1 I stadoh na pijesku morskome; i vidjeh zvijer gdje izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinijem deset kruna, a na glavama njezinijem imena hulna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I zvijer koju vidjeh bijaše kao ris, i noge joj kao u medvjeda, i usta njezina kao usta lavova, i dade joj zmija silu svoju, i prijestol svoj, i oblast veliku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I vidjeh jednu od glava njezinijeh kao ranjenu na smrt, i rana smrti njezine izliječi se. I čudi se sva zemlja iza zvijeri, i pokloniše se zmiji, koja dade oblast zvijeri.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 I pokloniše se zvijeri govoreći: ko je kao zvijer? i ko može ratovati s njom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja, i dana joj bi oblast da čini četrdeset i dva mjeseca.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo, i na kuću njegovu, i na one koji žive na nebu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I dano joj bi da se bije sa svetima, i da ih pobijedi; i dana joj bi oblast nad svakijem koljenom i narodom i jezikom i plemenom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 I pokloniše joj se svi koji žive na zemlji kojima imena nijesu zapisana u životnoj knjizi jagnjeta, koje je zaklano od postanja svijeta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako ko ima uho neka čuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ko u ropstvo vodi, biće u ropstvo odveden; ko nožem ubije valja da on nožem bude ubijen. Ovdje je trpljenje i vjera svetijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I vidjeh drugu zvijer gdje izlazi iz zemlje, i imaše dva roga kao u jagnjeta; i govoraše kao aždaha.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 I svu vlast prve zvijeri činjaše pred njom; i učini da zemlja i koji žive na njoj pokloni se prvoj zvijeri kojoj se iscijeli rana smrtna.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I učini čudesa velika, i učini da i oganj silazi s neba na zemlju pred ljudima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I vara one koji žive na zemlji znacima, koji joj biše dani da čini pred zvijeri, govoreći onima što žive na zemlji da načine ikonu zvijeri koja imade ranu smrtnu i osta živa.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 I bi joj dano da dade duh ikoni zvijerinoj, da progovori ikona zvijerina, i da učini da se pobiju koji se god ne poklone ikoni zvijerinoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I učini sve, male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, te im dade žig na desnoj ruci njihovoj ili na čelima njihovima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da niko ne može ni kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ili ime zvijeri, ili broj imena njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izračuni broj zvijeri: jer je broj čovjekov i broj njezin šest stotina i šezdeset i šest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga