1 A kad čuše svi carevi Amorejski, koji bijahu s ovu stranu Jordana k zapadu, i svi carevi Hananski, koji bijahu pokraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izrailjevijem dokle prijeđoše, rastopi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izrailjevijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 U to vrijeme reče Gospod Isusu: načini oštre nože, i obreži opet sinove Izrailjeve.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I načini Isus oštre nože, i obreza sinove Izrailjeve na brdašcu Aralotu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A ovo je uzrok zašto ih Isus obreza: sav narod što izide iz Misira, sve muškinje, svi ljudi vojnici pomriješe u pustinji na putu, pošto izidoše iz Misira;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer bješe obrezan sav narod koji izide, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu, pošto izidoše iz Misira.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer četrdeset godina iđahu sinovi Izrailjevi po pustinji dokle ne pomrije sav narod, ljudi vojnici, što izidoše iz Misira, jer ne slušaše glasa Gospodnjega, te im se zakle Gospod da im neće dati da vide zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovijem da će nam je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I na mjesto njihovo podiže sinove njihove; njih obreza Isus, jer bijahu neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad se sav narod obreza, ostaše na svojem mjestu u okolu dokle ne ozdraviše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tada reče Gospod Isusu: danas skidoh s vas sramotu Misirsku. I prozva se ono mjesto Galgal do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sinovi Izrailjevi stojeći u okolu u Galgalu, slaviše pashu četrnaestog dana onoga mjeseca uveče u polju Jerihonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I sjutradan poslije pashe jedoše od žita one zemlje hljebove prijesne i zrna pržena, isti dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I presta mana sjutradan pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izrailjevi, nego jedoše od roda zemlje Hananske one godine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I kad Isus bijaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovjek stoji prema njemu s golijem mačem u ruci. I pristupi k njemu Isus i reče mu: jesi li naš ili naših neprijatelja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A on reče: nijesam; nego sam vojvoda vojske Gospodnje, sada dođoh. I Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče mu: šta zapovijeda gospodar moj sluzi svojemu?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: izuj obuću s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveto. I učini Isus tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga