1 Molim dakle prije svega da se čine iskanja, molitve, moljenja, zahvaljivanja za sve ljude,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Za careve, i za sve koji su u vlasti, da tihi i mirni život poživimo u svakoj pobožnosti i poštenju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer je ovo dobro i prijatno pred spasiteljem našijem Bogom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji hoće da se svi ljudi spasu, i da dođu u poznanje istine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Koji sebe dade u otkup za sve, za svjedočanstvo u svoje vrijeme,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Za koje sam postavljen propovjednik i apostol (istinu govorim u Hristu, ne lažem), učitelj neznabožaca, u vjeri i istini.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Hoću dakle da molitve čine ljudi na svakome mjestu, podižući svete ruke bez gnjeva i premišljanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Tako i žene u pristojnom odijelu, sa stidom i poštenjem da ukrašuju sebe, ne pletenicama, ni zlatom, ili biserom, ili haljinama skupocjenima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nego dobrijem djelima kao što se pristoji ženama koje se obećavaju pobožnosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Žena na miru da se uči sa svakom pokornošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ali ženi ne dopuštam da uči niti da vlada mužem, nego da bude mirna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer je Adam najprije sazdan pa onda Eva;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Adam se ne prevari, a žena prevarivši se postade prestupnica;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali će se spasti rađanjem djece, ako ostane u vjeri i ljubavi i u svetinji s poštenjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga