom, evo, to je srebro u mene, ja sam ga uzeo. A mati mu reče: Gospod da te blagoslovi, sine!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad vrati tisuću i sto srebrnika materi svojoj, reče mati njegova: to sam srebro posvetila Gospodu iz svoje ruke za tebe, sine moj, da se načini od njega lik rezan i liven; zato ti ga sada dajem natrag.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali on opet dade srebro materi svojoj, a mati uze dvjesta srebrnika i dade zlataru, a on načini od njega lik rezan i liven, te bijaše u kući Mišinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I taj Miha imaše kuću za bogove, i načini oplećak i likove, i posveti jednoga između sinova svojih da mu bude sveštenik.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 U to vrijeme ne bješe cara u Izrailju: svaki činjaše što mu bijaše drago.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A bješe jedan mladić iz Vitlejema Judina, od porodice Judine, koji bješe Levit i ondje boravljaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 On otide iz toga grada, Vitlejema Judina, da se nastani gdje može; i idući svojim putem dođe u goru Jefremovu do kuće Mišine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Miha mu reče: otkuda ideš? Odgovori mu Levit: iz Vitlejema Judina, idem da se nastanim gdje mogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Miha mu reče: ostani kod mene, i budi mi otac i sveštenik, a ja ću ti dati deset srebrnika na godinu i dvoje haljine i hranu. I otide Levit k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I Levitu bi po volji da ostane kod njega, i bi mu taj mladić kao da mu je sin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I Miha posveti Levita da mu je sveštenik taj mladić, i osta u kući Mišinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Tada reče Miha: sada znam da će mi Gospod učiniti dobro zato što imam Levita sveštenika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga