1 Smije li koji od vas, kad ima tužbu na drugoga, ići na sud nepravednima, a ne svetima?

2 Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Kad ćete dakle vi svijetu suditi nijeste li vrijedni suditi manjijem stvarima?

3 Ne znate li da ćemo anđelima suditi, akamoli stvarima ovoga svijeta?

4 A vi kad imate tužbe za stvari ovoga svijeta, uzmete za sudije one koje u crkvi ne broji niko ni u što!

5 Na sramotu vašu govorim: zar nema među vama nijednoga mudra koji može rasuditi među braćom svojom?

6 Nego se brat s bratom sudi, i to pred nevjernima!

7 I to je već vrlo sramno za vas da imate tužbe među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto radije ne pregorite štetu?

8 Nego vi sami činite nepravdu i štetu, pa još braći!

9 Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,

10 Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.

11 I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega.

12 Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što oblada mnome.

13 Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onoga pokvariti. A tijelo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za tijelo.

14 A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.

15 Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj!

16 Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno tijelo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno tijelo.

17 A ko se Gospoda drži jedan je duh s Gospodom.

18 Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.

19 Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji?

20 Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.

Analiza
Pretraga