1 I usta Isus ujutru rano, i kretoše se od Sitima i dođoše do Jordana on i svi sinovi Izrailjevi, i noćiše ondje a ne prijeđoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A poslije tri dana prođoše upravitelji kroz oko,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I zapovjediše narodu govoreći: kad vidite kovčeg zavjeta Gospoda Boga svojega i sveštenike Levite gdje ga nose, pođite i vi s mjesta svojega i idite za njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali neka bude daljina između vas i njega do dvije tisuće lakata; bliže do njega ne primičite se, da biste poznali put kojim ćete ići, jer još nikada nijeste išli tijem putem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I Isus reče narodu: osveštajte se, jer će sjutra učiniti Gospod čudesa među vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Potom reče Isus sveštenicima govoreći: uzmite kovčeg zavjetni, i idite pred narodom. I uzeše kovčeg zavjetni i pođoše pred narodom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A Gospod reče Isusu: danas te počinjem uzvišavati pred svijem Izrailjem da poznadu da ću i s tobom biti kao što sam bio s Mojsijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato ti zapovjedi sveštenicima koji nose kovčeg zavjetni, i reci: kad dođete na kraj vode Jordana, stanite u Jordanu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I reče Isus sinovima Izrailjevim: pristupite ovamo, i čujte riječi Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Potom reče Isus: po ovom ćete poznati da je Bog živi posred vas, i da će doista odagnati ispred vas Hananeje i Heteje i Jeveje i Ferezeje i Gergeseje i Amoreje i Jevuseje:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Evo, kovčeg zavjeta Gospoda svoj zemlji poći će pred vama preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato sada izberite dvanaest ljudi iz plemena Izrailjeva, po jednoga čovjeka iz svakoga plemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I čim sveštenici noseći kovčeg zavjeta Gospoda Gospoda svoj zemlji stanu nogama svojim u vodi Jordanskoj, voda će se u Jordanu rastupiti, te će voda koja teče ozgo stati u gomilu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I kad se podiže narod iz šatora svojih da prijeđe preko Jordana, i sveštenici ponesoše kovčeg zavjetni pred narodom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I kad oni što nošahu kovčeg dođoše do Jordana, i sveštenici noseći kovčeg okvasiše noge svoje na kraju vode (jer je Jordan pun preko bregova svojih za cijelo vrijeme žetve),
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ustavi se voda što tecijaše ozgo, i stade u jednu gomilu vrlo nadaleko, od grada Adama, koji je kraj Zaretana; a što tecijaše dolje u more kraj polja, more slano, oteče sasvijem; i narod prelažaše prema Jerihonu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sveštenici koji nošahu kovčeg zavjeta Gospodnjega stajahu na suhu usred Jordana tvrdo, i sav Izrailj iđaše po suhu, dokle sav narod ne prijeđe preko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga