1 Ali velim: dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jest gospodar od svega;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Nego je pod zapovjednicima i čuvarima tja do roka očina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama svijeta zarobljeni;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
5 Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I budući da ste sinovi, posla Bog Duha sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava oče!
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
7 Tako već nijesi rob, nego sin; a ako si sin, i našljednik si Božij kroz Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
8 Ali tada ne znajući Boga služiste onima koji po sebi nijesu bogovi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Gledate na dane i mjesece, i vremena i godine.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Budite kao ja što sam; jer sam ja kao vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I napasti moje, koja bijaše tijelu mome, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božijega, kao Hrista Isusa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Kakovo bijaše onda vaše blaženstvo? Jer vam svjedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Tijem li vam postadoh neprijatelj istinu vam govoreći?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Oni ne revnuju dobro za vas, nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 Ali bih htio sad da sam kod vas, i da izmijenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ali koji bješe od robinje, po tijelu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Koje znači drugo: jer su ovo dva zavjeta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje, i to je Agar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Jer Agar znači Sinaj gora u Arapskoj, i poredi se sa sadašnjijem Jerusalimom, i služi sa djecom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 A mi smo, braćo, po Isaku djeca obećanja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga, tako i sad.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Ali šta govori pismo? Istjeraj robinju i sina njezina; jer sin robinjin neće naslijediti sa sinom slobodne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga