1 I ču Juda za ime (slavu) Rimljana: da su moćni snagom, i da su blagonakloni prema svima koji im se pridružuju, i sa onima koji im priđu sklapaju prijateljstvo; i da su moćni snagom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I ispričahu mu njihove ratove i hrabre podvige (τάς άνδραγαθίας) koje činiše među Galima, i da ih nadvladaše i potčiniše pod danak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I šta učiniše u zemlji Španiji da ovladaju tamo rudnicima srebra i zlata.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ovladaše svim onim područjem razboritošću (τη βουλή) svojom i strpljivošću; a mesto beše vrlo daleko udaljeno od njih. I careve koji napadoše na njih s kraja zemlje, skršiše ih i porazite ih ranom velikom, a ostali im plaćaju danak svake godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Filipa (Makedonskog) i Perseja cara Kitijskog (iz Makedonije), i (druge) koji ustadoše na njih, pobediše ih u ratu i pokoriše ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I Antioha Velikog (III Selevkida), cara Azije, koji je pošao u rat na njih imajući sto dvadeset slonova i konjicu i borna kola i veoma veliku vojsku, i bi poražen od njih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I uhvatiše ga živog, i odrediše da njima plaćaju danak veliki on i oni koji posle njega budu carovali; i da daje taoce; i izdvajanje (διαστολήν - otcepljenje).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I (to) zemlju Indijsku i Midiju i Lidiju, najbolje oblasti od tih zemalja, i uzevši od njega dadoše ih Evmeniju caru (Pergamskom).
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I kako su neki iz Jelade nameravali da dođu i istrebe ih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A oni (Rimljani) doznaše tu stvar, i poslaše na njih jednog vojskovođu, i ratovahu protiv njih, i padoše od njih mnoge žrtve; i zarobiše žene njihove i decu njihovu i uzeše plen njihov, i ovladaše zemljom njihovom, i porušite utvrđenja njihova i porobiše ih do ovoga dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I ostala carstva i ostrva, koja im se nekad suprotstaviše, oni skršiše i pokoriše sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Sa prijateljima pak svojim i onima koji se oslanjaju na njih održaše prijateljstvo. I ovladaše carevima obližnjim i daljnjim, i koji čuše za ime njihovo, bojahu se od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Α kojima odluče da pomognu da caruju – oni i caruju; za koje pak odluče (drugačije) - njih svrgavaju. I veoma se uzvisiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I u svemu tome ne stavi niko od njih krunu i ne ogrnu se porfirom da bi se njome uzveličao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I veće (Senat) sačiniše sebi i svakodnevno držahu veće trista dvadeset (senatora) koji stalno većahu o mnoštvu (o narodu) radi njegovog blagostanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I poveravaju jednome čoveku (konzulu) da vlada nad njima za godinu i da upravlja svom zemljom njihovom, i svi slušaju toga jednoga, i nema zavisti ni surevnjivosti među njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I izabra Juda Evpolemona sina Jovanova, sina Akosova, i Jasona sina Eleazarova, i posla ih u Rim da utvrde sa njima prijateljstvo i savez.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I da skinu jaram sa njih, jer videše da carstvo Jelinsko porobljava Izrailj ropstvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I otidoše u Rim, i put beše vrlo dalek. I uđoše u veće (Senat), i obratiše im se i rekoše:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 "Juda zvani Makavej i braća njegova i narod (τω πλήθος) Judejaca poslaše nas k vama da utvrdimo s vama savez i mir i da nas upišete u saveznike i prijatelje svoje."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I dopade se ta reč njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A ovo je prepis poslanice, koju napisaše na bronzanim pločama i poslaše u Jerusalim da bude kod njih tamo spomen mira i saveza:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 "Dobro neka bude Rimljanima i narodu (τω εθνει) Judejskom na moru i na kopnu vavek! I neka se mač i neprijatelj udalji od njih!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ako li pak nastane rat najpre Rimu ili svima saveznicima njihovim u celoj vladavini njihovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Boriće se (kao saveznik) narod Judejski, kako im vreme odredi, srcem punim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I neprijateljima neće dati niti doturati pšenicu, oružje, novac, lađe - kako bi ugodno Rimu. I da sačuvaju obaveze svoje, ništa (za to) ne uzimajući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A na isti, način ako se narodu Judejskom desi najpre rat, boriće ce (kao saveznici) iz duše Rimljani, kako im vreme odredi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I saveznicima (neprijatelja) neće se dati pšenica, oružje, novac, lađe - kako bi ugodno Rimu. I sačuvaće obaveze ove, i (to) ne s prevarom."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Po ovim uslovima tako sklopiše Rimljani savez sa narodom (τφ δήμω) Judejskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Ako pak posle ovih uslova odluče jedni i drugi da nešto dodaju ili oduzmu, neka to učine od volje svoje, i ono što dodaju ili oduzmu, neka bude važeće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A za zla koja car Dimitrije čini njima, napisasmo mu govoreći: Zašto si otežao jaram tvoj nad prijateljima našim i saveznicima Judejima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ako se, dakle, još jednom požale na tebe, učinićemo im pravdu (την κρίσιν osvetu) i zavojštićemo na te na moru i na kopnu."
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga