1 A za čase i vremena, braćo, nije vam trijebe pisati;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer sami znate jamačno da će dan Gospodnji doći kao lupež po noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer kad reku: mir je, i nema se šta bojati, onda će iznenada napasti na njih pogibao kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ali vi, braćo, nijeste u tami da vas dan kao lupež zastane.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer ste vi svi sinovi vidjela i sinovi dana: nijesmo noći niti tame.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trijezni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nada spasenija;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer nas Bog ne postavi za gnjev, nego da dobijemo spasenije kroz Gospoda svojega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Koji umrije za nas da mi, stražili ili spavali, zajedno s njim živimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Toga radi utješavajte jedan drugoga, i popravljajte svaki bližnjega, kao što i činite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Molimo vas pak, braćo, pripoznajte one koji se trude među vama, i nastojnike svoje u Gospodu, i učitelje svoje,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I imajte ih u izobilnoj ljubavi za djelo njihovo. Budite mirni među sobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Molimo vas pak, braćo, poučavajte neuredne, utješavajte malodušne, branite slabe, snosite svakoga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Gledajte da niko ne vraća kome zla za zlo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Nego svagda idite za dobrom, i među sobom, prema svima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Radujte se svagda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Molite se Bogu bez prestanka. Na svačemu zahvaljujte; jer je ovo volja Božija u Hristu Isusu od vas.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
19 Duha ne gasite. Proroštva ne prezirite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A sve kušajući dobro držite.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
21 Uklanjajte se od svakoga zla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A sam Bog mira da posveti vas cijele u svačemu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I cijel vaš duh i duša i tijelo da se sačuva bez krivice za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Vjeran je onaj koji vas dozva, koji će i učiniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Braćo! molite se Bogu za nas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Pozdravite braću svu cijelivom svetijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Zaklinjem vas Gospodom da pročitate ovu poslanicu pred svom braćom svetom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista s vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga