1 A poslije nekoliko dana, o pšeničnoj žetvi, dođe Samson da pohodi ženu svoju donesavši joj jare, i reče: idem k ženi svojoj u ložnicu. Ali mu otac njezin ne dade da uđe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer reče otac njezin: ja mišljah zacijelo da ti nije po volji, pa je dadoh drugu tvojemu; nego mlađa sestra njezina nije li ljepša od nje? uzmi nju mjesto one.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Samson im reče: ja neću biti kriv Filistejima kad im učinim zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I otišavši Samson uhvati trista lisica, i uze luča, i sveza po dvije za repove, i metnu po jedan luč među dva repa,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pa zapali lučeve, i pusti u ljetinu Filistejsku, i popali ljetinu požnjevenu i nepožnjevenu, i vinograde i maslinike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada Filisteji rekoše: ko je to učinio? I odgovoriše: Samson zet Tamnaćaninov, jer mu uze ženu i dade je drugu njegovu. Tada dođoše Filisteji i spališe ognjem nju i oca njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Samson im reče: ako ste i učinili tako, opet ću vam se osvetiti, pa ću se onda okaniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I polomi ih ljuto nogama po bedrima: potom otide i nastani se u pećini od stijene Itama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada izidoše Filisteji i stadoše u oko prema Judi, i raširiše se do Lehije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ljudi od Jude rekoše: što ste izašli na nas? I odgovoriše: izašli smo da svežemo Samsona i da mu učinimo kako je on nama učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tada izide tri tisuće ljudi iz Jude k pećini u stijeni Itamu, i rekoše Samsonu: ne znaš li da Filisteji vladaju nad nama? zašto si nam dakle to učinio? A on im reče: kako su oni meni učinili tako ja učinih njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Oni mu rekoše: došli smo da te svežemo i predamo u ruke Filistejima. A Samson im reče: zakunite mi se da nećete vi uložiti na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Oni mu odgovoriše i rekoše: nećemo; nego ćemo te samo svezati i predati u njihove ruke, ali te nećemo pogubiti. I svezaše ga u dva nova uža i odvedoše ga iz stijene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad on dođe do Lehije, Filisteji ga sretoše vičući od radosti; a duh Gospodnji siđe na nj, i uža na rukama njegovima postaše kao konci izgorjeli od vatre, i spadoše sveze s ruku njegovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I on nađe čeljust magareću još sirovu, i pruživ ruku svoju uze je, i pobi njom tisuću ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Potom reče Samson: čeljušću magarećom jednu gomilu, dvije gomile, čeljušću magarećom pobih tisuću ljudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad izreče, baci čeljust iz ruke svoje, i nazva ono mjesto Ramat-Lehija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I bijaše žedan jako, te zavapi ka Gospodu i reče: ti si učinio rukom sluge svojega ovo izbavljenje veliko; a sada hoću li umrijeti od žeđi, ili ću pasti u ruke neobrezanima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Tada Bog rascijepi stijenu u Lehiji, i proteče voda iz nje, te se napi, i povrati mu se duh i oživje. Zato se prozva onaj izvor En-Akore, koji je u Lehiji do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I bi sudija Izrailju za vremena Filistejskoga dvadeset godina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga