1 Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 A opet svjedočim svakome čovjeku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Jer mi duhom čekamo od vjere nad pravde.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vjera, koja kroz ljubav radi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 To odvraćanje nije od onoga koji vas pozva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Malo kvasca ukiseli sve tijesto.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta ponijeće grijeh, makar ko bio.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A ja, braćo, ako još obrezanje propovijedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 O da bi otsječeni bili oni koji vas kvare!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju tjelesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi, to jest: ljubi bližnjega svojega kao sebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrijebite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Velim pak: po duhu hodite, i želja tjelesnijeh ne izvršujte.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Jer tijelo želi protiv duha, a duh protiv tijela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono šta hoćete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa slastima i željama.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
25 Ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugoga, i zavideći jedan drugome.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga