1 "Car Ptolomej Filopator, vojnim zapovednicima u Egiptu i svima postavljenima nad stvarima (državnim) - da se raduju i budu zdravi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Zdravi smo i mi i deca naša, pošto Veliki Bog upravlja stvarima (državnim) kao što želimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Neki od prijatelja, zlonaravošću (svojom) češće nam dolazeći, ubediše nas da Judejci koji su pod našim carstvom budu sabrani u jednu skupinu (σύστημα) i budu mučeni strašnim kaznama odstupnika (izdajnika);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Govoreći kao da nikad neće naše (državne) stvari biti u blagostanju, zbog neprijateljstva koje ovi (Judejci) imaju prema svima narodima, dokle se to ne učini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oni ih i dovedoše svezane, uz mučenja, kao roblje, bolje reći kao izdajnike, i bez ikakvog saslušanja i ispitivanja nastojahu da ih ubiju, ispunjeni svirepošću divljačkijom od običaja Skita.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Mi pak, zapretivši o tome strožije, po blagosti koju imamo prema svima ljudima, jedva takvima život oprostismo; i znajući da Nebeski Bog pouzdano štiti Judejce, kao Otac što se za sinove svagda bori (συμμαχοϋντα),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Α uzimajući u obzir sigurno prijateljstvo koje imaju prema nama i naklonost prema pretcima našim, s pravom ih oslobodismo od svake na bilo koji način krivice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I zapovedismo svakome: da se svi vrate svojim kućama, da im ni u jednom mestu niko uopšte ne čini štetu, niti da ih vređa zbog onoga što se besmisleno dogodilo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer znate: da ako protiv njih podlo snujemo neko zlo, ili ih uopšte ožalostimo, tada ćemo ne čoveka, nego Gospodara nad svakom silom, Boga Svevišnjega, imati po svemu neizbežno i zauvek kao svoga protivnika radi osvete tih stvari. Budite zdravi!"
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Primivši tu poslanicu, (Judejci) ne požuriše odmah sa odlaskom, nego još zamoliše cara (za dozvolu), da oni od roda Judejskoga, koji su Svetoga Boga i Božiji Zakon, samovoljno prestupili, budu od njih dužno kažnjeni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Govorahu caru: da oni koji su zbog stomaka prestupili božanske zapovesti, nikada neće biti naklonjeni ni stvarima carevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A on, prihvativši da govore istinu i saglasivši se, dade im dozvolu za sve: da prestupnike Božijeg Zakona pogube po svim mestima pod njegovim carstvom, slobodno bez ikakve (naknadne) Careve vlasti ili nadzora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Onda, pohvalivši ga veoma kao što dolikovaše, njihovi sveštenici i sve mnoštvo (naroda) uzviknu: Aliluja! - pa sa radošću otidoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada svakoga istonarodnika (svoga) od onih oskvrnjenika (prestuinika), kojega sretoše na putu, kažnjavahu i, s pokazivanjem za primer (drugima), ubivahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I onoga dana ubiše preko trista ljudi. I provođahu praznovanje s radošću, ubijajući opoganjene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sami pak oni koji se do smrti držahu Boga, dobivši uživanje potpunog spasenja, otidoše iz grada ovenčani svakim miomirnim cvećem, sa veseljem i klicanjima, pohvalnim i svemelodičnim himnama blagodareći Bogu otaca svojih, večnom Spasitelju Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I stigavši u Ptolemaidu, koja se zbog svojstvenosti mesta nazivaše Rodoforos (Ružonosna), gde ih shodno njihovoj zajedničkoj želji, očekivahu brodovi, sedam dana,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Tamo učiniše gozbu spasiteljnu, pošto im je car dobrodušno dao svakome sve što treba dok ne stigne do svoje kuće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kada stigoše u miru s odgovarajućim pohvalama (Bogu), i tamo takođe odrediše da te dane praznuju kao radosne (praznične) za sve vreme njihovog privremenog boravka (παροικίας u tuđini);
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Koje i posvetiše (i zapisaše) na stubu, i na mestu gozbe ustanoviše mesto molitve, pa otidoše nepovređeni, slobodni, preradosni, zemljom i morem i rekom, zaštićivani carevom naredbom, svaki u svoj dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I veću nego ranije među neprijateljima vlast dobiše, sa slavom i strahom (sa slavljenjem i strahopoštovanjem od njih), više niotkoga ne biše uznemiravani u svojim posedima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I svi dobiše sve svoje (imanje) po polisu, tako da oni (susedi) koji imađahu nešto njihovo, vraćahu im to sa velikim strahom: Jer Preveliki Bog učini savršeno velika dela radi spasenja njihovog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Blagosloven Izbavitelj Izrailjev u večna vremena! Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga