123
1 A bijaše i lažnijeh proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnijeh učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I mnogi će poći za njihovijem nečistotama kojima će se huliti na put istine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I u lakomstvu loviće vas izmišljenijem riječima. Njihov sud odavno ne docni, i pogibao njihova ne drijema.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer kad Bog ne poštedje anđela koji sagriješiše, nego ih metnu u okove mraka paklenoga, i predade da se čuvaju za sud;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I prvoga svijeta ne poštedje, nego sačuvavši samosmoga Noja, propovjednika pravde, navede potop na svijet bezbožnički;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I gradove Sodom i Gomor sažeže i razvali i osudi, i postavi ugled bezbožnicima koji bi postali;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I izbavi pravednoga Lota, koga osramotiše bezakonici nečistotom življenja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer kad življaše pravednik među njima, gledajući i slušajući bezakona djela, mučaše od dana do dana pravednu dušu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Zna Gospod pobožne izbavljati od napasti, a nepravednike mučeći čuvati za dan sudni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A osobito one koji idu za tjelesnijem željama nečistote, i ne mare za poglavarstvo, i koji su bezobrazni i samovoljni, i ne drkću huleći na slavu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad anđeli, koji veću snagu i silu imaju, ne izgovaraju na njih pred Gospodom hulnoga suda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A oni, kao nerazumna životinja, koja je od prirode na to stvorena da se hvata i kolje, hule na ono što ne razumiju, i u pogibli svojoj propašće
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Primajući platu nepravde. Oni misle da je slast častiti se svaki dan; oni su sramota i grijeh, koji se hrane svojijem prijevarama, jedući s vama;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Imaju oči pune preljubočinstva i neprestanoga grijeha; prelašćuju neutvrđene duše; imaju srce naučeno lakomstvu, djeca kletve;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ostavivši pravi put, zađoše, i idu putem Valaama Vosorova, kome omilje plata nepravedna;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ali bi pokaran za svoje bezakonje: skot nijemi progovorivši glasom čovječijim zabrani bezumlje prorokovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavijek.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer govoreći ponosite i lažljive riječi prelašćuju na nečistote tjelesnijeh želja one koji otskora bježe od onijeh što žive u prijevari.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I obećavaju im slobodu a sami su robovi pogibli; jer koga ko nadvlada onaj mu i robuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Jer ako odbjegnu od nečistote svijeta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im pošljednje gore od prvoga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer im bješe bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovijesti koja im je predana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer im se dogodi istinita pripovijest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga