1 A dalje, braćo moja, radujte se u Gospodu. Jer sve jedno da vam pišem meni nije dosadno, a vama je potrebno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlijeh poslenika, čuvajte se od siječenja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer mi smo obrezanje koji duhom Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u tijelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Premda bih se i ja mogao uzdati u tijelo. Ako ko drugi misli da se može uzdati u tijelo, ja još većma,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Koji sam obrezan osmi dan, od roda Izrailjeva, koljena Venijaminova, Jevrejin od Jevreja, po zakonu farisej.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 No što mi bješe dobitak ono primih za štetu Hrista radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer sve držim za štetu prema prevažnome poznanju Hrista Isusa Gospoda svojega, kojega radi sve ostavih, i držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vjere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u vjeri;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Da poznam njega i silu vaskrsenija njegova i zajednicu njegovijeh muka, da budem nalik na smrt njegovu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Da bih kako dostigao u vaskrsenije mrtvijeh;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego tjeram ne bih li dostigao kao što me dostiže Hristos Isus.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Braćo! ja još ne mislim da sam dostigao; jedno pak velim: što je ostrag zaboravljam, a za onijem što je naprijed sežem se,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I trčim k biljezi, k daru gornjega zvanja Božijega u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji smo god dakle savršeni ovako da mislimo; ako li što drugo mislite, i ovo će vam Bog otkriti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ali šta dostigosmo u onome jednako da mislimo, i po onome pravilu da živimo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ugledajte se na mene, braćo, i gledajte na one koji tako žive kao što nas imate za ugled.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer mnogi hode, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, neprijatelji krsta Hristova;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Kojima je svršetak pogibao, kojima je Bog trbuh, i slava u sramu njihovu, koji zemaljski misle.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
Analiza
Pretraga