123
1 Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima, i gotovi na svako dobro djelo;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svijem ljudima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer i mi bijasmo negda ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnijem željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha svetoga,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista spasitelja našega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Da se opravdamo blagodaću njegovom, i da budemo našljednici života vječnoga po nadu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Sine Tite! istinita je riječ, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo: ovo je korisno ljudima i dobro.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A ludijeh zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Čovjeka jeretika po prvome i drugom svjetovanju kloni se,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Znajući da se takovi izopačio, i griješi, i sam je sebe osudio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zinu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju sve što im treba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ali i naši neka se uče napredovati u dobrijem djelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga