1 Otkuda ratovi i raspre među nama? Ne otuda li, od slasti vašijeh, koje se bore u vašijem udima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Želite i nemate; ubijate i zavidite, i ne možete da dobijete; borite se i vojujete, i nemate, jer ne ištete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ištete, i ne primate, jer zlo ištete, da u slastima svojijem trošite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Preljubočinci i preljubočinice! ne znate li da je prijateljstvo ovoga svijeta neprijateljstvo Bogu? Jer koji hoće svijetu prijatelj da bude, neprijatelj Božij postaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ili mislite da pismo uzalud govori: duh koji u nama živi mrzi na zavist?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A on daje veću blagodat. Jer govori: Gospod suproti se ponositima, a poniženima daje blagodat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Pokorite se dakle Bogu, a protivite se đavolu, i pobjeći će od vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama. Očistite ruke, grješnici, popravite srca svoja, nepostojani.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Budite žalosni i plačite i jaučite: smijeh vaš neka se pretvori u plač, i radost u žalost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ponizite se pred Gospodom, i podignuće vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne opadajte jedan drugoga, braćo; jer ko opada brata ili osuđuje brata svojega opada zakon i osuđuje zakon, a ako zakon osuđuješ, nijesi tvorac zakona, nego sudija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jedan je zakonodavac i sudija, koji može spasti i pogubiti; a ti ko si što drugoga osuđuješ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Slušajte sad vi koji govorite: danas ili sjutra poći ćemo u ovaj ili onaj grad, i sjedićemo ondje jednu godinu, i trgovaćemo i dobijaćemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Vi koji ne znate šta će biti sjutra. Jer šta je vaš život? On je para, koja se za malo pokaže, a potom je nestane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Mjesto da govorite: ako Gospod htjedbude, i živi budemo, učinićemo ovo ili ono.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A sad se hvalite svojijem ponosom. Svaka je hvala takova zla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer koji zna dobro činiti i ne čini, grijeh mu je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga