1 A potom na četrnaest godina opet iziđoh u Jerusalim s Varnavom, uzevši sa sobom i Tita.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Ali iziđoh po otkrivenju, i razgovorih se s njima za jevanđelje koje propovijedam u neznabošcima, ali nasamo s onima koji se brojahu kao najstariji, da uzalud ne trčim ili ne bih trčao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Ali ni Tit, koji bješe sa mnom, i bješe Grk, ne bi natjeran da se obreže.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I za lažnu braću koja dođoše i privukoše se da uhode slobodu našu koju imamo u Hristu Isusu, da nas zarobe;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Kojima se ni sahat ne podasmo u pokornost, da istina jevanđelja ostane među nama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A za one koji se brojahu da su nešto, kakovi bili da bili, ja ne marim ništa; jer Bog ne gleda ko je ko; jer oni koji se brojahu kao najstariji, meni ništa ne dodaše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Nego nasuprot doznavši da je meni povjereno jevanđelje u neobrezanima, kao Petru u obrezanima
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 (Jer onaj koji pomaže Petru u apostolstvu među obrezanima onaj pomaže i meni među neznabošcima),
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I poznavši blagodat koja je meni dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji se brojahu da su stubovi, dadoše desnice meni i Varnavi, i pristadoše da mi propovijedamo u neznabošcima, a oni u obrezanima;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Samo da se opominjemo siromašnijeh, za koje sam se i starao tako činiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 A kad dođe Petar u Antiohiju, u oči njemu protiv stadoh; jer bješe zazoran.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Jer prije dok ne dođoše neki od Jakova, jeđaše s neznabošcima, a kad dođoše, ustručavaše se i odvajaše bojeći se onijeh koji su iz obrezanja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I dvoličahu s njim i ostali Judejci, tako da i Varnava prista u njihovo dvoličenje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 A kad ja vidjeh da ne idu pravo k istini jevanđelja, rekoh Petru pred svima: kad ti koji si Jevrejin, neznabožački a ne Jevrejski živiš, zašto neznabošce nagoniš da žive Jevrejski?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Mi koji smo rođeni Jevreji, a ne grješnici iz neznabožaca,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Pa doznavši da se čovjek neće opravdati djelima zakona, nego samo vjerom Isusa Hrista, i mi vjerovasmo Hrista Isusa da se opravdamo vjerom Hristovom, a ne djelima zakona: jer se djelima zakona nikakvo tijelo neće opravdati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ako li se mi koji tražimo da se opravdamo Hristom, nađosmo i sami grješnici, dakle je Hristos grijehu sluga? Bože sačuvaj!
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Jer ako opet zidam ono što razvalih, pokazujem se da sam prestupnik.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer ja zakonom zakonu umrijeh da Bogu živim; s Hristom se razapeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
20 A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u tijelu, živim vjerom sina Božijega, kojemu omiljeh, i predade sebe za mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ne odbacujem blagodati Božije; jer ako pravda kroz zakon dolazi, to Hristos uzalud umrije.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga