1 A Jerihon se zatvori, i čuvaše se od sinova Izrailjevih; niko ne izlažaše, niti ko ulažaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Gospod reče Isusu: evo, dajem ti u ruke Jerihon i cara njegova i junake njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato obidite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan; tako učini šest dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom; a sedmoga dana obidite oko grada sedam puta, i sveštenici neka trube u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Pa kad otežući zatrube u rogove ovnujske, čim čujete glas od trube, neka poviče sav narod iza glasa; i zidovi će gradski popadati na svojem mjestu, a narod neka ulazi, svaki naprema se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada Isus sin Navin dozva sveštenike, i reče im: uzmite kovčeg zavjetni, a sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A narodu reče: idite i obidite oko grada, i vojnici neka idu pred kovčegom Gospodnjim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad Isus reče narodu, sedam sveštenika noseći sedam truba od rogova ovnujskih pođoše pred Gospodom, i zatrubiše u trube, a kovčeg zavjeta Gospodnjega pođe za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A vojnici pođoše pred sveštenicima, koji trubljahu u trube, a ostali pođoše za kovčegom; idući trubljahu u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A narodu zapovjedi Isus govoreći: ne vičite, i nemojte da vam se čuje glas, i nijedna riječ da ne izide iz usta vaših do dana kad vam ja kažem: vičite; tada ćete vikati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako obide kovčeg Gospodnji oko grada jednom; pa se vratiše u oko, i noćiše u okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A sjutradan usta Isus rano, i sveštenici uzeše kovčeg Gospodnji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I sedam sveštenika noseći sedam truba od rogova ovnujskih iđahu pred kovčegom Gospodnjim, i idući trubljahu u trube; a vojnici iđahu pred njima, a ostali iđahu za kovčegom Gospodnjim; idući trubljahu u trube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I obidoše oko grada jednom drugoga dana, pa se vratiše u oko; tako učiniše šest dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sedmoga dana ustaše zorom, i obidoše oko grada isto onako sedam puta; samo toga dana obidoše oko grada sedam puta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A kad bi sedmi put da zatrube sveštenici u trube, Isus reče narodu: vičite, jer vam Gospod dade grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A grad da bude proklet Gospodu i što je god u njemu; samo Rava kurva nek ostane u životu i svi koji budu kod nje u kući, jer sakri poslanike koje bijasmo poslali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ali se čuvajte od prokletijeh stvari da i sami ne budete prokleti uzevši što prokleto, i da ne navučete prokletstvo na oko Izrailjev i smetete ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Nego sve srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa neka bude sveto Gospodu, neka uđe u riznicu Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada povika narod i zatrubiše trube, i kad narod ču glas trubni i povika iza glasa, popadaše zidovi na mjestu svom; i narod uđe u grad, svaki naprema se; i uzeše grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I pobiše kao prokleto oštrijem mačem sve što bješe u gradu, i žene i ljude, i djecu i starce, i volove i ovce i magarce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A onoj dvojici što uhodiše zemlju reče Isus: idite u kuću one žene kurve, i izvedite nju i sve što je njezino, kao što ste joj se zakleli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I otišavši oni momci što uhodiše zemlju, izvedoše Ravu i oca joj i mater joj i braću joj i što god bješe njezino, i sav rod njezin izvedoše, i ostaviše ih iza okola Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A grad spališe ognjem i što bješe u njemu; samo srebro i zlato i posuđe od mjedi i od gvožđa metnuše u riznicu doma Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Ravu kurvu i dom oca njezina i sve što bješe njezino ostavi u životu Isus, i ona osta među Izrailjcima do danas, jer sakri poslanike koje posla Isus da uhode Jerihon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I u to vrijeme prokle Isus govoreći: proklet da je pred Gospodom čovjek koji bi ustao da gradi ovaj grad Jerihon! na prvencu svom osnovao ga, i na mjezincu svom postavio mu vrata!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I Gospod bijaše s Isusom, i razglasi se ime njegovo po svoj zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga