123
1 Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi; jer vjera nije sviju,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i činite i činićete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno među vama,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A ako ko ne posluša riječi naše, onoga poslanicom naznačite, i ne miješajte se s njim, da se posrami.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga