1 O nerazumni Galati! ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima bješe napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz djela zakona ili kroz čuvenje vjere?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad tijelom svršujete?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li djelima zakona ili čuvenjem vjere?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Kao što Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vjere.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A pismo vidjevši unapredak da Bog vjerom neznabošce pravda, naprijed objavi Avraamu: u tebi će se blagosloviti svi neznabošci.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Tako koji su od vjere, blagosloviće se s vjernijem Avraamom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer koji su god od djela zakona pod kletvom su, jer je pisano: proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vjere življeće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A zakon nije od vjere; nego čovjek koji to tvori življeće u tome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: proklet svaki koji visi na drvetu:
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
14 Da među neznabošcima bude blagoslov Avraamov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz vjeru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Braćo, po čovjeku govorim, niko čovječijega potvrđena zavjeta ne odbacuje niti mu što domeće.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A Avraamu i sjemenu njegovu rečena biše obećanja. A ne veli: i sjemenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i sjemenu tvojemu, koje je Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ovo pak velim: zavjeta, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao poslije četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer ako je našljedstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Šta će dakle zakon? Radi grijeha dodade se dokle dođe sjeme kojemu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali posrednik nije jednoga; a Bog je jedan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božijim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživljeti, zaista bi od zakona bila pravda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Ali pismo zatvori sve pod grijeh, da se obećanje dade kroz vjeru Isusa Hrista onima koji vjeruju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A prije dolaska vjere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru koja se htjela pokazati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se vjerom opravdamo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A kad dođe vjera, već nijesmo pod čuvarom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Jer ste vi svi sinovi Božiji vjerom Hrista Isusa;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 A kad ste vi Hristovi, onda ste sjeme Avraamovo, i po obećanju našljednici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga