1 A ovo su carevi zemaljski koje pobiše sinovi Izrailjevi i zemlju njihovu osvojiše s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Ermona i svu ravnicu k istoku:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sion car Amorejski koji stajaše u Esevonu i vladaše od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i od polovine potoka i polovinom Galada do potoka Javoka, gdje je međa sinova Amonskih;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I od ravnice do mora Hinerotskoga k istoku, i do mora uz polje, do mora slanoga k istoku, kako se ide k Vetsimotu, i s juga pod goru Fazgu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I susjed mu Og car Vasanski, koji bješe ostao od Rafaja i sjeđaše u Astarotu i u Edrajinu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I vladaše gorom Ermonom i Salhom i svijem Vasanom do međe Gesurske i Mahatske, i polovinom Galada do međe Siona cara Esevonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Njih pobi Mojsije sluga Gospodnji i sinovi Izrailjevi; i tu zemlju dade Mojsije sluga Gospodnji u našljedstvo plemenu Ruvimovu i plemenu Gadovu i polovini plemena Manasijina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A ovo su carevi zemaljski koje pobi Isus sa sinovima Izrailjevijem s onu stranu Jordana k zapadu, od Val-Gada u polju Livanskom pa do gore Alaka kako se ide k Siru; i tu zemlju dade Isus plemenima Izrailjevijem u našljedstvo prema dijelovima njihovijem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Po gorama i po ravnicama, po poljima i po dolinama, i u pustinji i na južnom kraju, zemlju Hetejsku, Amorejsku i Hananejsku, Ferezejsku, Jevejsku i Jevusejsku:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Car Jerihonski jedan; car Gajski do Vetilja jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Car Jerusalimski jedan; car Hevronski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Car Jarmutski jedan; car Lahiski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Car Jeglonski jedan; car Gezerski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Car Davirski jedan; car Gaderski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Car Oramski jedan; car Aradski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Car od Livne jedan; car Odolamski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Car Makidski jedan; car Vetiljski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Car Tafuvski jedan; car Eferski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Car Afečki jedan; car Saronski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Car Madonski jedan; car Asorski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Car Simron-Meronski jedan; car Ahsavski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Car Tanaški jedan; car Megidski jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Car Kedeski jedan; car Jokneamski kod Karmela jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Car Dorski u Nafat-Doru jedan; car Gojimski u Galgalu jedan;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Car Teraski jedan. Svega trideset i jedan car.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga