1 Zato ne mogući više trpljeti naumismo sami ostati u Atini,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I poslasmo Timotija, brata svojega i slugu Božijega, i pomagača svojega u jevanđelju Hristovu, da vas utvrdi i utješi u vjeri vašoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Da se niko ne smete u ovijem nevoljama; jer sami znate da smo na to određeni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer kad bijasmo kod vas kazasmo vam naprijed da ćemo padati u nevolje, koje i bi, i znate.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Toga radi i ja ne mogući više trpljeti poslah da poznam vjeru vašu, da vas kako ne iskuša kušač, i da uzalud ne bude trud naš.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A sad kad dođe Timotije k nama od vas i javi nam vašu vjeru i ljubav, i da imate dobar spomen o nama svagda, želeći nas vidjeti, kao i mi vas,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Zato se utješismo, braćo, vama u svakoj žalosti i nevolji svojoj vašom vjerom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer smo mi sad živi kad vi stojite u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer kakvu hvalu možemo dati Bogu za vas, za svaku radost, kojom se radujemo vas radi pred Bogom svojijem?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Dan i noć molimo se Bogu preizobilno da vidimo lice vaše, i da ispunimo nedostatak vjere vaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A sam Bog i otac naš i Gospod naš Isus Hristos da upravi put naš k vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A vas Gospod da umnoži, i da imate izobilnu ljubav jedan k drugome i k svima, kao i mi k vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Da bi se utvrdila srca vaša bez krivice u svetinji pred Bogom i ocem našijem, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista sa svima svetima njegovijem. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga