1 I dopade dio sinovima Josifovijem od Jordana kod Jerihona, od vode Jerihonske k istoku, na pustinju koja ide od Jerihona na goru Vetiljsku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A od Vetilja ide na Luz i dolazi do međe Arhijske do Atarota,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom ide na zapad do međe Jafletske pa do međe donjega Vet-Orona i do Gezera, i izlazi na more.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tako dobiše našljedstvo sinovi Josifovi, Manasija i Jefrem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A bješe međa sinovima Jefremovijem po porodicama njihovijem, bješe međa našljedstva njihova k istoku Atarot-Adar do gornjega Vet-Orona,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I izlazi međa na more kod Mihmete sa sjeverne strane, pa se obrće međa k istoku do Tanat-Silona, i prolazi s istoka do Janohe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Potom slazi od Janohe do Atarota i Narata, i došavši do Jerihona udara u Jordan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Od Tafuje ide međa k istoku do potoka Kane i izlazi na more. To je našljedstvo plemena sinova Jefremovijeh po porodicama njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A gradovi bijahu odvojeni sinovima Jefremovijem u našljedstvu sinova Manasijinih, svi gradovi sa selima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ne izagnaše Hananejina koji življaše u Gezeru; zato ostaše Hananeji među sinovima Jefremovijem do danas plaćajući danak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga