1 Zato, braćo moja ljubazna i poželjena, radosti i vijenče moj! tako stojte u Gospodu, ljubazni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Evodiju molim, i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Da, molim i tebe, druže pravi, pomaži njima koje se u jevanđelju trudiše sa mnom, i Klimentom, i s ostalima pomagačima mojima, kojijeh su imena u knjizi života.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Krotost vaša da bude poznata svijem ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodjetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Što i naučiste, i primiste, i čuste, i vidjeste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Obradovah se pak vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene; kao što se i staraste, ali se nezgodnijem vremenom zadržaste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onijem u čemu sam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Znam se i poniziti, znam i izobilovati; u svemu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A znate i vi, Filibljani, da od početka jevanđelja, kad iziđoh iz Maćedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i uzimanja osim vas jednijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Jer i u Solun i jednom i drugom poslaste mi u potrebu moju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A ja sam primio sve i imam izobila. Ispunio sam se primivši od Epafrodita što ste mi poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u slavi, u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A Bogu i ocu našemu slava va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Pozdravite svakoga svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz doma Ćesareva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga