1 I vidjeh u desnici onoga što sjeđaše na prijestolu knjigu napisanu iznutra i spolja, zapečaćenu sa sedam pečata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I vidjeh anđela jaka gdje propovijeda glasom velikijem: ko je dostojan da otvori knjigu i da razlomi pečate njezine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I niko ne mogaše ni na nebu ni na zemlji, ni pod zemljom da otvori knjige ni da zagleda u nju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I ja plakah mnogo što se niko ne nađe dostojan da otvori i da pročita knjigu, niti da zagleda u nju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I jedan od starješina reče mi: ne plači, evo je nadvladao lav, koji je od koljena Judina, korijen Davidov, da otvori knjigu i razlomi sedam pečata njezinijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I vidjeh, i gle, nasred prijestola i četiri životinje, i posred starješina jagnje stajaše kao zaklano, i imaše sedam rogova, i sedam očiju, koje su sedam duhova Božijih poslanijeh po svemu svijetu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I dođe i uze knjigu iz desnice onoga što sjeđaše na prijestolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I kad uze knjigu, četiri životinje i dvadeset i četiri starješine padoše pred jagnjetom, imajući svaki gusle, i zlatne čaše pune tamjana, koje su molitve svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I pjevahu pjesmu novu govoreći: dostojan si da uzmeš knjigu, i da otvoriš pečate njezine; jer si se zaklao, i iskupio si nas Bogu krvlju svojom od svakoga koljena i jezika i naroda i plemena,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I učinio si nas Bogu našemu careve i sveštenike, i carovaćemo na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I vidjeh, i čuh glas anđela mnogijeh oko prijestola i životinja i starješina, i bješe broj njihov hiljada hiljada,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Govoreći glasom velikijem: dostojno je jagnje zaklano da primi silu i bogatstvo i premudrost i jačinu i čast i slavu i blagoslov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I svako stvorenje, što je na nebu, i na zemlji, i pod zemljom, i što je na moru, i što je u njima, sve čuh gdje govore: onome što sjedi na prijestolu, i jagnjetu blagoslov i čast i slava i država va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I četiri životinje govorahu: amin. I dvadeset i četiri starješine padoše i pokloniše se onome što živi va vijek vijeka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga