123
1 Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Kojega je dolazak po činjenju sotoninu sa svakom silom, i znacima i lažnijem čudesima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I zato će im Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 U koje vas dozva jevanđeljem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i djelu dobrome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga